Marszałek: - W sprawie CM prof. Świątkowski stawia nieprawdziwe tezy

Czytaj dalej
Fot. Jacek Smarz
Joanna Pluta

Marszałek: - W sprawie CM prof. Świątkowski stawia nieprawdziwe tezy

Joanna Pluta

Marszałek Piotr Całbecki odniósł się do zarzutów, jakie pod adresem UMK stawiał prof. Maciej Świątkowski. Chodzi o Collegium Medicum.

- Radny Maciej Świątkowski posługiwał się nieprawdziwymi tezami i argumentami dotyczącymi planów Urzędu Marszałkowskiego - twierdzi Piotr Całbecki i dodaje, że Świątkowski próbuje swoimi wypowiedziami włączyć władze województwa w spór dotyczący chęci odłączenia Collegium Medicum od UMK i utworzenia w Bydgoszczy samodzielnej uczelni medycznej.

O jakie wypowiedzi chodzi? Parę tygodni temu, podczas sesji bydgoskiej Rady Miasta, prof. Świątkowski, radny województwa i przedstawiciel jednego z działających w CM związków zawodowych, zarzucił władzom toruńskiego UMK, że z Collegium Medicum w Bydgoszczy chcą zrobić szkołę zawodową. Podkreślał także, że Toruń marginalizuje Bydgoszcz przy podziale środków unijnych, a projekty badawcze, które powinny być realizowane na uczelni medycznej, są prowadzone w Toruniu, a nie w Bydgoszczy. Mówił też o dyskryminacji bydgoskiego środowiska.

Zdaniem marszałka województwa nie ma mowy o dyskryminacji. - Twierdzenie, że CM jest dyskryminowane w podziale środków z UE na jego rozwój jest nie tylko nieprawdziwe, ale krzywdzące - uważa i dodaje, że województwo przeznaczyło na rozwój szpitali klinicznych poważne kwoty dofinansowania. - Kosztem wsparcia dla szpitali powiatowych i wojewódzkich - mówi. - Nie jest prawdą również, że naukowcy z CM nie wykonują badań i nie otrzymują na nie grantów. Największy grant badawczy w historii UMK - przeszło 30 mln zł - otrzymał prof. Tomasz Drewa z CM.

- Każdy ma prawo zgłosić się o grant. To nie o to chodzi - chodzi o pieniądze regionalne - odpiera Świątkowski. - Chodzi też o to, ile pieniędzy na twarde projekty i budowy dostaje Collegium Medicum, a ile inwestuje się w Toruniu.

Niech zarząd województwa nie mówi, że tyle daje Bydgoszczy, bo tak nie jest.

Świątkowski w czasie sesji Rady Miasta stwierdził też między innymi, że prof. Bogusław Buszewski, pełnomocnik zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności, to „pełnomocnik toruński”.

- Profesor Buszewski pełni funkcję pełnomocnika na obszarze całego województwa - odpowiada na ten zarzut marszałek Całbecki. - Potwierdzają to realizowane z jego udziałem inicjatywy, takie jak m.in. marszałkowski projekt stypendialny „Krok w przyszłość”.

- Trzeba by spytać, co prof. Buszewski rzeczywiście robi dla pozostałych uczelni w regionie, bo zdaje się, że dla UMK załatwia wszystko, a dla innych już nie - komentuje prof. Świątkowski.

Całbecki dementuje też informację, jakoby samorząd województwa zabezpieczył 60 mln zł na budowę regionalnego centrum badawczego w Toruniu, jaką podał na sesji Rady Miasta prof. Świątkowski. - Nie jest też prawdą, że w jakichkolwiek dokumentach programowych władze województwa wskazują Bydgoszcz jako miasto „zacofane inwestycyjnie” w stosunku do Torunia - dodaje marszałek.

Stanowisko marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego w sprawie publicznych wypowiedzi prof. Macieja Świątkowskiego, radnego sejmiku:

Pan profesor Maciej Świątkowski w publicznej i relacjonowanej w mediach wypowiedzi sformułował szereg zarzutów pod adresem samorządowych władz województwa, a także profesora Bogusława Buszewskiego, pełniącego funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.
Profesor Buszewski jako chemik jest wybitnym uczonym UMK o niekwestionowanym dorobku, autorem i współautorem kilkunastu książek i około 400 artykułów naukowych w ważnych zagranicznych pismach naukowych, jednym z najczęściej cytowanych naukowców w Polsce. Ma na swoim koncie opiekę nad przewodami habilitacyjnymi i dysertacjami doktorskimi oraz promocję wielu pokoleń magistrów i licencjatów. Otrzymał tytuły doktora honoris causa dwóch zagranicznych uniwersytetów i profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zasiada też w licznych krajowych i międzynarodowych gremiach naukowych i doradczych. Pełnił między innymi funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Societas Humboldtiana Polonorum a obecnie jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Jako pełnomocnik zarządu województwa profesor Buszewski służy swoją wiedzą i doświadczeniem działając aktywnie na rzecz rozwoju działalności naukowo-badawczej kujawsko-pomorskich uczelni, współpracy nauki i edukacji z biznesem oraz rozwoju innowacyjności. Efektem jego działań jest między innymi powołanie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, która wspiera komercjalizację wyników badań naukowych i wynalazków powstających w pracowniach naukowców. Profesor koordynował opracowanie strategii włączenia uczelni z naszego województwa do ogólnopolskiego programu badań – tzw. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Dzięki temu do naszych regionalnych ośrodków będą mogły napłynąć na niespotykaną dotąd skalę środki na badania naukowe.

Podejmując próbę włączenia samorządowych władz województwa w spór dotyczący próby podziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i odłączenia od niego Collegium Medicum UMK, radny Maciej Świątkowski posługiwał się nieprawdziwymi tezami i argumentami dotyczącymi planów Urzędu Marszałkowskiego, które wymagają sprostowania:

Joanna Pluta

W "Pomorskiej" zajmuję się dwoma tematami - kulturą i zdrowiem. Ten pierwszy jest zdecydowanie bardziej fascynujący. Drugi natomiast daje o wiele więcej satysfakcji.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.