oprac. (GM)

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Dodatek za pracę w godzinach nocnych Fot. 123rf
oprac. (GM)

Na pytanie Czytelnika odpowiada Jolanta Jankowska, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

- Czy dodatek za pracę w godzinach nocnych wliczany jest do 2000 zł minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 syczenia 2017 r. ?

- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok kalendarzowy. W 2017 roku wynagrodzenie to wynosi 2000 zł. Aby ustalić, czy w danym miesiącu pensja pracownika osiągnęła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należny zsumować wszystkie przysługujące mu składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zaliczane według zasad i statystyki wynagrodzeń GUS do wynagrodzeń osobowych. Przy obliczaniu minimalnej płacy nie uwzględnia się:

Od dnia 1 stycznia 2017 r. dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie jest wliczany do minimalnej pensji, wysokość dodatku w styczniu wynosi - 2.38 zł, a w lutym 2.50 zł.

oprac. (GM)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.