Konta OFE w ramach II filaru: likwidacja poprzez podział

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Andrzej Gębarowski

Konta OFE w ramach II filaru: likwidacja poprzez podział

Andrzej Gębarowski

Możliwe, że w tym roku zakończy się niemal 18-letni okres funkcjonowania kont OFE

Rząd zarekomendował przyjęcie przez Sejm przepisów likwidujących otwarte fundusze emerytalne (OFE) w dotychczasowej formie. Zakończy się więc niemal 18-letni okres ich funkcjonowania w ramach tzw. II filara systemu emerytalnego. Przypomnijmy, że w OFE są obowiązkowo osoby urodzone po 1968 roku, a także osoby urodzone po 1949 roku, które wybrały OFE jako formę oszczędzania na emeryturę. Co czeka je w zamian?

Jak wynika z oficjalnego komunikatu, projekt przewiduje przekazanie jednej czwartej oszczędności zgromadzonych na kontach w OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Nie znikną one jednak z pola widzenia właściciela konta OFE, ponieważ ich wartość będzie zewidencjonowana na jego subkoncie prowadzonym przez ZUS. Będą to oczywiście pieniądze wirtualne, do odzyskania w przyszłości - te realne, zgromadzone w FRD, rząd w każdej chwili będzie mógł wydać na łatanie deficytu budżetowego.

Pozostałe 75 proc. aktywów OFE ma być przekazane do zarządzania przez fundusze inwestycyjne, które powstaną z przekształcenia obecnych OFE. Środki te znajdą się na indywidualnych kontach emerytalnych w ramach III filaru.

Jeśli dojdzie do podziału majątku z kont OFE, II filar obecnego systemu emerytalnego przestanie de facto istnieć.

Powyższa rekomendacja jest zgodna z koncepcją przebudowy modelu funkcjonowania OFE, jaką w lipcu ubiegłego roku zaprezentował wicepremier Mateusz Morawiecki. Jak niedawno podkreślił wicepremier, „nasza propozycja zmierza do tego, aby większość środków zgromadzonych w OFE znalazło się na indywidualnych kontach emerytalnych Polaków, zasilając w ten sposób ich prywatne oszczędności na jesień życia. Chcemy też, żeby wypracowane przez nas rozwiązania w jak największym stopniu pracowały na rzecz rozwoju polskiej gospodarki”.

Przypomnijmy, że jednym z głównych celów planu Morawieckiego jest znaczne wzmocnienie III filara systemu emerytalnego w ramach Programu Budowy Kapitału. Najważniejszym celem Programu Budowy Kapitału jest utworzenie systemu powszechnych pracowniczych i indywidualnych programów kapitałowych. Te nowe formy oszczędzania mają stanowić drugą - obok ZUS - podstawę świadczeń emerytalnych.

Wicepremier oczekuje, że efektem realizacji programu będzie zwiększenie o 5,5 mln osób liczby uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz zwiększenie do 16,5 mln liczby aktywnych posiadaczy Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

Aktualny stan III filara daleki jest od powszechności.

Co się dzieje z naszą składką emerytalną, wynosząca 19,52 proc. podstawy wymiaru?

Obecnie trafia ona na trzy konta:

na konto ZUS (I filar), subkonto ZUS (II filar) i ewentualnie konto w OFE (II filar).

Podział tej składki pomiędzy poszczególne konta wygląda następująco:

12,22 proc. zostaje co miesiąc zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,

7,3 proc. zostaje co miesiąc zapisane na indywidualnym subkoncie w ZUS (nie dotyczy członków OFE),

4,38 proc. zostaje co miesiąc zapisane na indywidualnym subkoncie w ZUS (dotyczy osób, które mają konto w OFE),

2,92 proc. zostaje co miesiąc zapisane na koncie w OFE (oczywiście dotyczy tylko osób, które po licznych zmianach przepisów pozostały w OFE).

Andrzej Gębarowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.