Ekspert radzi: Co jest potrzebne gdy chcesz otworzyć firmę

Czytaj dalej
Fot. istock
(ika)

Ekspert radzi: Co jest potrzebne gdy chcesz otworzyć firmę

(ika)

Na pytania dotyczące dokumentacji, którą należy złożyć rozpoczynając działalność gospodarczą odpowiadała Jolanta Maszycka z oddziału ZUS w Zielonej Górze.

- Zarejestrowałem i wpisałem spółkę jawną do Krajowego Rejestru Sądowego. Jakie dokumenty powinienem teraz złożyć?
- Po dokonaniu wpisu w KRS (wpis zawiera tzw. „dane podstawowe”) należy w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności zgłosić do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego „dane uzupełniające” (formularz NIP-8). Te dane w formie elektronicznej Urząd Skarbowy przekazuje do ZUS, który na ich podstawie tworzy konto płatnika na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób zatrudnionych trzeba dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Kolejnym krokiem jest rozliczenie przez płatnika należnych składek za osoby zgłoszone do ubezpieczeń poprzez złożenie deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) i raportów imiennych za ubezpieczonych (ZUS RCA, ZUS RZA), a także opłacenie należnych składek wynikających ze sporządzonej deklaracji rozliczeniowej.

- Pobieram rentę z tytuły niezdolności do pracy i rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jakie dokumenty muszę zgłosić i jakim ubezpieczeniom będę podlegał?
- Na podstawie wpisu do CEIDG Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządzi w ramach tzw. „jednego okienka” druk zgłoszenia ZUS ZFA (zgłoszenie danych płatnika składek – osoby fizycznej). Pan natomiast zobowiązany jest do złożenia w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA, ponieważ z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega Pan zarówno ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto w przypadku zatrudnienia pracowników musi Pan zgłosić ich do ubezpieczeń. Następnym krokiem jest rozliczenie należnych składek. W tym celu niezbędne jest złożenie dokumentów rozliczeniowych. Zobowiązany jest Pan także do dokonania wpłat z tytułu należnych składek.

- Jestem zmuszony zawiesić działalność gospodarczą, jakie dokumenty muszę złożyć w przypadku gdy opłacam składki tylko za siebie?
- W przypadku dokonania wpisu o zawieszeniu działalności gospodarczej płatnik składek jest zwolniony ze składania dokumentów zgłoszeniowych w tym zakresie, ponieważ na podstawie otrzymanej informacji z rejestru CEIDG Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona „z urzędu” w ramach tzw. „jednego okienka” wyrejestrowania płatnika składek. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje również wyrejestrowania członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacji gdy zawieszenie działalności następuję w trakcie miesiąca, płatnik składek musi złożyć deklarację rozliczeniowa za ten miesiąc.

(ika)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.