Co zrobić, gdy plac zabaw nie jest bezpieczny. Praktyczny poradnik dla rodziców

Czytaj dalej
Fot. Fotolia
Kaśka Borek

Co zrobić, gdy plac zabaw nie jest bezpieczny. Praktyczny poradnik dla rodziców

Kaśka Borek

Gdy tylko robi się cieplej, zapełniają się place zabaw. Na co powinniśmy zwrócić tam uwagę? Kogo mamy poinformować, gdy wydaje nam się, że miejsce nie jest bezpieczne? Wyjaśniamy.

Twoje dziecko czy wnuk uwielbia spędzać czas na placu zabaw? Nie możesz z góry zakładać, że skoro to miejsce przeznaczone dla maluchów, to nic złego im się nie stanie. Dlatego również tam trzeba mieć oczy dookoła głowy i wiedzieć, co robić, aby zmniejszyć ryzyko nieszczęśliwego zdarzenia.

Po pierwsze, oceń teren
Przy wejściu na plac zabaw rozejrzyj się, czy jest ogrodzony, czy jest dostępna i czytelna informacja wskazująca, kto odpowiada za bezpieczeństwo.

Dobra rada: przejdź się po całym placu i sprawdź jego nawierzchnię: czy jest bezpieczna i czysta. W szczególności szukaj kamieni, pniaków, rozbitego szkła, śmieci. W piaskownicy mogą być na przykład brudne strzykawki porzucone przez narkomanów!

Sprawdź urządzenia
Oczywiście, zrób to, zanim maluch zacznie z nich korzystać!
Wyobraź sobie, jak dziecko może używać tych urządzeń i sprawdzaj je właśnie pod takim kątem. Pobujaj się na huśtawce. Potrząśnij karuzelą, czy jest dobrze przymocowana do podłoża. Przejedź rękę po powierzchni zjeżdżalni, czy nie ma zadziorów i wystających części, o które dziecko może się skaleczyć.

Na to zwróć szczególną uwagę
Szczególnie bacznie przyjrzyj się elementom, które są zardzewiałe, słabo umocowane, uszkodzone na pierwszy rzut oka.
Potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia dziecka mogą być na przykład urządzenia:

Kogo poinformować, jeśli plac nie jest bezpieczny
W pierwszej kolejności interweniuj u właściciela lub zarządcy placu zabaw. Najczęściej jest to spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota, dozorca czy administrator budynku.

Warto wiedzieć: place zabaw znajdujące się w miejscach ogólnodostępnych, szkołach i przedszkolach najczęściej są własnością gminy lub osób prywatnych. Na terenie placu może być tablica wskazująca, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników.

Uwaga!
Jeśli składasz zawiadomienie ustnie lub telefonicznie, w ślad za nim wyślij pismo. Dzięki temu jest większa pewność, że interwencja przyniesie skutek.

Kto jeszcze może pomóc
Gdy skargi do zarządcy nie odnoszą skutku, możesz skontaktować się z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Pytaj o niego w urzędzie gminy lub starostwie. Adresy znajdziesz też na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl).

Komunikat do właścicieli oraz zarządców placów zabaw
Jacek Szer, p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego w kwietniu 2016 przypomniał właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jej art. 61 pkt 1 właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do ich utrzymywania i użytkowania zgodnie z zasadami.

Z przepisów wynika, że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych oraz sprawności technicznej.

Obiekty budowlane to również na przykład huśtawka!
Chodzi o obiekty na umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m.in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie.

Właściciele i zarządcy tych urządzeń mają obowiązek utrzymywać je w należytym stanie technicznym. To wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów oraz poddawaniu sprzętów bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Zanim dziecko pójdzie na plac zabaw, porozmawiaj z nim o zagrożeniach, jakie mogą tam być. Większości wypadków można uniknąć - właśnie dzięki świadomości,
Fotolia Zanim dziecko pójdzie na plac zabaw, porozmawiaj z nim o zagrożeniach, jakie mogą tam być. Większości wypadków można uniknąć - właśnie dzięki świadomości, co złego może się przydarzyć.

Gdy zarządca czy właściciel nie wypełnia obowiązku, jest kara
Zgodnie z art. 91a prawa budowlanego, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Tu są szczegółowe wymagania
Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji - podał główny inspektor nadzoru budowlanego

Znaczenie ma również wiek dziecka
Nie zapominajmy o tym: mimo że plac zabaw jest miejscem przeznaczonym dla dzieci, to nie każde urządzenie, które tam się znajduje, jest odpowiednie dla dziecka w każdym wieku. Z niektórych nie powinno korzystać (bo na przykład huśtawki wiszą za wysoko nad ziemią), z innych może - pod warunkiem jednak, że jest pod opieką rodzica albo opiekuna.

Największe zagrożenia dla dzieci bawiących się na placu to upadki na twardą nawierzchnię i wplątanie się części ubrania w urządzenia - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Na jego stronie placezabaw.uokik.gov.pl można znaleźć podstawowe informacje, dzięki którym rodzice i opiekunowie (ale też administratorzy i zarządcy placów) dowiedzą się, jak zwiększyć bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Informacje te są efektem wspólnej pracy specjalistów z Bułgarii, Danii, Estonii, Holandii, Norwegii, Słowacji, Słowenii i Polski. W ramach projektu, współfinansowanego przez Komisję Europejską, przeanalizowali zagadnienia bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw.

Co ciekawe, eksperci wychodzą z założenia, że place powinny być tak bezpieczne jak to niezbędne, a nie możliwe - by zbytnia skrupulatność dorosłych w kontroli nie pozbawiła dzieci radości z zabawy.

Nie ma placu bezpiecznego na 100 proc.
A to dlatego, że niemożliwe jest stworzenie miejsca, gdzie nikt nigdy nie stłucze kolanka czy się nie zadrapie. Ale poważniejszych wypadków często można uniknąć, jeśli kierujemy się wyobraźnią i świadomością, co złego może się wydarzyć podczas korzystania z huśtawki czy zjeżdżalni. Właśnie dlatego warto mówić dziecku o ewentualnych zagrożeniach i powtarzać zalecenia, jak się zachować. Trzeba reagować, gdy dzieje się coś niebezpiecznego, urządzenia są niesprawne, nawierzchnia zabrudzona, itd. To może być czasochłonne, ale stawką jest zdrowie, a może i życie dziecka.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.