Eliza Gniewek-Juszczak

Co się będzie się działo w nowosolskiej ziemi?

Agata Świderska-Ostapiak, prezes MZGK szczegóły prac przedstawiła w materiałach dla radnych Fot. Filip Pobihuszka Agata Świderska-Ostapiak, prezes MZGK szczegóły prac przedstawiła w materiałach dla radnych
Eliza Gniewek-Juszczak

Znamy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Prace ziemne będą skoordynowane z miejskimi robotami na drogach, aby uniknąć zniszczeń jezdni.

Radni miejscy na ostatniej sesji przyjęli Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych do realizacji w latach 2017 -2019. Plan wieloletni, wymagany jest ustawowo, zawiera najważniejsze inwestycje w trzyletniej perspektywie. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli zaplanował szereg inwestycji rozwojowo – modernizacyjnych. Znaczna część tych zadań została skorelowana z inwestycjami planowanymi przez miasto.

– Blisko 90 proc. sieci jest już wymieniona. Zły stan techniczny sieci jest identyfikowany na bieżąco. Identyfikujemy te miejsca, w których występują jeszcze rury stalowe, które nie mogły zostać ujęte w ramach realizacji projektów ze względu ograniczenia organizacyjne i formalno-prawne. Tam gdzie są awarie, zatory identyfikujemy te miejsca i tam gdzie miasto wykonuje roboty na nawierzchniach dróg, żeby później nie dewastować nowo położonych dywaników asfaltowych. Współpraca z miastem dobrze się układa. Możemy takie inwestycje wcześniej zaplanować, wiedząc, że miasto będzie je realizowało – wyjaśnia Agata Świderska-Ostapiak, prezes MZGK Sp. z o.o.

Nowa droga, nowa sieć

Sieci wodociągowe ze względu na ich zużycie wieloletnią eksploatacją będą wymieniane w ulicach: Słowackiego, Norwida, Kruczkowskiego, Reymonta, Broniewskiego i Gałczyńskiego. Wymienione zostaną też wodociągi zasilające posesje w ul. Szymanowskiego i Kossaka.

W przypadku tych ulic wymiana sieci wodociągowej jest konieczna ze względu na jej zły stan techniczny, m.in. zmniejszenie przekroju przewodu rur. Przy okazji kompleksowo będą wymieniane przyłącza oraz hydranty.

Na ul. Słowackiego wymieniony zostanie odcinek 180 metrów z rur żeliwnych na rurociąg z rur PE. Podobnie będzie na ulicy Norwida gdzie wymieniony zostanie odcinek o długości 120 metrów, na ul. Kruczkowskiego - 88 metrów, na ulicy Reymonta prace będą na odcinku 240 metrów, na Broniewskiego – 120 metrów i Gałczyńskiego – 65 metrów.

Spółka opracuje też dokumentację projektową budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w celu uzbrojenia działek na terenie południowej strefy przemysłowej oraz w ul. Zygmunta Starego. W tej ulicy zaplanowano również budowę zaprojektowanych sieci.

Wykonane zostaną też inwestycje mające na celu uzbrojenie działek w sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sól, w Lubieszowie, na terenie Osiedla nad Stawem i przy drodze gminnej nr 489/74 oraz w Otyniu w ulicach Szeremeta i Lisaka (wcześniej Poziomkowej).

W 2017 r. kontynuowane będą też zadania rozpoczęte w latach ubiegłych. Zaplanowana jest dalsza wymiana wodociągów zasilających w dzielnicy Pleszówek - ul. Graniczna oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Spacerowej.

Jeszcze w 2017 roku zaplanowano inwestycję racjonalizującą zużycie wody. – To zadanie ma na celu ograniczanie strat wody oraz kontrolę jakości wody i identyfikację awarii/wycieków. Polega na wydzieleniu i opomiarowaniu poszczególnych obszarów miasta i przesyłaniu danych telemetrycznie w zakresie przepływów, ciśnienia wody, jej temperatury w celu umożliwienia analiz technicznych – wyjaśnia prezes Agata Świderska-Ostapiak.

W 2018 roku planowane są prace przy wymianie sieci wodociągowej na ul. Siennej, Cichej (odcinek od ul. Południowej), Pasiecznej, ul. Zaułek, os. XXX-lecia, M. Skłodowskiej - Curie. Wiadomo, że na 2019 rok zaplanowane zostały prace na ulicach: Kowalskiej, wtedy też będzie przebudowywana magistrala sieci wody surowej z Wrociszowa i przebudowywana kanalizacja deszczowa a Stacji Uzdatniania Wody.

Elektroniczne usługi

W 2017 r. do realizacji planowany jest też kolejny etap inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekt dotyczy budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla spółki. Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność e-usług publicznych oferowanych przez MZGK i wdrożony zostanie system zdalnego odczytu wodomierzy. Realizacja zadania obejmuje lata 2016-2018. – W zakresie zdalnego odczytu wyłoniony został wykonawca i kontrakt jest już realizowany. Nasi odczytywacze nie będą musieli wchodzić na posesję. Nakładki będą na wodomierzach głównych. Nie mówimy tutaj o wodomierzach lokalowych i ogrodowych. One w dalszej kolejności będą realizowane – dodaje prezes spółki.

Również w Kożuchowie będą zdalnie odczytywane wodomierze. – Projekty naszego zakładu i USKOM-u rzeczywiście są podobne. Wszystko rozpoczęło się dwa lata temu, kiedy pojawiły się pieniądze na dofinansowanie innowacyjnych projektów. Korzystamy z tej okazji, ale jest to następstwo przemyślanej polityki rozwojowej. Rozpoczęliśmy od inwestycji infrastrukturalnych. Kiedy aglomeracja jest zwodociągowania i skanalizowana i nie brakuje już nam tych sieci, to poszliśmy w nowoczesne technologie, właśnie zdalny odczyt wodomierzy, e-usługi dla mieszkańców i sieci dostępne na mapach internetowych – wyjaśnia prezes nowosolskiej spółki.

Dzięki e-usługom będzie można zapoznać się z szeregiem informacji dotyczących działalności MZGK. Ponadto będzie można też samodzielnie podać odczyty stanów liczników, sprawdzić swoje rachunki, a także sprawdzić, gdzie jest awaria. Będzie można złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Do tej pory nie było to możliwe. Realizacja tego projektu zakończy się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ten kontrakt związany z e-usługami, elektronicznym obiegiem dokumentów lada dzień zostanie ogłoszony. W przeciągu miesiąca – dwóch będzie prawdopodobnie znany wykonawca prac.

Wartość inwestycji w zakresie prac wodociągowo-kanalizacyjnym planowanych na najbliższe trzy lata to blisko 4 miliony zł. Natomiast projekt związany z związany ze zdalnym odczytywaniem wodomierza ma wartość blisko 2,5 mln zł.

Eliza Gniewek-Juszczak

Opisuję to, co dzieje się w powiecie nowosolskim, ale także to, co dotyczy mieszkańców całego województwa lubuskiego. Ciekawią mnie przepychanki polityczne, przemiany gospodarcze w regionie i emocjonują ludzkie sprawy. Piszę o religii, ale też tym, co się buduje. Lubię odkrywać ciekawostki Nowej Soli, Kożuchowa, Otynia, Bytomia Odrzańskiego i Nowego Miasteczka oraz wielu innych miejscowości. Publikuję artykuły w Gazecie Lubuskiej oraz na portalach www.gazetalubuska.pl i www.nowasol.naszemiasto.pl.
Chętnie napiszę o Twojej sprawie, wydarzeniu, które organizujesz lub sukcesie, którym chcesz się pochwalić.
Skończyłam filologię polską w Zielonej Górze i dziennikarstwo w Poznaniu. W Gazecie Lubuskiej pracuję od 2016 r.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.