Informatyka i prawo. Komentarz prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Czytaj dalej
Fot. Andrzej Banas / Polska Press
Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Informatyka i prawo. Komentarz prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Prof. Ryszard Tadeusiewicz

W Polsce historia systemów informacji prawnej sięga 1974 roku, kiedy to szef Kancelarii Sejmu podjął decyzję w sprawie utworzenia dziedzinowego Ośrodka Informacji Legislacyjnej „Biblioteka Sejmowa” w ramach założeń SINTO (Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej).

Systemy informatyczne wspomagają działanie ludzi w różnych obszarach profesjonalnej działalności. Pod koniec lat 60. XX wieku pojawił się termin „informatyka prawnicza” oraz pojawiły się pierwsze systemy służące do usprawnienia procesów informacyjnych w obszarze prawa. Miło mi wspomnieć, że pionier tej dziedziny w Polsce, profesor Franciszek Studnicki, zapraszał mnie kilka razy do tego, bym w ramach jego wykładu dla studentów prawa UJ opowiadał o komputerach i systemach informatycznych, a ja sam opublikowałem w „Gazecie Prawniczej” nr 23 (307) z 16.12.1976 r. całostronicowy artykuł pod tytułem „Komputer w roli sędziego”. Temat ten u swych narodzin nie był mi więc obcy, potem jednak moje własne badania i rozwój systemów informatyki prawniczej bardzo się od siebie oddaliły.

W polskim rozumieniu system informacji prawnej to system informacyjny służący do gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji prawnych lub prawniczych, mający za zadanie wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa. Jego funkcjonowanie opiera się na relacyjnej bazie danych oraz programie interfejsowym do jej obsługi.

W Polsce historia systemów informacji prawnej sięga 1974 roku, kiedy to szef Kancelarii Sejmu podjął decyzję w sprawie utworzenia dziedzinowego Ośrodka Informacji Legislacyjnej „Biblioteka Sejmowa” w ramach założeń SINTO (Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej). Do realizacji trafił ostatecznie Centralny Zautomatyzowany Rejestr Aktów Prawnych CZRAP, którego nazwę zmieniono potem na Centralny Rejestr Aktów Normatywnych CRAN. Miał on należeć do większej bazy - Systemu Informacji Legislacyjnej SIL, który to według założeń składałby się poza tym z baz: SEJM, CKLP (Centralny Kata-log Literatury Prawniczej) i ORZECZNICTWO. Plan zakładał ukończenie SIL-u do 1990 roku, ale ostatecznie poszczególne części systemu powstawały oddzielnie i nie zostały połączone. W późniejszym czasie uzupełniono go o ujednolicone teksty aktów prawnych i udostępniono na stronie Sejmu jako Internetowy System Informacji Prawnej, zmieniony niedawno na Internetowy System Aktów Prawnych.

Obok systemów tworzonych z inicjatywy państwa, na rynku pojawiają się też systematycznie bazy wydawane komercyjnie. Największa z nich to System Informacji Prawnej LEX. Jego powstanie było odpowiedzią na wyraźnie zarysowującą się pod koniec lat 80. potrzebę prawników poszukujących masowo ujednoliconych tekstów aktów prawnych. W 1988 roku opublikowano pierwszą wersję Skorowidza Obowiązujących Przepisów Prawnych, który aktualizowano raz na kwartał. W 1990 roku ukazała się jego wersja elektroniczna, w 1991 r. wzbogacono ją o teksty aktów prawnych. Dwa lata później wydano z kolei program Temida z 10 tysiącami orzeczeń SN i NSA. W 1995 roku połączono zaś oba systemy w jeden o nazwie Polskie Prawo i Orzecznictwo, dodając podtytuł System Informacji Prawnej LEX, co ukazywało lepiej jego kompleksowy i całościowy charakter.

Kolejnym dużym systemem informacji prawnej, działającym w Polsce komercyjnie, jest LexPolonica, która weszła na rynek w 1995 roku, odznaczając się przede wszystkim pierwszym interfejsem dla Windows w programie prawniczym. Umożliwiała też wyszukiwanie pełnotekstowe. Z czasem poszerzono ją o komentarze i glosy, wersje historyczne aktów prawnych, prawo UE i ogłoszenia prawno-gospodarcze. Z kolei w 2003 roku pojawił się w Polsce Legalis, wzbogacony wkrótce o prawo UE i ogłoszenia gospodarczo-prawne.

Mnogość działających na rynku systemów oraz ich nieustanny rozwój pokazują więc niewątpliwie, w jakim stopniu informatyka prawnicza skupia się właśnie na tym aspekcie swojego funkcjonowania.

Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.