Kiedy można złożyć pozew o rozwód

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Kiedy można złożyć pozew o rozwód

Kaśka Borek

Sąd orzeka rozwód, jeżeli pomiędzy stronami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Ale co oznaczają te pojęcia? Jak je rozumieć w praktyce? Wyjaśnia adwokat.

Jak wyjaśnia adwokat Michał Wierzchowiecki, zgodnie z prawem są dwie główne przesłanki do uzyskania rozwodu:

Co te pojęcia znaczą w praktyce

1. O trwałym rozkładzie pożycia mówimy wówczas, gdy ocenia się, że nie ma szans na powrót małżonków do siebie.

2. Przy ocenie zupełnego rozkładu pożycia sąd patrzy na zanik trzech podstawowych więzi między dwojgiem ludzi. Chodzi o więzi:

Z tą ostatnią może być najtrudniej, gdy małżeństwo - mimo chęci rozstania się - ciągle żyje pod jednym dachem i siłą rzeczy prowadzi w jakiejś formie wspólne gospodarstwo. Mimo tego rozkład pożycia może być uznany za zupełny, w każdej sprawie sąd indywidualnie ocenia bowiem konkretne okoliczności.

To trzeba wiedzieć

Zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie. Jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego małżonka do drugiego nie wyłącza zupełności rozkładu.
Obie przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli zupełność i trwałość, muszą występować łącznie.

Ważne: dla oceny czy rozkład pożycia jest zupełny i trwały z reguły istotne znaczenia ma czas trwania rozdźwięku między małżonkami, ponieważ im dłużej trwa, tym łatwiej jest ocenić, czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu.

Rozkład pożycia małżeńskiego jest najczęściej zjawiskiem narastającym. Nie jest to jednak reguła bez wyjątku! Zdarza się bowiem, że szczególna przyczyna i związany z nią szok powoduje, że małżonkowie zrywają ze sobą wszelkie więzy niezwłocznie i definitywnie. Natomiast jeśli chodzi o stosunki fizyczne między nimi, nawet jeśli są one sporadyczne, z reguły wskazują, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

3. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z tak zwanymi zasadami współżycia społecznego.

Uwaga! Przeciwko orzeczeniu rozwodu ze względu na dobro małoletnich dzieci może także przemawiać nieustępliwe stanowisko małżonków co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Sprzeczność rozwodu z tak zwanymi zasadami współżycia społecznego występuje przede wszystkim wtedy, gdy w rachubę wchodzi potrzeba zapewnienia drugiemu małżonkowi szczególnej ochrony. Na przykład gdy jest on dotknięty ciężką chorobą i zerwanie po latach pożycia więzów małżeńskich byłoby dla niego naprawdę nad wyraz bolesne.

Pamiętajmy, że sąd w każdym postępowaniu rozwodowym bada sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego. Gdy na przykład para nie uprawia seksu z powodu choroby jednego z partnerów, brak więzi fizycznej nie będzie przesłanką do rozstania.

Gdy macie dzieci

To musicie zapamiętać!

Gdy nie macie dzieci

Rozwód małżeństwa bezdzietnego nie różni się istotnie formalnie i prawnie od rozwodu małżeństwa z małoletnimi dzieci. Jednak z uwagi na odmienny charakter związku ograniczona jest kontrola przesłanek negatywnych rozwodu i, siłą rzeczy, sąd nie orzeka o kwestiach związanych z dziećmi. Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe tylko do przesłuchania stron.

Rozwiązanie małżeństwa następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.
123RF Rozwiązanie małżeństwa następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Zapamiętaj!

Dwie główne przesłanki do uzyskania rozwodu to trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
W związku z powyższym w pozwie o rozwód należy przede wszystkim wykazać, że dwie powyższe przesłanki, nazywane pozytywnymi, zaistniały w rzeczywistości pomiędzy małżonkami oraz brak jest przesłanek negatywnych.

Da się bez prania brudów, ale...

Mówi się, że kulturalne pary rozwodzą się bez publicznego prania brudów i zrzucania winy na drugą stronę, ale... Po pierwsze, nie zawsze i nie z każdym takie rozstanie jest możliwe. Po drugie, czasami takie zakończenie jest po prostu krzywdzące dla jednej ze stron i zamyka jej drogę do bezterminowego pobierania alimentów od byłego małżonka.

Zapamiętaj: sąd może orzec rozwód z winy jednego z małżonków, z winy obojga albo bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków. Sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków tylko wtedy, gdy drugi małżonek, ten niewinny, udowodni wyłączną winę partnera. Jeżeli winę w rozkładzie pożycia ponoszą oboje, to sąd orzeknie, że i on, i ona są winni rozkładu pożycia.

Nie wymyślaj niestworzonych historii

W pozwie należy napisać, kto i dlaczego winien jest rozpadowi małżeństwa. Nie wymyślajmy jednak nieprawdziwych historii, bo te okoliczności będziemy musieli udowodnić później przed sądem. Musimy liczyć się z wzywaniem świadków i tym, że sędzia będzie szukał winnego. To jest jego obowiązek, a nie chęć zaglądania nam pod kołdrę czy do garnków.
Miejmy też świadomość, że jeżeli ktoś będzie nam udowadniał winę i rozpad małżeństwa, będziemy musieli się bronić, przedstawiając własne argumenty i zarzuty.

Oczywiście, można też zaniechać orzekania o winie

Na przykład gdy małżonkowie dogadali się, że żadne z nich nie jest odpowiedzialne za rozpad związku. Taką informację też należy umieścić w pozwie. Druga strona musi jednak o tym wiedzieć i się na to godzić, ponieważ rozwód bez orzekania o winie może zostać orzeczony tylko na zgodny wniosek małżonków.
Decyzję w kwestii winy możemy zmienić w trakcie sprawy.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.