Ekspert radzi: Czy rodzeństwo przyrodnie może po sobie dziedziczyć?

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Ilona Burkowska

Ekspert radzi: Czy rodzeństwo przyrodnie może po sobie dziedziczyć?

Ilona Burkowska

Na pytanie Czytelnika dotyczące dziedziczenia oraz dysponowania majątkiem na wypadek śmierci odpowiada adwokat Tomasz Kucharski

Jestem kawalerem, nie mam dzieci, a moi rodzice już nie żyją. Oprócz mnie rodzice nie mieli wspólnych dzieci. Tata jednak miał córkę z drugiego związku, z którą nie utrzymuję żadnych kontaktów. W związku z tym mam pytanie, czy moja przyrodnia siostra będzie po mnie dziedziczyć? Przyznam, że słyszałem na ten temat różne opinie. Proszę również doradzić, co mogę uczynić, aby moje mieszkanie przypadło po mojej śmierci partnerce?

Odpowiadając na pana pytanie należy wskazać, iż przepisy kodeksu cywilnego (według których w przypadku braku zstępnych (dzieci, wnuków) i małżonka cały spadek przypada rodzicom w częściach równych, a w przypadku gdy rodzice również nie żyją, ich udział spadkowy przypada rodzeństwu w częściach równych) nie określają wprost, czy mowa jest wyłącznie o rodzeństwie biologicznym, czy również o rodzeństwie przyrodnim (art. 932 § 3 i 4 kc).

W literaturze prawniczej natrafić można na dwie interpretacje: pierwszą opowiadającą się za zasadą równego traktowania rodzeństwa spadkodawcy, niezależnie od tego, czy miało ono wspólnych ze spadkodawcą oboje rodziców, czy też tylko jednego z nich oraz drugą interpretację opierającą się na założeniu, że rodzeństwo przyrodnie nie nabywa udziału zmarłego rodzica spadkodawcy, który nie był rodzicem wspólnym.

Przeważająca jednak i ugruntowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest interpretacja pierwsza (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14.10.2011 r. III CZP 49/11) a „rodzeństwo” należy rozumieć szeroko, zaliczając do niego rodzeństwo spadkodawcy mające oboje tych samych rodziców (rodzone), jak również rodzeństwo mające wspólnego ze spadkodawcą tylko jednego rodzica (przyrodnie). Zatem w pana przypadku przyrodnia siostra będzie dziedziczyć jako spadkobierca ustawowy. Jeżeli chciałby pan zabezpieczyć partnerkę na wypadek śmierci, powinien pan sporządzić testament, w którym do całości spadku powoła pan swoją partnerkę.

Ilona Burkowska

Gdy dzwonicie do „Gazety Lubuskiej”, to zwykle ja podnoszę słuchawkę... W dziale łączności z Czytelnikami pracuję od 8 lat. Pomagam, podpowiadam, dzwonię, piszę pisma, kontaktuję Was ze specjalistami. Działam z Wami i dla Was. I to właśnie uwielbiam w tej pracy.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.