(ag)

Co w prawie piszczy

(ag)

Prezydent Andrzej Duda po raz drugi złożył projekt przywrócenia starego wieku emerytalnego - najpierw w starym Sejmie, teraz w nowym. Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego. Kiepsko z pracą dla seniorów.

Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt przywracający stary wiek emerytalny, sprzed reformy: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowym wymogiem do uzyskania emerytury ma być także minimalny okres składkowy i nieskładkowy wynoszący odpowiednio co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Prezydent chciałby, aby nowa-stara ustawa weszła w życie już od 1 stycznia 2016 roku. Zdaniem Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej, przywrócenie wcześniejszego wieku emerytalnego spowoduje, że emerytura dla obecnego 40-latka będzie o 600 zł niższa; w przypadku 40-latki różnica sięgnie aż 1500 zł. Prezydencki projekt ustawy daje jednak możliwość wyboru, czy przejść na emeryturę, czy nadal pracować, gdyż zapisane w nim jest „prawo do emerytury”, a nie „obowiązek przejścia na emeryturę”.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

W minionym tygodniu weszła w życie ustawa, która zabrania bankom wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). To oznacza, że żaden klient w nowej umowie kredytowej nie znajdzie już klauzuli, w której godzi się na ultraszybki tryb ściągania zaległych pieniędzy w sytuacji, gdyby nie spłacił na czas kredytu.
Dysponując BTE, bank nie musiał nawet porozumieć się z dłużnikiem, tylko szedł do sądu po klauzulę wykonalności. Otrzymawszy ją, od razu udawał się z BTE do komornika, a ten zajmował pensję dłużnika. Pozbawienie banków możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych zmusi je do wytaczania spraw sądowych. Innym sposobem może być nakłanianie klientów do podpisania weksla - szczególnie w przypadku wysokich kredytów.

Zdaniem bankowców, likwidacja BTE wydłuży, utrudni i podniesie koszt procesu windykacji, co będzie skutkowało większym kosztem ryzyka i przełoży się na zwiększenie kosztu kredytów.
Bankowy tytuł egzekucyjny od lat budził krytykę, ale dopiero przy trzecim podejściu Trybunał zakwestionował jego konstytucyjność, wskazując, że prawo banków do jego wystawiania narusza zasadę równego traktowania.

Wzrost zatrudnienia

W ciągu ostatniego roku agencje pracy tymczasowej zanotowały 30-procentowy wzrost zatrudnienia wśród pracowników powyżej 50. roku życia. Osoby w starszym wieku mają problem z powrotem na rynek, a pracodawcy są skłonni do angażowania ich głównie w zawodach niskopłatnych – informuje „Gazeta Prawna”.
Aktywność zawodowa Polaków, którzy ukończyli 50. rok życia, należy do jednej z najniższych w Europie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na 13,4 mln osób w wieku 50 plus pracuje zaledwie około 4,2 mln. Na dodatek senior, który straci zatrudnienie, nie może już na ogół znaleźć kolejnego zajęcia związanego z etatem.

Nieustannie za to rośnie liczba pracowników tymczasowych. Z danych Polskiego Forum HR, które skupia kilka agencji pracy tymczasowej, wynika, że czas przepracowany przez pracowników tymczasowych w trzecim kwartale 2015 roku wzrósł o 11 proc., osiągając poziom 69 tysięcy pełnych etatów. Najszybciej, bo aż o 30 proc. w stosunku do poprzedniego roku, wzrosło zatrudnienie pracowników powyżej 50. roku życia.

(ag)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.