Jednorazowe dodatki do niskich emerytur i rent

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Andrzej Gębarowski 60plus.tygodnik@polskapress.pl

Jednorazowe dodatki do niskich emerytur i rent

Andrzej Gębarowski 60plus.tygodnik@polskapress.pl

Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent, która rozpoczęła się wczoraj, jest wyjątkowo skromna.

Ustawowa waloryzacja oparta jest o dwa wskaźniki - o wysokość inflacji i realny wzrost wynagrodzeń. Inflacja jest niewielka, a nawet ujemna, jak to było w ubiegłym roku, zaś realne wynagrodzenia także niewiele urosły. Wskaźnik waloryzacji okazał się zatem bardzo niski i wynosi 102,4 proc. Oznacza to, że świadczenie w wysokości 1.000 zł brutto urośnie o 2 zł 40 gr.
Jest to najniższa podwyżka emerytur i rent na przestrzeni ostatnich lat.

Przypomnijmy, że w 2010 r. przeciętna podwyżka emerytur wyniosła 70,23 zł, zaś w 2011 r. - 50,14 zł. W 2012 r. rząd zdecydował się na waloryzację kwotową i podwyższył wszystkim świadczenia o 71 zł. W 2013 r. nastąpił powrót do starych zasad i przeciętny wzrost świadczeń wyniósł 70,61 zł. W 2014 r. podwyżka wyniosła przeciętnie 29,87 zł, zaś w 2015 r. waloryzacja była kwotowo-procentowa i wyniosła nie mniej niż 36 zł.
Mając na względzie tak niską inflację, rząd zdecydował o wprowadzeniu jednorazowych, specjalnych dodatków.

Jednorazowy dodatek przysługuje osobom, które prawo do świadczenia otrzymały najpóźniej 29 lutego 2016 r.

W efekcie wraz z waloryzacją emerytur i rent najbiedniejsi seniorzy otrzymają w tych dniach jednorazowe dodatki w kwocie od 50 do 400 zł. Wysokość dodatku zależy od sumy wszystkich świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. Jeśli ta kwota nie przekroczy 900 zł brutto, zainteresowany otrzyma 400 zł netto. Jeżeli kwota przysługujących świadczeń przekroczy 900 zł, ale nie będzie większa niż 1100 zł, to wsparcie wyniesie 300 zł. Natomiast po 200 zł otrzymają ci, którzy będą mieć dochód powyżej 1100 zł brutto, ale nie większy niż 1500 zł brutto. Z kolei osoby, których świadczenie lub suma świadczeń wyniesie powyżej 1.500 zł brutto, ale nie więcej niż 2000 zł brutto, mogą liczyć na zaledwie 50 zł.

Jednorazowe dodatki do niskich emerytur i rent
Infografika Tomasz Frączek, fot. 123rf

Jednorazowy dodatek przysługuje osobom, które prawo do świadczenia otrzymały najpóźniej 29 lutego 2016 r. Na jednorazowy dodatek mogą liczyć nie tylko emeryci i renciści, ale także m.in. osoby pobierające renty wypadkowe i rodzinne, otrzymujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także pobierające częściowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Uprawnieni nie muszą składać wniosku o wypłatę dodatku.

Trzeba pamiętać, że przy ustalaniu wysokości świadczenia będzie się uwzględniać kwotę świadczenia łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi, dla sierot zupełnych oraz z innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe (w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia).

Autor: Andrzej Gębarowski

Andrzej Gębarowski 60plus.tygodnik@polskapress.pl

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.