AG Na podstawie materiałów MRPiPS

Dwa świadczenia dla opiekunów w rodzinie

Dwa świadczenia dla opiekunów w rodzinie Fot. 123rf
AG Na podstawie materiałów MRPiPS

Sejm przyjął w minionym tygodniu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jest to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r.

Obowiązujące obecnie przepisy, analogiczne w brzmieniu do przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny, mówią o tym, że w jednej rodzinie może być przyznane tylko jedno świadczenie opiekuńcze dla opiekuna osoby niepełnosprawnej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z Konstytucją był zapis (art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.), który uniemożliwiał przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego np. rodzicowi, który zrezygnował z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, jeśli drugi z rodziców otrzymuje takie wsparcie na innego niepełnosprawnego członka rodziny.

Zgodnie z zakwestionowanym przepisem, taka pomoc nie przysługiwała, gdy osoba w rodzinie miała ustalone prawo do dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Projekt, który powstał w Senacie, przewiduje uchylenie pkt 4 z art. 17 ust. 5, którego obecne brzmienie jest analogiczne do zakwestionowanych przez TK przepisów obowiązujących do 13 października 2011 r. Zniknąć ma również zapis w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych, który dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego i nie pozwala na przyznanie w jednej rodzinie specjalnego zasiłku opiekuńczego więcej niż jednej osobie.

Senatorowie postanowili wprowadzić także zmianę do ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ma być tam dodany zapis, który mówi o tym, że przyznanie innej osobie w rodzinie dodatku do zasiłku na urlopie wychowawczym lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą, nie powoduje utraty zasiłku dla opiekuna.
Teraz projektem zmian przyjętych przez Sejm zajmie się Senat. Planowane wejście w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2017 r.
Przypomnijmy, że jeszcze do końca 2012 r. obowiązywało jedno świadczenie pielęgnacyjne, przyznawane niezależnie od dochodu podopiecznego czy opiekuna. Od 1 stycznia 2013 r. zasięg tego świadczenia został ograniczony do opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Pozostali opiekunowie – głównie osób starszych – zostali od lipca 2013 r. bez pomocy ze strony państwa. Była to liczna, ponad 100-tysięczna grupa.

Mogli oni wprawdzie skorzystać z nowo wprowadzonego specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale był to przywilej teoretyczny, gdyż uzależniony od dość wysoko ustawionego progu dochodowego.

4 kwietnia 2014 r. Sejm przywrócił prawo do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, którzy prawo to wcześniej stracili. Osoby te zyskały znów 520 zł miesięcznej pomocy (tyle wynosiło świadczenie pielęgnacyjne przed zakwestionowaną nowelizacją), w tym również do świadczeń zaległych.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane na opiekę nad dzieckiem jest co roku podwyższane i wynosi obecnie 1.300 zł miesięcznie.

AG Na podstawie materiałów MRPiPS

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2022 Polska Press Sp. z o.o.