Dostałem urlop wypoczynkowy, a wolałbym otrzymać ekwiwalent pieniężny

Czytaj dalej
Grażyna Mazurek

Dostałem urlop wypoczynkowy, a wolałbym otrzymać ekwiwalent pieniężny

Grażyna Mazurek

Na pytania dotyczące prawa pracy odpowiada Jolanta Jankowska, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

Pracownikowi w dniu 31 stycznia 2016 r. kończy się umowa o pracę. Od 1 lutego zawieramy kolejną umowę o pracę na okres 1 roku. Czy możemy zawrzeć w informacjach do umowy zapis już o nowych okresach wypowiedzenia?

- Zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Ustawa nowelizująca przepisy Kodeksu pracy wejdzie w życie z dniem 22 lutego 2016 r. i dopiero od tej daty zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące długości okresów wypowiedzenia. Zatem w umowach zawieranych w dniu 1 lutego 2016 r. wskazanym jest zawrzeć informację o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia.

Jestem zatrudniony jako magazynier już od 5 lat. Ostatnio zachorowałem, miałem operację i po 4 miesiącach przebywania na zwolnieniu lekarskim chciałem wrócić do roboty, ale lekarz medycyny pracy nie dopuścił mnie do pracy. Otrzymałem wypowiedzenie 3-miesięczne z powodu stanu zdrowia, jednocześnie zostałem skierowany na urlop zaległy i bieżący. Ja wolałbym być zwolniony z wykonywania pracy i otrzymać ekwiwalent pieniężny za ten urlop. Czy postępowanie pracodawcy jest prawidłowe?

- Zgodnie z art. 167 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Kompetencja pracodawcy wykorzystania urlopu dotyczy zarówno urlopu bieżącego jak i zaległego, z tym, że wymiar urlopu bieżącego udzielany jest w wymiarze proporcjonalnym. Znaczenia nie ma, która ze stron złożyła wypowiedzenie umowy, ani jaka była przyczyna tego wypowiedzenia.

W styczniu 2016 roku zostałem ojcem. Matka dziecka nie pozostaje w zatrudnieniu, jest studentką. Nie jesteśmy w związku małżeńskim. Czy będę mógł skorzystać z dwóch wolnych dni z tytułu opieki?

- Prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat - art.188 Kodeksu pracy. Przepis ten nie uzależnia nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia ani od tego, czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, ani od tego, czy oboje pozostają w stosunku pracy.

Grażyna Mazurek

Dziennikarz działu łączności z Czytelnikami

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.