Emerytura częściowa obniża emeryturę pełną

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Monika Kiełczyńska

Emerytura częściowa obniża emeryturę pełną

Monika Kiełczyńska

Aby otrzymać emeryturę częściową, trzeba spełnić warunki dotyczące wieku i okresu ubezpieczeniowego.

Emerytura częściowa to świadczenie, z którego można skorzystać przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego. Kilka lat temu powszechny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1948 r. został zrównany i wydłużony do 67 lat. Przed zmianą wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wydłużenie wieku emerytalnego z dnia na dzień byłoby zbyt drastycznym posunięciem, szczególnie w stosunku do kobiet, których wiek emerytalny przesunął się o 7 lat do przodu. Remedium na taki skok miało być stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego. Wprowadzono więc zasadę, że wiek emerytalny wydłużany jest o miesiąc w stosunku do osób urodzonych w kolejnych kwartałach. Ostatecznie kobiety osiągną powszechny wiek emerytalny w wysokości 67 lat, przechodząc na emeryturę w 2040 r., a mężczyźni znacznie wcześniej, bo w 2020 r.

Dla osób, które nie chcą tak długo pracować, nowelizacja z 2012 r. ustawy emerytalnej wprowadziła możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Nie jest to jednak zwykła emerytura, ale emerytura częściowa, na którą można przejść, jeżeli spełnia się ustawowe warunki. Należy liczyć się ze specyfiką tego świadczenia, czyli z tym, że jest wypłacane w wysokości połowy emerytury oraz że po przejściu na emeryturę od pełnego wieku, kapitał do jej naliczenia pomniejszy się o kwotę wypłaconych świadczeń w czasie pobierania emerytury częściowej.

Warunek związany z wiekiem

Z emerytury częściowej mogą skorzystać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które mają ukończony wiek 65 lat (mężczyźni) i 62 lata (kobiety), a nie mają jeszcze osiągniętego powszechnego wieku emerytalnego. Pierwszymi osobami, które mogły skorzystać z tego świadczenia, byli mężczyźni urodzeni w pierwszym kwartale 1949 r. Kobiety z tego rodzaju świadczenia będą mogły skorzystać najwcześniej w 2021 r., bo dopiero wtedy powszechny wiek emerytalny dla kobiet będzie wyższy od wymaganych przy emeryturze częściowej 62 lat. Tak więc dopiero kobiety, które urodziły się w I kwartale 1959 r., jako pierwsze będą miały możliwość skorzystania z emerytury częściowej.

Emerytura częściowa przyznawana jest na wniosek ubezpieczonego. Powinien on być złożony po osiągnięciu wieku 65 lat w przypadku mężczyzn i 62 lat w przypadku kobiet, jednak jeszcze przed osiągnięciem wydłużonego wieku emerytalnego.

Warunek związany z odpowiednim stażem

Kolejnym warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do emerytury częściowej jest udowodnienie stażu emerytalnego w postaci okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących dla mężczyzny – 40 i dla kobiety – 35 lat.

Kto jest uprawniony?
Do pobierania emerytury częściowej są uprawnione osoby, które:

Żeby ubiegać się o wypłatę emerytury częściowej, trzeba spełniać jednocześnie oba warunki.
Przy ustalaniu stażu emerytalnego ZUS zaliczy wszystkie okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe, jednak te ostatnie w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Autor: Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS na woj. łódzkie

Monika Kiełczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.