Czesław Wachnik

Nowy regulamin porządku w gminie Świebodzin

Czesław Wachnik

Radni zaakceptowali nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zacznie on obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Regulamin reguluje zasady zbierania i przekazywania różnego rodzaju odpadów. Nie tylko komunalnych, ale też mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, materiałów rozbiórkowych, zużytych opon i chemikaliów. Przykładowo opony i chemikalia muszą być gromadzone w specjalnie oznakowanych pojemnikach i będą odbierane przez gminę nie rzadziej jak raz w roku. Natomiast odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być dostarczane do punktów selektywnej zbiórki. Ciekawostką może być to, że można myć samochody poza myjnią, ale pod warunkiem, że ścieki trafią do kanalizacji.

Czesław Wachnik

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.