Jak ustalić skład majątku spadkowego?

Czytaj dalej
Fot. 123rf
OPRAC. (GM)

Jak ustalić skład majątku spadkowego?

OPRAC. (GM)

Na pytanie Czytelnika odpowiada Tomasz Kucharski, adwokat.

Chciałbym w imieniu małoletniej córki wystąpić o zachowek jednak nie wiem, co dokładnie wchodziło w skład spadku po zmarłym, a w związku z tym jakiej kwoty mogę się domagać. W jaki sposób mogę ustalić skład majątku spadkowego?
- Aby ustalić skład majątku spadkowego powinien pan złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wniosek taki można złożyć w sądzie spadku lub bezpośrednio u właściwego komornika. We wniosku powinien pan uprawdopodobnić, że małoletnia jest uprawniona do zachowku, a jako uczestników postępowania wskazać wszystkich spadkobierców zmarłego. Opłata od wniosku wynosi 50 zł. Nie jest to jedyna kwota, jaką będzie musiał pan zapłacić. Komornik bowiem wezwie pana do uiszczenia dodatkowej opłaty, która będzie przeznaczona na wydatki związane ze spisem inwentarza, np. należności biegłych, którzy będą wyceniać majątek spadkowy. Jeżeli spełniają państwo warunki do ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, taki wniosek o zwolnienie od kosztów należy zgłosić we wniosku o spis inwentarza. Sporządzony spis inwentarza powinien uwzględniać wszystkie aktywa i pasywa spadku, biorąc pod uwagę ich stan z chwili otwarcia spadku. Różnicę aktywów i pasywów komornik uwzględnia jako wartość stanu czynnego spadku. Jeśli po sporządzeniu przez komornika spisu inwentarza będzie zachodzić wątpliwość co faktu, czy zostały w nim zamieszczone wszystkie aktywa lub pasywa spadku, sąd może nakazać spadkobiercy wyjawienie przedmiotów spadkowych. Jeżeli okaże się, że nie wszystkie składniki spadku zostały uwzględnione, można wnioskować o uzupełnienie spisu inwentarza. Po sporządzeniu spisu inwentarza będzie pan miał wiedzę odnośnie składu masy spadkowej, co pomoże określić wartość przedmiotu sporu w sprawie o zachowek.

OPRAC. (GM)

OPRAC. (GM)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.