Jak wyrobić paszport dla dziecka

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Jak wyrobić paszport dla dziecka

Kaśka Borek

Twoje dziecko wyjeżdża za granicę poza kraje Unii Europejskiej? Wówczas musi mieć paszport. Wyjaśniamy, jak go uzyskać: kto może złożyć wniosek, jak wygląda procedura, ile trzeba zapłacić.

Wniosek o paszport dla dziecka mogą złożyć w Polsce jego rodzice lub opiekunowie. Oboje muszą być obecni przy składaniu. Może zrobić to także jeden z nich - ale tylko wówczas jeśli:

* drugi rodzic/opiekun udzieli pisemnej zgody (konsul, urzędnik punktu paszportowego, notariusz potwierdzi zgodność jego podpisu),

* ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,

* ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,

* ojciec dziecka jest nieznany,

* jeden z rodziców nie żyje.

Co musisz zrobić - krok po kroku
1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty.

2. Zapłać za paszport (na imię i nazwisko dziecka).

3. Złóż dokumenty w punkcie paszportowym.

4. Odbierz paszport dziecka.

Warto wiedzieć
Dziecko do lat 5 nie musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. Gdy ma więcej lat, musi być obecne!

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie paszportu dostaniesz w punkcie paszportowym. Nie drukuj go samodzielnie!

2. Jedna kolorowa fotografia dziecka. Musi być aktualna, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

3. Dowód wpłaty za paszport (na imię i nazwisko dziecka).

4. Ważny paszport dziecka oraz jego legitymacja uczniowska - jeśli posiada takie dokumenty. Przyda się również Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, jeśli ją masz.

Musi być zgoda
Formalności nie załatwisz bez pisemnej zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli jeden z nich nie może się pojawić w urzędzie, ta zgoda musi być potwierdzona przez konsula, urzędnika punktu paszportowego lub notariusza.
W zależności od sytuacji może być też potrzebna pisemna zgoda jednego rodzica/opiekuna prawnego lub jeden z tych dokumentów: * orzeczenie sądu z informacją, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka, * orzeczenie sądu rodzinnego wyrażające zgodę na wydanie paszportu dziecku, * zupełny odpis aktu urodzenia - gdy ojciec jest nieznany, * akt zgonu drugiego rodzica.

Urzędnik ma prawo zażądać także innych dokumentów, jak choćby skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka - wówczas, gdy będzie miał wątpliwości co do jego tożsamości lub obywatelstwa albo gdy w przedstawionych dokumentach będą sprzeczne ze sobą dane.

Gdzie złożyć wniosek
W dowolnym punkcie paszportowym na terenie całej Polski. Adresy znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Ile zapłacisz
Gdy wyrabiasz paszport dla dziecka w wieku: * do 13 lat - opłata ulgowa wynosi 30 zł albo 15 zł (gdy masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny), * od 13. roku życia - 70 zł albo 35 zł.

W wybranych przypadkach paszport może być za darmo lub ze zniżką.

Kiedy zapłacisz mniej
Wtedy gdy wymienisz dziecku paszport przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:

1. zmienił się wygląd dziecka - wygląda teraz zupełnie inaczej niż na zdjęciu, trudno rozpoznać jego tożsamość,

2. zmieniły się jego dane (na przykład nazwisko) albo trzeba je poprawić (na przykład jest błędne miejsce urodzenia),

3. w paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy i stemple potwierdzające przekroczenie granicy.

Aby dowiedzieć się, ile zapłacisz w takich sytuacjach, skontaktuj się z tym punktem paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek.

Kiedy zapłacisz więcej, a kiedy nic
1. Jeśli stracisz lub zniszczysz paszport dziecka z własnej winy, to opłata za wyrobienie nowego będzie... trzykrotnie wyższa! Przykładowo: jeśli ten dokument dla Twojego dziecka kosztuje 30 zł, a stracisz lub zniszczysz ważny paszport dziecka, opłata za nowy będzie wynosiła 90 zł (3 x 30 zł). Gdy normalnie kosztuje 70 zł, Ty zapłacisz 210 zł (3 x 70 zł)...

2. Nie zapłacisz za paszport dla dziecka, jeśli:
* przebywa ono w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją,
* paszport dziecka ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Jak długo będzie ważny paszport
Paszport dla dziecka w wieku do 1 3. roku życia ważny jest 5 lat. Dla dziecka powyżej 13. roku życia - 10 lat. Datę upływu terminu ważności znajdziesz w paszporcie.

Pamiętaj: dziecko w wieku do 5 lat nie musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. Starsze musi. Jeśli skończyło 12 lat, urzędnik pobierze jego odciski palców. Gdy jest w wieku powyżej 13 lat, dodatkowo musi podpisać się na wniosku.

Ile poczekasz na jego wydanie
Do 30 dni. Podczas składania wniosku urzędnik poda Ci dokładny termin jego realizacji. Jeśli pilnie potrzebujesz paszportu dla dziecka, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny, złóż wniosek o tymczasowy. Otrzymasz go szybciej niż zwykły, ale ma krótszy termin ważności (maksymalnie 12 miesięcy).

Jak sprawdzić, czy paszport dla dziecka jest już gotowy do odbioru? Wejdź na stronę internetową obywatel.gov.pl (wyjazd za granicę/sprawdź-czy twój paszport jest gotowy) i wpisz swój numer sprawy. Znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku, które dostaniesz w punkcie paszportowym. Możesz również zadzwonić do urzędu wojewódzkiego (też podając numer sprawy). Numer telefonu znajdziesz na liście urzędów wojewódzkich.

Pytania i odpowiedzi o paszport dla dziecka
* Kto może odebrać paszport dziecka? Może to zrobić jeden z rodziców lub opiekunów prawnych - osobiście w punkcie paszportowym, w którym złożył wniosek. Przy odbiorze paszportu dla dziecka trzeba pokazać swój dokument tożsamości, np. dowód osobisty. Jeśli mamy poprzedni paszport dziecka, przynieśmy go do punktu paszportowego. Zostanie anulowany.

* Jak unieważnić paszport, który jeden z rodziców ukrył? Nie można unieważnić paszportu na wniosek jednego z rodziców. Unieważnia się go na wniosek sądu prowadzącego m.in. postępowanie w sprawie nieletniego.

* Co zrobić, gdy jeden rodzic przebywa za granicą? Załóżmy, że sytuacja jest taka: tata jest w Niemczech, wyraża zgodę na wyrobienie dziecku paszportu, ale w Polsce nie zostawił ani swojego dowodu osobistego, ani innego dokumentu tożsamości. Zgodę taty potwierdził konsul. Czy wystarczy, że mama złoży wniosek przynosząc akt urodzenia dziecka i tę potwierdzoną zgodę taty? Tak. Należy przedłożyć oryginały tych dokumentów.

* Czy można złożyć wniosek o paszport przez internet? Nie. Obecnie nie ma takiej możliwości.

* Dowód opłaty za paszport ma być na rodzica czy na dziecko? Dowód uiszczenia opłaty ma być na imię i nazwisko dziecka. W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia opłaty.

* Gdzie odbiorę gotowy paszport dla dziecka? Dokument odbiera się w tym punkcie paszportowym, w którym złożyliśmy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka. Obecność dziecka nie jest obowiązkowa przy odbiorze paszportu.

Źródło: informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.