Patrycja Wacławska, (ds)

Jak wyjechać do uzdrowiska z NFZ

Prawo nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonków do sanatorium, ale NFZ - jeżeli jest taka możliwość - daje skierowanie w tym samym terminie do jednego Fot. Fot. 123rf Prawo nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonków do sanatorium, ale NFZ - jeżeli jest taka możliwość - daje skierowanie w tym samym terminie do jednego uzdrowiska, a nawet domu zdrojowego
Patrycja Wacławska, (ds)

Prawo do kuracji. Skierowanie przesyła do oddziału NFZ pacjent lub lekarz. Można je też dostarczyć osobiście. Osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów z azbestem mogą wyjechać na kurację raz na rok.

Lecznictwo uzdrowiskowe cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem pacjentów. Leczenie takie jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka. Realizuje się je przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.

Jak uzyskać skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub istniejące przeciwwskazania, a także wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan jego zdrowia.

Pacjent otrzymujący skierowanie od doktora kierującego, powinien otrzymać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) najistotniejsze informacje na temat tego, w jaki sposób NFZ będzie je rozpatrywał oraz czego może oczekiwać jako pacjent w związku z planowanym odbyciem leczenia uzdrowiskowego.

Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ - w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” (w prawym dolnym rogu koperty). Można je również dostarczyć do oddziału osobiście.

Skierowanie zostanie zarejestrowane w systemie komputerowym i otrzyma indywidualny numer rejestru. Jeśli zawiera jakieś braki formalne (na przykład nie ma pieczątki przychodni), Narodowy Fundusz Zdrowia poprosi o ich uzupełnienie.

Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany z powodu przeciwwskazania lub braku wskazań do wyjazdu, fundusz odeśle go do lekarza kierującego na leczenie, o czym zostanie również powiadomiony zainteresowany. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Ocenę celowości skierowania przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej oddziału wojewódzkiego funduszu, wskazując rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Ile czeka się na wyjazd

Okres oczekiwania na skierowanie do uzdrowiska w przypadku leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacji sanatoryjnej wynosi około 19-21 miesięcy, w zależności od profilu leczenia i wskazań lekarza konsultanta. Krócej oczekują pacjenci zakwalifikowani na leczenie lub rehabilitację w szpitalu uzdrowiskowym (około 7-9 miesięcy), dotyczy to również dzieci w wieku od 7 do 18 lat. W tym przypadku rozpoczęcie leczenia następuje w okresie 5-6 miesięcy od daty złożenia skierowania we właściwym oddziale NFZ.

Najmłodsi kuracjusze, czyli dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które kierowane są na leczenie sanatoryjne pod opieką osoby dorosłej, oczekują w kolejce około 2-3 miesiące.

Gdy rezygnujesz

Powody rezygnacji z wyjazdu do sanatorium są różne. Niektórzy nie mają z kim zostawić chorych bliskich, wcześniej zaplanowali wyjazd na ferie czy wakacje, nie mogą wziąć urlopu w pracy.

Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Jeżeli jej powodem jest nagły wypadek losowy (na przykład pogrzeb najbliższej osoby lub sprawa w sądzie), to należy to potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem.

Jeśli powód rezygnacji z wyjazdu nie jest związany ze zmianą stanu zdrowia i koniecznością dłuższego leczenia w miejscu zamieszkania, NFZ wyznaczy nowy termin wyjazdu.

Każda pisemna prośba dotycząca przesunięcia terminu leczenia czy też zmiany miejsca realizacji leczenia traktowana jest jako rezygnacja z otrzymanego przydziału.

Patrycja Wacławska, (ds)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.