Jakie jest poczucie bezpieczeństwa wschowian?

Czytaj dalej
Fot. Arch. KPP Wschowa
Eliza Gniewek-Juszczak

Jakie jest poczucie bezpieczeństwa wschowian?

Eliza Gniewek-Juszczak

Na co skarżą się mieszkańcy powiatu wschowskiego? O co młodzież pyta Policję? Rozmowa z komendantem policji we Wschowie insp. Tomaszem Kłosowskim.

Czy w powiecie wschowskim jest bezpiecznie?
Powiat wschowski śmiało można określić jako bezpieczny, zarówno pod kątem zdarzeń kryminalnych, jak i drogowych. Jednym z czynników mający wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wschowskiego, w szczególności gminy Szlichtyngowa była reaktywacja Posterunku Policji w centrum Szlichtyngowej, dzięki której kontakt z policjantem, w szczególności z dzielnicowym stał się łatwy i bezpośredni.

Na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wschowskiego mają wpływ podejmowane od kilkunastu lat działania prewencyjne poprzez kierowanie do służby w powiecie wschowskim większej ilości patroli prewencji (w tym patroli pieszych), ruchu drogowego, dzielnicowych. Widoczność policjantów, ich szybka reakcja na zdarzenie, bieżący kontakt z obywatelem oraz analiza potrzeb i zgłaszanych przez obywateli zagrożeń pozwala utrzymać poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu wschowskiego na dobrym poziomie.

Wschowska Policja co roku prowadzi bezpłatne kursy samoobrony „Bezpieczna Kobieta”, które adresowane są do mieszkanek gmin Wschowa, Sława, Szlichtyngowa. Kursy prowadzone są przez policyjnych instruktorów sztuk walki Ju-Jitsu i Judo. Podczas zajęć panie nabywają wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Rozmawiają o wiktymologii, czyli jak zachować się, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Zajęcia poszerzane są o tematykę przemocy w rodzinie, udzielania pomocy przedmedycznej, również o problematykę oszustw metodami np. ”na wnuczka”. Pomysłodawcą bezpłatnych kursów samoobrony byłem ja i wydaje mi się, że spełniają swoją rolę. Kursy prowadzone są już od kilkunastu lat i cieszą się dużym zainteresowanie.

Co roku, prowadzone są również działania prewencyjne „Bezpieczna droga do szkoły”, „Pierwszoklasista”, gdzie uczniowie otrzymują elementy odblaskowe w trakcie inauguracji roku szkolnego. Można rzec, że stało się to wschowskim zwyczajem i władze samorządowe przed datą 1 września z łatwością przekazują środki finansowe na zakup kamizelek, bądź odblasków. Pierwsza droga do szkoły, zasady poruszania się po drodze i w rejonach przejść dla pieszych to priorytety w tych działaniach.

Podkreślić należy wzorcową współpracę z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które przekazują środki na zakup narkotestów, urządzeń do badania stanu trzeźwości kierowców, jak również wspierają finansowo realizację turniejów wiedzy o bezpieczeństwie, gdzie w naszym powiecie od kilku lat zwycięzcy otrzymują nagrody w postaci rowerów górskich.

Należy również wspomnieć o szeregu działań podejmowanych przez policjantów ruchu drogowego skierowanych wobec wszystkich uczestników korzystających z dróg np. „Trzeźwy kierowca”, „Prędkość”, „Pasy bezpieczeństwa”, „Fotelik”. Z mojej inicjatywy zrodził się pomysł działań prowadzonych w powiecie wschowskim pod nazwą „Miasto 50+”, czyli wolne od piratów drogowych w rejonie miejskim.

Uwzględnić należy również działania sztabowe, które odbywają się cyklicznie i mają na celu wypracowanie wzorcowego modelu współdziałania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w szczególności mieszkańców powiatu wschowskiego. Przeprowadzone działania dotyczyły aktu terrorystycznego na jedną z placówek oświatowych we Wschowie, działań poszukiwawczych za zaginionymi wędkarzami. W ubiegłym tygodniu były to działania poszukiwawcze na Jeziorze Sławskim w związku z przygotowaniami do sezonu letniego 2017. Takie ćwiczenia mobilizują wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i w przypadku realnych zdarzeń są bardzo pomocne i instruktażowe, jak było w przypadku poszukiwań dwóch mężczyzn w Sławie i Wyszanowie.

Na wzrost poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wschowskiego istotne znaczenie mają prowadzone zajęcia profilaktyczne od przedszkoli, szkół podstawowych, szkoły średnie, po spotkania z seniorami w Klubach Seniora bądź Uniwersytetach III Wieku. różnymi grupami wiekowymi spotykają się dzielnicowi, którzy podczas takich spotkań przekazują wiedzę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W grupach seniorskich radzą swoim mieszkańcom w jaki sposób można rozwiązań nurtujący ich problem. Kontakty z dzielnicowymi odgrywają niezwykle ważną rolę w relacjach obywatel-policja.

Istotne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa na terenie powiatu wschowskiego mają działania prewencyjne dotyczące prawidłowego monitoringu i zabezpieczenia pojezierza sławskiego i lgińskiego, gdzie w sezonie letnim nasze działania zostają tam skumulowane. Dzięki naszej obecności na wodach, przy liniach brzegowych, „dzikich kąpieliskach” odwiedzający nas turyści mogą czuć się bezpiecznie. Dzięki temu nie dochodzi do poważnych zdarzeń kryminalnych oraz utonięć.

Jaką rolę na rzecz naszego bezpieczeństwa pełnią dzielnicowi?
Dzielnicowi są niezwykle ważnym ogniwem w relacjach obywatel-policja. Od wielu lat wpisują się w model pracy wschowskiej Policji. Z praktycznego punktu widzenia nie ma możliwości, aby któryś z rejonów służbowych był zaniedbywany i kontakt z dzielnicowym był ograniczony. Wschowscy, sławscy, jak i dzielnicowy z rejonu Szlichtyngowej rzetelnie realizują założenia programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas”. Są dostępni, ich wizytówki, ulotki, plakaty umieszczone zostały we wszystkich możliwych miejscach w ich rejonach służbowych, jak i dostępne są w punktach recepcyjnych. Dzielnicowi utrzymują bieżący kontakt ze przedszkolami, szkołami w ich rejonach służbowych prowadząc zajęcia prewencyjne. Odwiedzają działkowców w sezonie letnim, kluby seniora. Uczestniczą we wszystkich debatach społecznych prezentując się zaproszonym mieszkańcom. Uczestniczą również w różnego rodzaju mniejszych spotkaniach wiejskich, miejskich. Informując o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Kiedy zaglądamy do elektronicznej wersji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa uwagę zwraca Dębowa Łęka. Kilkadziesiąt przypadków przekroczenia prędkości. To długa prosta w kierunku województwa wielkopolskiego. Czy w tej miejscowości patroli drogowych jest więcej niż w innych? Czy akurat tam jest naprawdę najgorzej pod względem przekraczania prędkości?

Nie można określić, że miejscowość Dębowa Łęka jest bardzo zagrożona piractwem drogowym. Należy zaznaczyć, że jest to droga krajowa nr 12, gdzie ruch jest bardzo duży. Faktem jest to, że z miejscowości zniknął fotoradar, który był hamulcem dla kierowców chcących szybko przejechać przez miejscowość. Dlatego też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem bardzo przydatnym i spełniającym swoją funkcję. Jest instrumentem informującym nas o pojawiających się zagrożeniach. Jednak nie możemy wychodzić z założenia, że teraz jest źle, wręcz odwrotnie. W Dębowej Łęce dyslokowani są policjanci ruchu drogowego, którzy eliminują z ruchu niesfornych kierowców. Świadczyć o tym mogą zatrzymane uprawnienia do kierowania za prędkość plus 50 km/h w obszarze zabudowanym, jak i ilość nałożonych mandatów karnych za mniejsze przekroczenia prędkości.

Od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących zatrzymywania prawa jazdy z powodu przekroczenia prędkości plus 50 w obszarze zabudowanym wschowska drogówka zatrzymała w całym powiecie wschowskim 72 uprawnienia, z czego 6 właśnie w Dębowej Łęce. Należy stwierdzić, że policjanci ruchu drogowego są obecni i aktywni w tych miejscach newralgicznych.

Podkreśleniu wymaga fakt, że zatrzymywane prawa jazdy należały do kierowców z Poznania, Kostrzyna, Bydgoszczy, Warszawy, Lubina, jak i obywatela Cypru, czyli dotyczyły przejazdów gościnnych.

Na bieżąco policjanci ruchu drogowego sporządzają wnioski dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej do zarządców poszczególnych dróg. Nie chcę zapeszyć, ale w bieżącym roku nasze działania na rzecz ruchu drogowego osiągają wymierny skutek, ponieważ nie odnotowaliśmy wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

W tym miejscu możemy się pochwalić sukcesem naszego kolegi, młodego policjanta ruchu drogowego, który w ubiegłym tygodniu zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim Turnieju „Policjanta Ruchu Drogowego”.

Na co narzekają najczęściej mieszkańcy powiatu wschowskiego?
Debaty społeczne to kolejna narzędzie służące do dialogu z mieszkańcami. Wychodzę z założenia, że są potrzebne. Podczas spotkań poruszane są kwestie wynikające z niewłaściwej infrastruktury drogowej, konfliktów sąsiedzkich, zakłóceń ładu i porządku publicznego, niewłaściwego parkowania. Jeżeli zgłoszenia są w naszej gestii automatycznie zostają przekazane do realizacji, jeżeli dotyczą zgłoszeń, których gospodarze są gminy bądź starostwo występujemy ze stosownymi pismami. W szczególności dotyczy to dróg gminnych, powiatowych, w dalszej kolejności chodników, ścieżek rowerowych.

W czasie debat obecni są również przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych i w związku z tym istnieje możliwość bezpośredniego przekazania im uwag i wniosków.

Wśród zdarzeń z powiatu wschowskiego odnotowaliśmy pijanego kierowcę ciężarówki, który jechał i gubił ładunek na drodze. Wcześniej trójka mężczyzn rozprowadzała fałszywe banknoty pięćdziesięciozłotowe, co już ostatnio się nie zdarzało. Ma Pan poczucie, że we Wschowie dzieją się rzeczy, których nie ma w innych powiatach? Walczycie na przykład z jakimiś problemem, którego nie ma w innych miejscowościach regionu?

Dwa zdarzenia do których Pani nawiązała nie należą do zdarzeń spektakularnych. Jak w każdym powiecie dochodzi do różnych zdarzeń i najważniejsze jest to, aby takie zdarzenia zneutralizować, ustalić i zatrzymać sprawców. Pod kątem zdarzeń kryminalnych policjanci Wydziału Kryminalnego wschowskiej Policji, jak i Komisariatu Policji w Sławie osiągają bardzo dobre wyniki. W przypadku pierwszego zdarzenia należy podkreślić fakt, że kierowca nie był mieszkańcem powiatu wschowskiego, a województwa zachodniopomorskiego. Szybka reakcja wschowskich mundurowych zakończyła jego jazdę i uchroniła pozostałych uczestników ruchu drogowego przed poważnymi konsekwencjami jego jazdy.

Jeżeli chodzi o rozprowadzanie fałszywych banknotów to nie była to żadna grupa przestępcza zorganizowana. Zatrzymani mężczyźni drukowali fałszywki na domowej drukarce i nie byli w stanie wyjaśnić motywu swojego działania.

We Wschowie mapa pokazuje kilka przypadków nieprawidłowego parkowania. Jak ten problem widzi policja? Ścisłe centrum to zabytkowa, gęsta zabudowa, brak miejsc parkingowych w tej części to z pewnością duży problem.
Problem parkowania na terenie Wschowy nie można określić jako coś wyjątkowego. Miejsca parkingowe są zarówno na terenach osiedli, centrach miast. Jeżeli chodzi o KMZB i zgłoszenia naniesione na mapę to są one weryfikowane i realizowane na bieżąco przez wschowską drogówkę. Problem w tej kwestii polega na tym, że część z kierowców chciałabym zaparkować tuż przy sklepie, a takiej możliwości nie mają. Wschowa nie należy do dużych miast i przejście kilkunastu metrów nie powinno stanowić większego problemu.

Zanim skończył się rok szkolny wschowscy policjanci zdążyli odwiedzić uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, szkoły podstawowe. Jak młodzież reaguje na tego typu spotkania? Zauważacie zmiany? O co pytają uczniowie Policję?
Wschowscy policjanci spotkania profilaktyczne prowadzą już z przedszkolakami. Realizują szereg działań prewencyjnych jak „Bezpieczna Zerówka”, „Bezpieczne Gimnazjum”, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpieczne Ferie” „Bezpieczna droga do Szkoły”, „Bezpieczne Wakacje”, „Handel ludźmi’, „Dopalam się sobą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Paski, kaski, odblaski” i jeszcze wiele innych. Kontakty ze szkołami, pedagogami szkolnymi możemy podkreślić, że są bardzo zadowalające. Młodzież najczęściej zadaje pytania dotyczące konsekwencji prawnych posiadania narkotyków, dopalaczy, jak również skutków jazdy pod wpływem alkoholu. Zainteresowane naszą formacją osoby zadają pytania dotyczące naszej pracy oraz naboru.

Wschowska policja podpisane ma porozumienie z I Zespołem Szkół we Wschowie, gdzie klasy mundurowe uczestniczą w zajęciach prowadzonych właśnie przez naszych policjantów. Uczniowie nabywają wiedzę na temat technik i taktyk interwencji, podstaw prawnych. W ubiegłym roku klasa mundurowa IZS we Wschowie zajęła II miejsce w Turnieju Klas Policyjnych województwa lubuskiego, który odbył się w Międzyrzeczu. To też jest poniekąd nasz sukces. Dzięki wzorowo układającej się współpracy w I Zespole Szkół we Wschowie, co roku I Dnia Wiosny odbywa się Turniej o Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie pod nazwą „Nie rozrabiam-gram!. Ideą mojego Turnieju jest dobra zabawa dla uczniów wszystkich szkół z całego powiatu wschowskiego. Co roku Turniej poszerzany jest o kolejne konkurencje. Młodzież zamiast na przysłowiowe wagary przychodzi kibicować grającym drużynom.

Naszą Komendę Policji często odwiedzają grupy najmłodszych mieszkańców powiatu. Są to przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych. Mundurowi przybliżają tajniki swojej pracy nie tylko w ramach dni otwartych Komendy, ale również w ramach dobrze układającej się współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, a naszą policją.

Mamy już wakacje. Jest więcej pracy?
Mamy w naszym powiecie dwa piękne jeziora- Jezioro Lgińskie i Jezioro Sławskie. W związku z tym sezon letni obfituje w spotkania z wypoczywającymi na naszych plażach dziećmi i młodzieżą, którzy przyjeżdżają do nas z różnych stron Polski.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim podmiotom zaangażowanym, czuwającym nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu wschowskiego, ale nie tylko. Dziękuję również przedstawicielom mediów za przedstawianie naszej pracy, która ma istotne znaczenie dla kreowania wizerunku naszej formacji.

Dziękuję za rozmowę.

Eliza Gniewek-Juszczak

Opisuję to, co dzieje się w powiecie nowosolskim, ale także to, co dotyczy mieszkańców całego województwa lubuskiego. Ciekawią mnie przepychanki polityczne, przemiany gospodarcze w regionie i emocjonują ludzkie sprawy. Piszę o religii, ale też tym, co się buduje. Lubię odkrywać ciekawostki Nowej Soli, Kożuchowa, Otynia, Bytomia Odrzańskiego i Nowego Miasteczka oraz wielu innych miejscowości. Publikuję artykuły w Gazecie Lubuskiej oraz na portalach www.gazetalubuska.pl i www.nowasol.naszemiasto.pl.
Chętnie napiszę o Twojej sprawie, wydarzeniu, które organizujesz lub sukcesie, którym chcesz się pochwalić.
Skończyłam filologię polską w Zielonej Górze i dziennikarstwo w Poznaniu. W Gazecie Lubuskiej pracuję od 2016 r.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.