Główka pracuje, czyli Lubuskie wymysły

Czytaj dalej
Fot. Mariusz Kapała
Leszek Kalinowski

Główka pracuje, czyli Lubuskie wymysły

Leszek Kalinowski

Chwalimy się, że Lubuskie to „zielona kraina nowoczesnych technologii”, a w ogólnopolskim rankingu innowacji jesteśmy w ogonie. Dlaczego? Jak to jest z naszymi wynalazkami, wzorami użytkowymi?

Lubuskie to jeden z najmniej innowacyjnych regionów kraju - wynika z opracowania Banku Milenium „Indeks Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów”. Nasz region w zestawieniu krajowym zdobył zaledwie 42,9 pkt. Średnia dla Polski wynosi 69,9 pkt.

- Jeśli chodzi o innowacyjność, to wprawdzie mamy jedno z ostatnich miejsc w Polsce, ale należy zauważyć, że w województwie lubuskim nastąpił znaczny wzrost nakładów wewnętrznych na działalność badawczą-rozwojową. Obecnie wynoszą one 67 zł na jednego mieszkańca, tymczasem średnia krajowa to 420 zł - mówi Sylwia Pędzińska, dyrektor departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym w urzędzie marszałkowskim.

Dlaczego jest tak mało pieniędzy na ten cel? Są one uzależnione m.in. od liczby jednostek naukowych i badawczych. Nie możemy się pochwalić ani jedną placówką Polskiej Akademii Nauk. Jest jednak szansa, że to się zmieni. Regiony, w których takie podmioty funkcjonują, budują w oparciu o nie swój potencjał w zakresie badań i rozwoju.

Jak zauważa dr inż. Roman Kielec, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., w regionie przoduje rodzimy przemysł oparty głównie na tradycyjnych technologiach. Wpływ na słabe wskaźniki, dotyczące innowacji, ma też liczba ludności w Lubuskiem. Do tego dochodzi drenaż pracowników przez większe ośrodki i wyjazd młodych do dużych ośrodków akademickich. Potencjalni innowatorzy - studenci, wykształceni pracownicy wyjeżdżają do innych województw, by „budować ich potęgę”. Niektóre firmy nie chcą zajmować się wdrażaniem innowacji. Czas wprowadzenia nowego produktu/usługi od pomysłu przez fazę badawczą, ochronę patentową i samo wdrożenie trwa kilka lat. Wiąże się to z dużymi nakładami pieniężnymi...

Słaby wynik Lubuskiego nie dziwi też prezydenta Nowej Soli, Wadima Tyszkiewicza, który przypomina, że jesteśmy jednym z najmniejszych województw w Polsce, a co za tym idzie nasze możliwości i potencjał są ograniczone. Mamy dwie rywalizujące ze sobą stolice, czyli dwa ośrodki wzrostu, co powinno nas wzmacniać. Mamy uniwersytet, w dużej mierze techniczny, ale nie czarujmy się, nie najsilniejszy. Skoro tak jest, to - zdaniem prezydenta - powinniśmy się oprzeć na nowoczesnym przemyśle, który może być motorem napędowym innowacji i odwrotnie. Tylko sztuką jest zachęcenie przemysłu, zajętego głównie produkcją, do otwarcia się na współpracę naukowo-badawczą. To jest trudne, ale możliwe.

Warto zauważyć, że od 2007 r. do końca czerwca br. w woj. lubuskim zostało podpisanych 308 umów na projekty innowacyjne dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łącznie na kwotę ponad 487 mln zł.

- To z pewnością poprawi znacznie nasze wskaźniki. W nowej perspektywie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego aż 30 proc. funduszy trafi na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz badania dla biznesu - mówi marszałek Elżbieta Polak. - Mamy Program Innowacyjny, mamy kasę, powołaliśmy Lubuską Akademię Rozwoju, w której słuchaczami jest bardzo duża grupa przedsiębiorców przygotowująca swoje innowacyjne projekty. Jestem przekonana, że przyszedł czas na wielką innowacyjną rewolucję w woj. lubuskim.

Jestem przekonana, że przyszedł czas na wielką innowacyjną rewolucję w woj. lubuskim

- Obserwujemy bardzo duży wzrost liczby przedsiębiorców, którzy ponoszą nakłady na działalność innowacyjną, zarówno w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, jak i usługowych. I pod tym względem jesteśmy w grupie najlepszych województw - podkreśla Pędzińska. Przykład? Kiedy teraz ogłoszono konkurs, poświęcony badaniom i innowacjom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na połowę funduszy przeznaczonych na ten cel, wartość wniosków, które wpłynęły, opiewała na kwotę znacznie przewyższającą całą dostępną sumę.

Jak podkreśla E. Polak, w naszym regionie w poprzedniej perspektywie finansowej UE dopiero tworzyliśmy infrastrukturę pod innowacje. Powstał więc Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy, Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Park Interior w Nowej Soli. Teraz, wykorzystując tę bazę, czas na kolejne kroki...

Należy też podkreślić, że każdy region musi określić specjalizacje, w jakich chce się wyróżniać wśród innych. - My określiliśmy to właśnie w Programie Rozwoju Innowacji, który Komisja Europejska przyjęła niedawno bez uwag - zauważa Pędzińska. - Każdy zgłaszany do nas projekt z obszaru badań i innowacji musi się wpisywać w inteligentne specjalizacje, czyli musi być zgodny z tym programem. Co ważne, na innowacyjne projekty są fundusze nie tylko w ramach RPO-Lubuskie 2020, ale i też z programów krajowych np. Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój czy Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój.

W nowej perspektywie unijnej w ramach RPO Lubuskie 2020 na rozwój innowacyjności przeznaczono blisko 200 mln euro, dzięki czemu region będzie mógł rozwijać specjalizacje z zakresu zielonej gospodarki - ekoinnowacje, zdrowia i jakości życia (turystyka zdrowotna, zdrowa i bezpieczna żywność, również produkty regionalne) oraz zainwestować w takie gałęzie przemysłu jak: metalowy, motoryzacyjny, przemysł wydobywczy, energetyczny, drzewny, meblarski, papierniczy i technologie informacyjno-komunikacyjne.

O wsparcie unijne mogą się starać także duże przedsiębiorstwa. Będą one preferowane w ocenie, jeśli podejmą współpracę z małymi czy średnimi przedsiębiorstwami, a rezultaty tego typu projektów w postaci innowacyjnych produktów - czy usług - pozwolą wprowadzić innowacje w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie.

Kielec dodaje, że przedsiębiorcom pomagają też projekty typu Voucher na innowacje lub Bon na innowacje (planowane rozpoczęcie na początku 2017 r.). - Firmy dzięki jednorazowemu wsparciu mogły przy pomocy Parków opracować nowe technologie - mówi Roman Kielec. - My zrealizowaliśmy 8 takich projektów, dzięki którym udało się wypracować 7 patentów krajowych, 3 zagraniczne, 4 wsparcia ochrony przemysłowej i 8 wdrożeń technologii. Przykłady? Innowacyjny typ węzła ciepłowniczego mieszkalno/willowego dla firmy P.U.H. Instal-Plast. Prace i wykonanie prototypu stacji pogodowej wyposażonej w kamerę, moduł WiFi oraz GSM, zasilanej energią słoneczną i/lub wiatrową dla firmy Spotcamera. Badania innowacyjnego układu odzysku ciepła i oczyszczania spalin w połączeniu z urządzeniami spalającymi gaz lub olej opałowy dla firmy Euro-box.

Firmy dzięki jednorazowemu wsparciu mogły przy pomocy Parków opracować nowe technologie

- W Parku skomercjalizowaliśmy także patent z dziedziny kryptografii: System szyfratora z kluczem jednorazowym - to taka nowoczesna enigma w postaci algorytmu, następne wdrożenia już wkrótce w branży lotniczej oraz IT - zauważa prezes Kielec.

Wśród innowacyjnych firm, skupionych wokół PNT UZ, warto wymienić Innowacyjne Techniki Energii Odnawialnej Sp. z o.o. (ITEO). W ubiegłym roku firma zdobyła Polską Nagrodę Innowacyjności za projekt Lukon. Obejmuje on powstanie m.in. biogazowni i farmy fotowoltaicznej. Wsadem do biogazowni będą algi pochodzące z własnej uprawy. Po przeprowadzeniu ich fermentacji i spaleniu powstanie energia elektryczna oraz cieplna.

Inna firma? Advanced Graphene Products Sp. z o.o.(AGP), która od roku ma siedzibę w PNT, aktualnie uruchamia swoje laboratoria badawcze. Będzie także realizować własne projekty badawczo-wdrożeniowe. W III kwartale 2017 roku zostanie uruchomiona produkcja grafenu HSMG, który będzie miał wiele zastosowań w przemyśle, a już dziś posiada wiele patentów międzynarodowych.

Inny przykład? W ciągu zaledwie 3 lat działalności w Instytucie Nowych Technologii Inżynierii Środowiska opracowano i dokonano 15 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP (wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych). Do końca roku powstaną kolejne 4 ekoinnowacyjne wynalazki oraz wzór użytkowy.

Gorzów ma firmę, która wpisała sobie innowacje w nazwę. To Inneko, czyli miejska spółka (dawniej Zakład Utylizacji Odpadów), który przede wszystkim Kowalskiemu kojarzy się z tym, że zajmuje się w mieście m.in. gromadzeniem, segregowaniem i przetwarzaniem odpadów. Inneko ma swoje Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje”. Zajmuje się tam m.in. unieszkodliwianiem i przetwarzaniem odpadów płynnych i półpłynnych, testowaniem metod wydzielania i recyklingu cennych metali z odpadów elektrycznych i elektronicznych i inżynierią bezpieczeństwa. Ma na swoim terenie akredytowane laboratorium fizykochemiczne z iście kosmiczną aparaturą. Bada tam paliwa, wodę, glebę, ścieki... Dumą zakładu jest linia do przetwarzania akumulatorów NiMH oraz Li-Ion (macie je w komórkach czy laptopach). Dzięki tej technologii ze zużytych i potencjalnie groźnych akumulatorów otrzymuje się przydatne polimery, stop magnetyczny i masę anodowo-katodową zawierającą cenne pierwiastki. To jedna z najnowocześniejszych tego typu linii w kraju.

Leszek Kalinowski

Jestem dziennikarzem działu informacyjnego. W "Gazecie Lubuskiej" pracuję od 1991 roku. Najczęściej poruszam tematy związane z Zieloną Górą i oświatą (przez lata prowadziłem strony dla młodzieży "Alfowe bajerowanie" - pozdrawiam wszystkich Alfowiczów rozsianych dziś po świecie). Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłem też dziennikarstwo oraz logopedię, a także podyplomowe studia "Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy unijnych".


Dziś zajmuje sie sprawami, dotyczącymi Zielonej Góry i regionu, zwłaszcza interesuja mnie tematy, związane z: 


- budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, 


https://gazetalubuska.pl/jak-zmienia-sie-centrum-zdrowia-matki-i-dziecka-w-zielonej-gorze-kiedy-zakonczenie-prac/ar/c1-14995845


- rozwojem Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym m.in, medycyny, 


https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-mistrzostwa-polski-w-szyciu-chirurgicznym-studentow-medycyny-zdjecia-wideo/ar/c1-14620323


- rozbudową Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, 


https://gazetalubuska.pl/ale-sie-dzieje-w-szpitalu-uniwersyteckim-zobacz-jak-sie-zmieniaja-rozne-obiekty/ar/c14-15111792


- inwestycjami oświatowymi i poziomem nauczania w szkołach, 


https://gazetalubuska.pl/egzamin-osmoklasisty-z-jezyka-polskiego-za-nami-zobacz-jak-bylo/ar/c5-15028564


- komunikacją miejską i elektrycznymi autobusami. 


https://gazetalubuska.pl/zobacz-jak-zmienia-sie-centrum-przesiadkowe-zdjecia/ga/13729844/zd/32684686


W wolnej chwili lubię popływać, jeździć na rowerze, obejrzeć spektakl teatralny, posłuchać koncertu, zwiedzać mało znane miejsca, poznawać nowych ludzi, od których czerpię wiele pozytwynej energii. 


 

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.