Auto kupione w komisie, które ma wadę można reklamować

Czytaj dalej
Fot. Pixabay
Grażyna Mazurek

Auto kupione w komisie, które ma wadę można reklamować

Grażyna Mazurek

Na pytanie Czytelnika odpowiada Kazimierz Szymański, specjalista z Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.:

- Bardzo proszę o poradę w następującej kwestii. Syn kupił w komisie sprowadzone z Niemiec auto. Problem polega na tym, że wydział komunikacji odmówił synowi zarejestrowania auta uzasadniając to tym, że to auto w Niemczech było złomowane. Syn kupując auto w komisie nie był o tym poinformowany. Czy może zwrócić auto do komisu z reklamacją? Na jakie przepisy może się powołać?

- Kupione w komisie przez pana syna auto obciążone jest wadą prawną, na co przysługuje prawo złożenia reklamacji wraz ze zwrotem auta do komisu. Poniżej podaję dla Czytelników „GL” szersze objaśnienie przepisów dotyczących spraw reklamacyjnych zakupionych w różnych sklepach produktów (np. mebli, odzieży, obuwia, itd.), w których ujawniła się wada fizyczna. Do wszystkich umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, znowelizowane ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zgodnie z nimi, sprzedawca odpowiada za ujawnioną wadę z tytułu rękojmi. Wada towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (art. 5562 k.c.). W takim wypadku to na sprzedawcy ciąży obowiązek wykazania, że towar był zgodny z umową w chwili jego wydania. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady (art. 568 par. 1). Powołując się na rękojmię konsument ma możliwość wyboru jednego z czterech alternatywnie przedstawionych uprawnień:

Jeżeli konsument żąda naprawy towaru, jego wymiany na nowy lub obniżenia ceny, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego w terminie 14 dni kalendarzowych, przyjmuje się, iż uznał reklamację za uzasadnioną (art. 5615 k.c.).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta jest traktowane jako oświadczenie jednostronne. Jest ono skuteczne, chyba że zostanie zablokowane przez przedsiębiorcę poprzez zaproponowanie innego sposobu zakończenia postępowania reklamacyjnego, gdy wada produktu jest nieistotna. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu (art. 5612 k.c.). W sprawach spornych z przedsiębiorcą konsument może zwrócić się o pomoc mediacyjną do inspekcji handlowej wypełniając druk o nazwie „Wniosek konsumenta o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą”, ze strony internetowej www.wiih.gorzow.pl z zakładki - popularne druki.

Grażyna Mazurek

Dziennikarz działu łączności z Czytelnikami

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.