Fizycy są niepotrzebni?

Czytaj dalej
Fot. Kamila Kamiennik
Kamila Kamiennik

Fizycy są niepotrzebni?

Kamila Kamiennik

- Opłacanie dokształcania nauczycielki byłoby rozdawnictwem publicznych pieniędzy - mówi dyrektor Małgorzata Cierebiej Graczyk.

Wielu nauczycieli wkrótce może stracić pracę. A to wszystko przez reformę oświatową, która zakłada likwidację gimnazjów.
Danuta Wawrzynkiewicz jest matematyczką w Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku. Chciała podnosić swoje kwalifikacje związane z fizyką. 1 września 2016 roku złożyła w tej sprawie podanie u dyrektor gimnazjum Małgorzaty Cierebiej - Graczyk. Po odmownej decyzji szkoły D. Wawrzynkiewicz napisała skargę na działalność dyrektora szkoły, do rady miejskiej w Lubsku. Radni komisji rewizyjnej uznali skargę za bezzasadną. Na wczorajszej sesji rady miejskiej temat wrócił.

-Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wynika, że na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa zapotrzebowanie na środki, potrzebne do doskonalenia zawodowego, uwzględniając m. in. zadania związane z realizacją podstawy programowej -tłumaczył przewodniczący komisji, Stefan Żyburt.

Głos w tej sprawie zabrała również dyrektor gimnazjum nr 1 M. Ciebierej - Graczyk, która w piśmie kierowanym do radnych stwierdziła, że miała prawo odmówić dofinansowania Danucie Wawrzynkiewicz, ponieważ fizyka, jako kierunek dokształcania, nie znajduje się w obligatoryjnym katalogu specjalności, które podlegają dofinansowaniu. Jednak ważniejszym argumentem, jest wystarczająca ilość fizyków w każdej z trzech podstawówek w Lubsku, którym można dać godziny fizyki w Szkole Podstawowej nr 2.

- Dyrektor szkoły musi wziąć pod uwagę także wnioski nauczycieli o dofinansowanie form dokształcania zawodowego. Każdy pedagog zgodnie z kartą nauczyciela, ma prawo prosić o dofinansowanie swojego dokształcania w danej dziedzinie. Te pieniądze są gwarantowane, i to nie jest żadna forma rozdawnictwa. Zwróciłam się do pani dyrektor z prośbą o przydzielenie środków na dokształcanie, w związku z reformą, która we wrześniu dla wielu z nas była wielką niewiadomą. Stąd ten pomysł, żeby zacząć studiować fizykę, ze względu na to, że na co dzień uczę matematyki. Na poprzednich posiedzeniach komisji dyrektorzy wypowiadali się, że potrzebują fizyków i chemików, których na rynku pracy jest coraz mniej. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć jak będzie za dwa lata, kto będzie miał etat, lub ile godzin nauczania. Ale trudno się dziwić nauczycielom, że chcą się dokształcać, ponieważ oni po prostu chcą się utrzymać na rynku pracy - mówiła D. Wawrzynkiewicz.

Danuta Wawrzynkiewicz uczy matematyki w Lubsku. Chciała dalej się kształcić, niestety dyrektor szkoły nie umożliwi jej tego
Kamila Kamiennik Danuta Wawrzynkiewicz uczy matematyki w Lubsku. Chciała dalej się kształcić, niestety dyrektor szkoły nie umożliwi jej tego

A jak dyrektor gimnazjum uzasadniła swoją decyzję?
- Wszyscy dyrektorzy trzech placówek oświatowych w gminie wypowiedzieli się w kwestii zapotrzebowania na przedmiot, jakim jest fizyka. Żaden z dyrektorów nie zgłosił potrzeby zatrudnienia większej ilości nauczycieli tego przedmiotu. Za rok odejdą klasy trzecie gimnazjum, a w siódme klasy będą miały tylko dwie godziny fizyki tygodniowo. W mojej szkole są trzy osoby, które mogą uczyć fizyki, dlatego podjęłam decyzję odmowną - podkreślała Małgorzata Cierebiej - Graczyk.

- O ile wiem, w sprawie dofinansowania dokształcania pedagoga powinna zebrać się rada pedagogiczna, która razem z zarządcami szkoły podejmuje decyzję o przyznaniu środków- włączyła się w dyskusję Bogusława Drzewiecka-Burdzińska, przewodnicząca Związku Zawodowego Oświata.- Dyrektor gimnazjum nr 1 nie podała tej informacji do wiadomości innym nauczycielom, tylko skonsultowała sprawę D. Warzynkiewicz z wicedyrektorem placówki. - Nie przypominam sobie, żeby w sprawie D. Wawrzynkiewicz zebrała się rada pedagogiczna, czyli w tej sytuacji został pominięty ten krok, który wynika z ustawy. Zadaniem dyrektora jest wykonanie tej uchwały.

Uchwała w sprawie skargi nie została przyjęta przez radnych, ponieważ wniosek na dokształcanie przez D.Wawrzynkiewicz powinien być złożony w 2015 r .

Kamila Kamiennik

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.