Błędy w sztuce lekarskiej. Jak się przed nimi bronić?

Czytaj dalej
Fot. Pixabay
Patrycja Wacławska (opr.) [email protected]

Błędy w sztuce lekarskiej. Jak się przed nimi bronić?

Patrycja Wacławska (opr.) [email protected]

Kilka lat temu oszacowano, że w USA przez błędy lekarskie umiera więcej osób niż ginie w wypadkach.

W Polsce nie prowadzi się oficjalnych statystyk dotyczących zgłaszania błędów lekarskich, jednakże coraz częściej słychać doniesienia dotyczące dochodzenia swoich praw przez osoby pokrzywdzone. Niestety, mało osób wie, czym dokładnie jest błąd medyczny i jak dochodzić praw do odszkodowania w momencie, gdy do takiego błędu doszło.

Skutkiem błędu medycznego mogą być m.in. tzw. choroby jatrogenne (czyli choroby będące następstwem leczenia). Jest to postępowanie lekarza, bądź innego pracownika zakładu medycznego, które wywierają niekorzystny wpływ na stan psychiczny oraz fizyczny pacjenta. Czynniki te powodują wystąpienie lub też nasilenie dolegliwości u pacjenta. Choroby jatrogenne często wywoływane są niewłaściwą postawą względem pacjenta oraz brakiem wiedzy lub umiejętności psychologicznych w kontakcie z chorym.

Jak ubiegać się o odszkodowanie

W przypadku, gdy do błędu lekarskiego doszło w szpitalu i nie minął rok od jego wystąpienia, osoby pokrzywdzone powinny zgłaszać swoje roszczenia do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W takim przypadku do Komisji należy złożyć następujące dokumenty:

Jeżeli błąd medyczny miał miejsce w przychodni, placówce przyszpitalnej lub też poradni specjalistycznej, roszczenia należy kierować bezpośrednio do placówki medycznej lub jej ubezpieczyciela. W takim przypadku przedstawiamy dokumenty analogiczne do tych, które należy przedstawić w Wojewódzkiej komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Błędy w sztuce lekarskiej. Jak się przed nimi bronić?
INFOGRAFIKA:TOMASZ FRĄCZEK, FOT. 123rf

W przypadku, gdy doszło do śmierci pacjenta lub też znajduje się on w bardzo ciężkim stanie, można złożyć do prokuratury zgłoszenie podejrzenia popełnienia błędu medycznego. Po przyjęciu takiego zgłoszenia prokuratura powoła własnych lekarzy orzeczników, którzy ocenią, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej – tłumaczy Marzena Walkowska, kierownik działu likwidacji szkód Centrum Odszkodowań DRB.

Jaka jest wysokość odszkodowania

Według art. 444 Kodeksu cywilnego, w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie, wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany ma zatem prawo ubiegania się o zwrot wszystkich poniesionych kosztów, które obejmują: zakup leków, dojazdy do szpitala, dodatkowe badania i wizyty lekarskie, przystosowanie mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności lub przygotowanie do wykonywania innego zawodu.
W momencie, gdy poszkodowany częściowo bądź też całkowicie utracił zdolność do pracy zarobkowej, może on zażądać naprawienia tej szkody w postaci renty. Warto zapamiętać, że w przypadku, gdy ciężko jest oszacować szkodę wynikającą z niezdolności do pracy, poszkodowanemu należy się renta czasowa – dodaje Marzena Walkowska.

Jeśli pacjent umrze

Kwestie odszkodowania po śmierci pacjenta reguluje art. 446 Kodeksu cywilnego. W przypadku śmierci poszkodowanego, osobie, która poniosła koszty leczenia, jak również koszty pogrzebu, należy się zwrot tych kosztów przez osobę zobowiązaną do naprawienia szkody.

Patrycja Wacławska (opr.) [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.