Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego

Kaśka Borek

Do zasiłku rodzinnego można otrzymać różne dodatki. Wyjaśniamy jakie. Sprawdź, może należą Ci się te pieniądze!

Gdy jesteś uprawniony do zasiłku rodzinnego, możesz starać się też o różne dodatki do niego.

Ze względu na urodzenie dziecka

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Jest to 1.000 zł jednorazowo - jeżeli wniosek o wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko 1. roku życia, a matka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Na opiekę nad dzieckiem na urlopie wychowawczym

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.
To 400 zł miesięcznie przez:

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo jego opiekunowi prawnemu, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

To 185 zł miesięcznie, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci. Gdy dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 265 zł miesięcznie.

Dodatek ten należy się również pełnoletniej osobie do ukończenia 24. roku życia, uczącej się w szkole (także wyższej), jeżeli jej oboje rodzice nie żyją.

Na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje 90 zł miesięcznie - na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości :

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.
To 100 zł na dziecko raz w roku szkolnym.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Na naukę dziecka poza miejscem zamieszkania

To:

Warto wiedzieć

1. Od stycznia 2016 roku świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane - wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
2. Od 1 listopada 2015 wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Kryterium ogólne wynosi teraz 674 zł netto (na rękę) na osobę w rodzinie. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł. Dotyczy to dziecka, które ma orzeczenie o niepełnosprawności lub jej umiarkowanym albo znacznym stopniu.
3. Bez zmian pozostało kryterium dochodowe uprawniające do tak zwanego becikowego (jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wynosi 1.922 zł na osobę.
4. Zasiłek dostaniemy do ukończenia przez dziecko:

5. Sprawy związane z zasiłkiem rodzinnym i dodatkami załatwisz w urzędzie miasta lub gminy.
Samotnie wychowujesz dziecko. Drugi rodzic dobrowolnie płaci Ci alimenty. Czy możesz starać się o zasiłek rodzinny? Nie. Najpierw musisz załatwić formalności. A to dlatego, że zgodnie z prawem osoby samotnie wychowujące dziecko, aby otrzymać zasiłek rodzinny, muszą przedstawić wyrok sądu zasądzający alimenty albo ugodę sądową.

Konsultacja: Irena Smuda, naczelnik wydziału świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta Zielona Góra.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.