Kto dostaje 13 zł za godzinę pracy

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Kto dostaje 13 zł za godzinę pracy

Kaśka Borek

Pracujesz na umowę? Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów wynosi 13 zł

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa 13 zł dla umów-zleceń oraz dla umów o świadczenie usług.

13 zł na jakiej umowie? A na takiej

Minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł obejmuje umowy:

Ważne

Stawka minimalnego wynagrodzenia ma być stosowana do wyżej wymienionych umów bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia – to znaczy nie ma znaczenia, czy są ustalane według stawki godzinowej, miesięcznej, czy może tygodniowej itp.

Warto wiedzieć

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów, o których mowa w artykule 734 i artykule 750 Kodeksu cywilnego – wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Uwaga!

Stawka ta obejmuje również samozatrudnionych, którzy świadczą swoje usługi jednoosobowo.

Kogo nie obejmuje nowa stawka

  1. Osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło czy umów agencyjnych.
  2. Nie obejmie także umów-zleceń lub o świadczenie usług zawartych pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie prowadzi działalności gospodarczej oraz pomiędzy przedsiębiorcami niebędącymi osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą (na przykład pomiędzy spółkami).

Wyłączono także określone umowy opiekuńcze, na przykład dotyczące opieki nad grupą osób podczas wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień.

Stawka godzinowa nie dotyczy osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy oraz jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne.

Nie da się zrezygnować z minimalnej stawki

Wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej przysługujące za realizację wskazanych w ustawie umów cywilnoprawnych podlega szczególnej ochronie.

Ustawa przewiduje zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej oraz zakaz przeniesienia go na inną osobę.

Takie postanowienia stanowi ochronę dochodów zleceniobiorcy czy świadczącego usługi oraz zabezpieczenie przed nadużyciami i próbami omijania wprowadzonych właśnie regulacji.

Gdy pracuje kilka osób

Czy jeśli zlecenie realizuje kilka osób, stawka godzinowa przysługuje każdej z nich?

Tak. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, minimalną gwarancją wynagrodzenia objęta jest każda z tych osób!

Konsultacja Łukasz Szpilski, prawnik Państwowej Inspekcji Pracy

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.