Robert Bagiński

Lubuska układanka’2022. Lubuscy politycy potrafią o siebie zadbać

Lubuska układanka’2022. Lubuscy politycy potrafią o siebie zadbać
Robert Bagiński

Lubuscy politycy potrafią o siebie zadbać, szczególnie ci z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Publikujemy listę nazwisk członków partii oraz organizacji tworzących koalicję w Lubuskiem, a także osób powiązanych z nimi, które znalazły zatrudnienie lub możliwość zarobkowania na majątku województwa. Także tych, którzy pełniąc funkcje publiczne w województwie, dorabiają w innych samorządach.

Nie twierdzimy, że ktokolwiek złamał prawo, ani też nie kwestionujemy kwalifikacji poszczególnych osób, choć w wielu przypadkach byłoby to zwyczajnie uzasadnione. Stawiamy tezę, że bez polityki i politycznego wsparcia, wiele osób nie mogłoby być tam, gdzie obecnie są.

Przy wielu nazwiskach podane zostały dochody z działalności publicznej z ostatnich czterech lat na podstawie złożonych oświadczeń majątkowych. Razem to ponad 23 miliony złotych. Nie udało się przy wszystkich, ponieważ oświadczenia majątkowe zostały głęboko „zakonspirowane” lub osoby nie są z mocy prawa zobowiązane do ich składania. Lista nie jest pełna i ma charakter otwarty. Kolejność alfabetyczna.

1. Rafał Adamczak – Bezpartyjni Samorządowcy, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA;
 
2. Alicja Andrzejewska – członek i kandydat PO w wyborach. Dyrektor SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa”, która podlega zarządowi województwa.
 
3. Maciej Buszkiewicz – były szef SLD w Gorzowie, obecnie Nowa Lewica. Pełni funkcję z-cy kierownika wydziału zamiejscowego UMWL w Gorzowie. Zarobił 152 522 zł;
 
4. Radosław Brodzik – były działacz SLD, obecnie Nowa Lewica. W UMWL pełni funkcję dyrektora Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zarobił 471 921 zł;
 
5. Agata Ciemnoczołowska – żona ważnego polityka PO, pracowała w biurze europosła Dariusza Rosatiego. Obecnie pracuje w szpitalu powiatowym w Sulechowie; władzę w powiecie współtworzy PO.
 
6. Sebastian Ciemnoczołowski - radny sejmiku, pełni funkcję pełnomocnika w podległym zarządowi województwa Uniwersyteckim Szpitalu w Zielonej Górze. Zasiada lub zasiadał w ostatnim okresie w radach nadzorczych: Zakład Usług Komunalnych w Świebodzinie, Postęp S.A., Gorzowski Rynek Hurtowy SA. Zarobił 857 963 złote;

7. Żaneta Cierach – sekretarz powiatowych struktur PSL. Zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Zielonej Górze;
 
8. Arkadiusz Dąbrowski – sekretarz lubuskiego PSL. Dyrektor departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zasiada w radzie nadzorczej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (KZM). Zarobił 552 727 zł;

9. Piotr Dembiński – związany z PSL. Z-ca dyrektora departamentu rolnictwa, zasobów naturalnych, rybactwa i rozwoju wsi UMWL. Zarobił 139 400 zł; 

10. Mirosława Dulat – kandydatka PO do rady Miasta w Zielonej Górze. Pełni funkcję z-cy dyrektora departamentu ochrony zdrowia w UMWL. Zarobiła 444 553 zł;

11. Paulina Gabrysiak – synowa marszałek województwa. Zasiada w radzie nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie; 

12. Mirosław Glaz – działacz i radny PSL. Dyrektor departamentu infrastruktury społecznej. Zarobił 604 222 zł;

13. Paweł Hajkowicz – syn wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego, realizuje kontrakt powiatu na nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców; 

14. Łukasz Hudziak – związany z PO, z-ca dyrektora WUP w Zielonej górze ds. rynku pracy.

15. Michał Iwanowski – członek PO, kandydat tej partii do samorządu. Dyrektor Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Zarobił 275 612 zł;
 
16. Marcin Jabłoński - wicemarszałek województwa z PO, zasiada również w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie. Zarobił 750 242 zł;

17. Andrzej Janecki – były pracownik biura PO. Pełni funkcję dyrektora Biura Sejmiku Województwa. Zarobił 120 384 zł;

18. Tadeusz Jędrzejczak - członek zarządu województwa z ramienia Nowej Lewicy, zasiada w klubie Bezpartyjnych Samorządowców. Zarobił 648 118 zł. 

19. Jan Kochanowski – były poseł SLD. Obecnie członek rady nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

20. Marek Kamiński – działacz i wielokrotny kandydat PO w wyborach. Pełni funkcję dyrektora programów regionalnych w UMWL. Zarobił 568 941 zł;

21. Zbigniew Kołodziej – radny PSL. Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW. Zarobił 116 161 zł;

22. Sławomir Kotylak – były kandydat PO na prezydenta Zielonej Góry, dyrektor departamentu infrastruktury i komunikacji w UMWL. Jest radnym miejskim i zasiada w radach nadzorczych Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Zarobił 657 354 zł;
 
23. Elżbieta Kozak – kandydowała z list PO do Sejmu. Jest prezesem Lubuskiego centrum Ortopedii, zasiada w radzie nadzorczej spółki Lotnisko Babimost/Zielona Góra. Zarobiła 995 186 zł;

24. Wojciech Kozieja -  działacz PSL. Dyrektor departamentu rolnictwa, zasobów naturalnych, rybactwa i rozwoju wsi UMWL, dorabia w Zarządzie Melioracji Rolnych. Zarobił 557 597 zł;
 
25. Halina Kunicka – radna PO w Gorzowie. Była zatrudniona w gorzowskim WORD na stanowisku specjalisty do spraw iwnestycji. Brak oświadczeń majątkowych za 2021 i 2022.
 
26. Iwona Kusiak – kandydowała z list PO do Rady Miasta. Obecnie dyrektor Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Zarobiła 410 614 zł;
 
27. Izabela Kumor-Pilarczyk – związana z PSL, obecnie dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Zarobiła 523 031 zł;
 
28. Halina Lebiedź – członek PO, do sierpnia z-ca dyrektora gorzowskiego WORD.
 
29. Artur Malec – członek PSL. Dyrektor departamentu ochrony środowiska w UMWL. Zarobił 525 461 zł;

30. Joanna Malon – członek i kandydat PO w wyborach, rozważana jako kandydat tej partii na prezydenta Zielonej Góry. Obecnie z-ca dyrektora departamentu rozwoju i innowacji. Zarobiła 568 398 zł; 

31. Mirosław Marcinkiewicz – radny sejmiku, pełni funkcję pełnomocnika w podległym zarządowi województwa Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Zarobił 810 903 złote, ale do tego należy wliczyć zasiłek osób w trudnej sytuacji życiowej z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – w sumie 12 632 złote za okres od przyznania świadczenia;

32. Adam Misiaczek – członek PSL. Zastępca dyrektora departamentu Europejskich Funduszy Społecznych w UMWL;

33. Waldemar Motyka – związany i rekomendowany przez Bezpartyjnych Samorządowców. Prezes Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

34. Tomasz Nesterowicz – były kandydat SLD na prezydenta Zielonej Góry, radny Nowej Lewicy. Obecnie pracuje w Biurze Współpracy Zagranicznej UMWL. Zarobił 245 000 zł; 

35. Bogdan Nowak – były wicemarszałek z PO, obecnie z-ca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.Zarobił 357 552 zł;

36. Wojciech Olszewski – działacz PO w Nowej Soli, dyrektor biura projektów własnych UMWL. Zarobił 168 500 zł

37. Przemysław Osiński - członek i kandydat PSL w wyborach. Zastępca dyrektora departamentu Europejskich Funduszy Społecznych w UMWL. Zarobił 275 224 zł;
 
38. Jerzy Ostrouch – były wojewoda za rządów PO i szef struktur powiatowych partii. Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Zarobił 1 180 734 zł;

39. Łukasz Pabierowski – członek PO, jego brat jest radnym tej partii w Zielonej Górze. Z-ca dyrektora departamentu rozwoju i innowacji UMWL, wcześniej w Lubuskim Funduszu Poręczeń Kredytowych. Dorabia również w Lubuskim Centrum Medycznym w Krośnie. Zarobił 328 953 zł;
 
40. Witold Pahl – były poseł PO i wiceprezydent Warszawy. Zasiada w radzie nadzorczej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

41. Dominik Pahl – syn b. posła i ważnego polityka PO. Zasiada w radzie nadzorczej NZOZ Szpital w Słubicach, obsługuje Powiat Słubicki; 

42. Tadeusz Pająk – były przewodniczący klubu PO w sejmiku. Wicestarosta zielonogórski. Zarobił 401 480 zł;

43. Małgorzata Paluch-Słowińska – radna sejmiku wojewódzkiego, obecnie bezpartyjna. W zamian za popieranie zarządu PO-PSL-BS otrzymała posadę w SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Wcześniej w KRUS. Zarobiła 461 072 zł;

44. Maciej Pawliński – związany z PO i osobiście z wicemarszałkiem Marcinem Jabłońskim. Prezes Lotniska Babimost/Zielona Góra, ale był też p.o. wiceprezesa, a obecnie jest członkiem rady nadzorczej NZOZ Szpital w Słubicach, gdzie władzę sprawuje PO. Zarobił 109 504 zł;

45. Jakub Piosik – działacz i kandydat PO w wyborach. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zarobił 462 028 zł; 

46. Izabela Piotrowicz – była radna PO i asystentka poseł Krystyny Sibińskiej. Obecnie kierownik wydziału zamiejscowego UMWL, ale również członek rad nadzorczych: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” oraz w SIM Nadwarciański (Krajowy Zasób Mieszkalnictwa). Zarobiła 232 330 zł;

47. Tomasz Pisarek – kandydat PO na burmistrza Słubic. Obecnie dyrektor ds. administracyjno-gospodarczych w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmunologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu.  

48. Wiesław Pniewski – były kandydat PO do Sejmu. Członkek rady nadzorczej NZOZ Szpital w Słubicach; 

49. Paweł Pudłowski – były poseł Nowoczesnej. Zatrudniony w UMWL na stanowisku pełnomocnika. Urząd odmówił GL podania wysokości zarobków.
 

50. Elżbieta Anna Polak – marszałek województwa z PO. Zarobiła 672 357 zł;

51. Amadeusz Polak – syn marszałek województwa. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, gdzie Województwo Lubuskie ma 50 procent udziałów.
 
52. Grzegorz Potęga - radny sejmiku, pełni funkcję pełnomocnika w podległym zarządowi województwa Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Razem z dietą zarobił dotychczas 232 949. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, jego przychody z rzadka przekraczały 70 tys. zł;

53. Jerzy Raczyński – związany z PSL. Z-ca departamentu ochrony środowiska. Zarobił 607 264 zł;

54. Janusz Rewers – radny PO w Zielonej Górze, kabareciarz. Bez konkursu objął funkcję departamentu ds promocji w UMWL.  Zarobił 161 482 zł;

55. Daniel Roguski – członek PO, z-ca departamentu programów regionalnych. Zarobił 347 949 zł;
 
56. Jarosław Sieradzki – członek i kandydat PSl w wyborach parlamentarnych. Obecnie wiceprezes ds. finansowych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.

57. Jerzy Sobolewski – radny PO w Gorzowie, członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze.

58. Joanna Starzewska – szefowa PSL w Świebodzinie. Z-ca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Dżonkowie.  

59. Waldemar Stępak – członek PSL. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
60. Mariusz Stokłosa – radny PO w powiecie nowosolskim. W UMWL pełni funkcję z-cy dyrektora departamentu infrastruktury i komunikacji. Z tych działalności zarobił 190 957 zł;

61. Sławomir Szenwald – członek i kandydat PO w wyborach. Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie. Zarobił. 479 372 zł;

62. Radosław Sujak – członek PO. Od lipca 2020 roku w formie różnych umów otrzymał z urzędu marszałkowskiego 285 300 zł na tworzeniu materiałów do portali społęcznościowych;

63. Robert Surowiec – radny PO i kandydat tej partii w wyborach na prezydenta miasta. Jest wiceprezesem Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Z tytułu swoich funkcji zarobił 1 101 524 zł.

64. Krzysztof Seweryn Szymański – związany z PO, był przewodniczącym sejmiku wojewódzkiego. Zasiada w radzie nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

65. Jarosław Śliwiński – chwilowo zawieszony członek PO po wybuchu afery WORD. Był asystentem poseł PO Katarzyny Osos z PO. Pracował też w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym podległym powiatowi. Do sierpnia br. dyrektor WORD w Gorzowie. Zarobił 280 964 zł; 

66. Andrzej Skauba – członek PO. Kierownik Biura Administrowania Terminalem Odpraw Celnych w Świecku;

67. Daniel Szurka – PO, radny w Słubicach. Pracuje w departamencie odpowiadającym za zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym, ale jedynym jego obowiazkiem jest obsługa medialna wicemarszałka M. Jabłońskiego;

68. Anna Synowiec – radna wojewódzka z list PO, zasiada w radzie nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Międzyrzeczu. Z wymienionych tytułów zarobiła 226 315 zł; 

69. Marzena Toczek-Starybrat - kierownik biura prasowego w UMWL (obecnie na dłuższym urlopie). Aktywistka PO;

70. Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek z PSL. Zarobił 713 426 zł; 

71. Paweł Tonder – związany z PSL.Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zarobił 575 810 zł; 

72. Piotr Tykwiński – były działacz SLD, kandydat w wyborach, obecnie Nowa Lewica. Z-ca dyrektora departamentu infrastruktury i komunikacji UMWL. Zarobił 473 047 zł; 

73. Grażyna Tyranowska – kandydowała z list PO. Z-ca dyrektora Muzeum Lubuskiego w Gorzowie. 

74. Jacek Urbański -  związany z PSL, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, wcześniej z-ca dyrektora dep. rolnictwa, zasobów naturalnych, rybactwa i rozwoju wsi. Zarobił 849 168 zł;
 
75. Anna Urbaniak – związana z PSL. Z-ca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

76. Agata Wdowiak – związana z PO, kandydat tej partii do sejmiku. Obecnie  z-ca dyr. Departamentu programów regionalnych w UMWL. Zarobiła 463 397 zł; 

77. Jerzy Wierchowicz – przewodniczący lubuskich struktur Nowoczesnej, wiceprzewodniczący sejmiku. 9 czerwca Wojewoda Lubuski wygasił mu mandat radnego ponieważ łamał przepisy antykorupcyjne, dorabiając jako adwokat w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie;

78. Tomasz Wontor – brat posła Nowej Lewicy. Jest wiceprezesem Agencji Rozwoju Regionalnego SA, zasiada również w radzie nadzorczej Zakład Usług Komunalnych w Sulęcinie, gdzie burmistrzem jest działacz lewicy. Zarobił 314 830 zł;

79. Zachariasz Olgierd Wojciechowski – członek PO. Zasiada w radzie nadzorczej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. 

80. Radosław Wróblewski – radny PO w Gorzowie Wlkp, jeden z kandydatów na kandydata w wyborach na prezydenta miasta. Do sierpnia br. pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju i innowacji w UMWL. W sierpniu mianowany dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie. Zarobił 598 056 zł;

81. Cezary Wysocki – działacz SLD, kandydat w wyborach, obecnie Nowa Lewica. Z-ca dyrektora departamentu geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennego UMWL. Zarobił 411 902 zł; 

82. Adam Urbaniak – zielonogórski radny PO, prawnik. Kancelaria Radców Prawnych Skorecka-Szajek-Urbaniak w latach 2019-2022 otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zlecenia na kwotę 1 454 118 zł;

83. Bogusław Zaraza – działacz PSL. Kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Departamencie Infrastruktury Społecznej UMWL.

84. Andrzej Ziarek – działacz i radny powiatowy PSL. Z-ca dyrektora departamentu infrastruktury społecznej UMWL. Zarobił 290 249 zł;
 
85. Andrzej Żywień – członek i kandydat Nowoczesnej na prezydenta Zielonej Góry. Dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Zarobił 230 034 zł;

[polecane]23874247[/polecane]

Robert Bagiński

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.