Co w prawie piszczy?

Czytaj dalej
Fot. 123rf
AG

Co w prawie piszczy?

AG

Obniżenie wieku emerytalnego nastąpi najwcześniej za rok. Unia dba o swobodny przepływ pracowników. Dodatkowe pożyczki dla bezrobotnych. Koniec epoki dwucyfrowego bezrobocia. Groszowa emerytura po krótkim stażu.

* Trwają prace nad opinią rządu o prezydenckim projekcie obniżenia wieku emerytalnego – powiedział w minionym tygodniu wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki. Resorty do 19 maja miały przedstawić swoje stanowiska wobec projektu opinii, ale nie wszystkie zdążyły je przedstawić.
Przygotowany w resorcie pracy projekt opinii rządu zakłada poparcie dla prezydenckiej propozycji zmian w wieku emerytalnym. Nie ma w nim jednak stażu pracy jako elementu umożliwiającego przejście na emeryturę, a taki jest postulat związkowców.
Jeśli rząd poprze wprowadzenie wcześniejszego wieku emerytalnego (co wydaje się przesądzone), a Sejm przegłosuje ustawę (co także jest prawie pewne), do obniżenia wieku emerytalnego dojdzie nie wcześniej niż za rok, ze względu na konieczność przygotowania się ZUS do zmiany przepisów.

* Prezydent RP podpisał ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Chodzi o dyrektywę, która określa środki, jakie powinny być zapewnione we wszystkich państwach członkowskich, w celu ułatwienia obywatelom państw Unii oraz członkom ich rodzin korzystania z uprawnień określonych przepisami o swobodnym przepływie pracowników. Dyrektywa nakłada m.in. obowiązek wskazania instytucji, które będą realizowały zadania związane z promocją równego traktowania mobilnych pracowników – w przypadku Polski będzie to Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

* Ministerstwo pracy przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 60 mln zł dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Na realizację Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przekazano w sumie ponad 264 mln zł.
Są to pieniądze przeznaczone m.in. na niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Mogą się o nie starać osoby bezrobotne. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 81 tys. zł. Pożyczka udzielana jest na okres 7 lat. Lista pośredników udzielających pożyczek zamieszczona jest na stronie internetowej www.wsparcie
wstarcie.bgk.pl.

* W kwietniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 9,5 proc., co stanowi spadek o 1,6 proc. w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu w 2015 roku.
Tak pozytywne dane to efekt dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce i prac sezonowych, które będą się nasilać w okresie letnim. Jesienią możemy obserwować wskaźniki bezrobocia na najniższych poziomach od 25 lat. Można już powiedzieć, że zostawiamy za sobą okres dwucyfrowego bezrobocia, które towarzyszyło nam od początku 2009 roku.

* Emerytka z Wałbrzycha pobiera prawdopodobnie najniższe świadczenie emerytalne w kraju: 37 groszy miesięcznie.
To efekt bardzo krótkiego okresu składkowego, który w jej przypadku wyniósł dwa miesiące i jeden dzień. Przez ten czas uzbierało się na koncie około 100 zł.

AG

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.