Jak należy obliczyć wysokość emerytury częściowej

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Monika Kiełczyńska

Jak należy obliczyć wysokość emerytury częściowej

Monika Kiełczyńska

Aby ją otrzymać, nie trzeba rezygnować z pracy, a potem można dorabiać bez żadnych limitów i ograniczeń

Przy ustalaniu stażu 40 lub 35- letniego pod uwagę brane będą wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe, z tym że okresów nieskładkowych nie może być więcej niż 1/3 okresów składkowych.
Jeżeli ubezpieczonemu po zliczeniu okresów składkowych i nieskładkowych nadal brakuje okresów stażowych do wymaganych 40 lub 35 lat, można te okresy uzupełnić latami pracy w gospodarstwie rolnym lub okresami prowadzenia gospodarstwa rolnego a także okresami pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanymi przez ZUS.

Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej w zakresie wymagań stażowych, tj. okresów składkowych i nieskładkowych, osobom, które nie spełniają tego warunku w oparciu o polskie okresy ubezpieczenia, uwzględnia się zagraniczne okresy ubezpieczenia/zamieszkania oraz okresy zrównane z okresami ubezpieczenia przebyte w państwach członkowskich UE/EFTA i w państwach, z którymi Polskę wiążą dwustronne umowy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, o ile nie pokrywają się z polskimi okresami ubezpieczenia.

Wysokość emerytury częściowej

Wysokość emerytury częściowej wynosi połowę pełnej wyliczonej wartości emerytury, obliczonej według zreformowanych zasad. Podstawą do wyliczenia takiej emerytury jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, podzielona przez przewidywaną przez GUS średnią dalszą długość życia dla osoby w tym wieku, z chwili składania wniosku o emeryturę częściową
Emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do wysokości najniższej emerytury. Jeśli będzie niższa niż najniższa emerytura, pozostanie w takiej wysokości. Będzie jednak podlegała corocznym waloryzacjom.

Choć częściowej emerytury nie można podciągnąć do wysokości najniższej emerytury, pocieszającym jest fakt, że aby przejść na częściową emeryturę nie trzeba zwalniać się z pracy. Można więc kontynuować zatrudnienie, zarobkować i pobierać częściową emeryturę. Co więcej, wysokość przychodów uzyskiwanych z tego zarobkowania nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości emerytury czy zawieszenie prawa do jej wypłaty, tak jak to ma miejsce w przypadku zwykłych wcześniejszych emerytur czy rent.

Decydując się na emeryturę częściową należy wziąć pod uwagę fakt, że z chwilą osiągnięcia wydłużonego powszechnego wieku emerytalnego można na swój wniosek przejść na zwykłą emeryturę. Wówczas na jej obliczenie wpływ będą miały dodatkowe dwie okoliczności. Pierwsza dotyczy zwiększenia kapitału zapisanego na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS. Jeżeli w czasie pobierania częściowej emerytury emeryt zasilał swoje konto składkami emerytalnymi, to suma składek na koncie rosła, mając pozytywny wpływ na wysokość świadczenia. To jedna strona medalu, druga jest nieco ciemniejsza i dotyczy uszczuplenia kapitału na koncie o sumę pobranych świadczeń w ramach przyznanego prawa do częściowej emerytury.

Dokumenty

Prawo do emerytury częściowej przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego. Ubezpieczony, jeśli pracuje, nie musi przerywać zatrudnienia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Dokumenty składane wraz z wnioskiem powinny być dołączone do wniosku w oryginale. Po wyliczeniu świadczenia ZUS zwraca je wnioskodawcy. Nie podlegają zwrotowi dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia, np. druki RP-7.
Emeryt, któremu ZUS przyznał decyzją prawo do emerytury częściowej może na swój wniosek zawiesić prawo do tej emerytury. Może także w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzjiwycofać wniosek o emeryturę częściową. Od decyzji przysługuje odwołanie.

W jaki sposób obliczane są emerytury częściowe, a następnie pełne

Autor: Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS na woj. łódzkie

Monika Kiełczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.