Nasze Dobre Podkarpackie 2019. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy

Czytaj dalej
Opr. Ula Sobol

Nasze Dobre Podkarpackie 2019. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy

Opr. Ula Sobol

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy rozpoczęła działalność w 2018 roku. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Uczestnikami zajęć jest 30 dzieci - w wieku od 6 do 16 lat, które mieszkają na terenie gminy Świlcza. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

Świetlica w Świlczy to nowoczesne i przyjazne miejscem dla całych rodzin. Daje możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży. Pozwala inicjować działania, w których mogą brać udział całe rodziny, lokalna społeczność, a także szkoły i przedszkola.

Opieka, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe

W świetlicy zapewniona jest nie tylko opieka dla dzieci, a także pomoc w nauce.

W ramach unijnych projektów pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” oraz „Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-220, Gmina Świlcza i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy realizuje swoje programy wychowawcze i socjoterapeutyczne.

W ramach projektu budowlanego został przebudowany budynek Pawilonu Sportowego w Świlczy oraz zostało kupione niezbędne wyposażenie do świetlicy. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” obejmuje trzy zadania:

Przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia

Działania Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy mają na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, poprzez ukształtowanie właściwych postaw społecznych.

W okresie wakacji oraz ferii zimowych świetlica również zapewnia dzieciom opiekę. Świetlica jest placówka, która integruje lokalną społeczność oraz współpracuje na płaszczyźnie kultury z innymi partnerami prowadzącymi działalność oświatową, kulturalną na terenie gminy Świlcza.

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy wspiera rodziny

Świetlica organizowała zajęcia sportowe. Dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych, na których uczyły się zasad bezpiecznego zachowania się w kuchni, a także poznawały tajniki podstaw sztuki kulinarnej.

Świetlica współpracuje z placówkami oświatowymi i kulturalnymi z terenu gminy Świlcza.

Jednym z celów placówki jest kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych, poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.

Działania podejmowane przez świetlicę socjoterapeutyczną są realizowane w różnych formach: muzycznych i teatralnych - prowadzenie zabaw muzyczno – rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, wspólne słuchanie i interpretacja utworów muzyki klasycznej, tańce integracyjne, gra na instrumentach muzycznych, przygotowanie przedstawień, konkursów, plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych; czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w świetlicy (zabawy, uroczystości, - świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych, językowych (język angielski, niemiecki), warsztaty kulinarne. Zajęcia wychowawcze stanowią integralną część programu korekcyjnego, przyjętego w placówce.

Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. Dzieci otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych.

Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne. Dzieci mają też wsparcie w osobie psychologa.

Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy

Zainicjowała wiele wydarzeń

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy wspiera rodziny. Zainicjowała też wiele wydarzeń, które spowodowały, iż stała się centrum integracji społeczności w Świlczy.

- W naszej świetlicy każdy znajdzie coś dla siebie, a nawet każdy coś znajdzie w sobie, co da mu poczucie swojej indywidualności - mówi Magdalena Lisowska, kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

Nasze Dobre Podkarpackie 2019. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy
Opr. Ula Sobol

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.