Odpowiadali na pytania o ziemi [wideo]

Czytaj dalej
Fot. Lucyna TalaŚka-Klich
RED.

Odpowiadali na pytania o ziemi [wideo]

RED.

Podczas dyżuru na pytania Czytelników odpowiadali: Grzegorz Smytry, dyr. oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy i Adam Koc z ANR.

1. Prowadzę gospodarstwo od 2000 roku. Mam wykształcenie średnie, ale nie związane z rolnictwem. Chciałbym kupić grunty rolne. Czy będę miał do tego prawo?
Jeśli nie ma pan wykształcenia rolniczego, ale od szesnastu lat prowadzi gospodarstwo, to nabył pan prawo do kupna ziemi rolnej. Jeśli na przykład wójt lub burmistrz wystawi panu zaświadczenie, w którym będzie zapisany okres prowadzenia gospodarstwa, to proszę ten dokument okazać notariuszowi.

2. Kto po zmianie prawa od 1 maja ma prawo pierwokupu gruntów?
W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:
a) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty oraz
b) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.
W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust.1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych. Prawo pierwokupu nie przysługuje ANR, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której zamieszkuje nabywca lub w gminie graniczącej z nią.


Czy ustawa o ziemi wpłynęła na jej ceny?

3. Nie mam własnych dzieci, a chciałbym przekazać ziemię swojemu bratankowi. Czy mogę to zrobić? On ma swoje gospodarstwo (w tej samej gminie) i chce je powiększyć.
Tak, można przekazać bratankowi, bo jest to osoba bliska dla zbywcy. Przez osobę bliską należy rozumieć zstępnych, wstępnych (pradziadkowie, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzice biologiczni jak i przysposabiający, dzieci własne i przysposobione, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka).

4. Mam 5 hektarów ziemi i z tego 2 chciałbym sprzedać, żeby wspomóc dziecko. Czy mogę to zrobić ? Gospodarze z sąsiedztwa chętnie kupią grunty. Czy Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie chciała przejąć tych hektarów, jeśli sprzedam je rolnikowi?
Nie mamy prawa wtrącać się do transakcji, jeśli nie jest łamane prawo i ziemię rolną kupi rolnik z sąsiedztwa. Nawet notariusz nie musi nas o tej sprzedaży informować.


8 tygodni nowej ustawy o ziemi. Jakie wątpliwości zgłaszają rolnicy do ANR?

5. Jestem stara i nie mam siły dalej prowadzić gospodarstwa. Chcę sprzedać ziemię komukolwiek. Zamieszczę ogłoszenie w tej sprawie. Czy mogę sprzedać temu kto się akurat trafi i zaproponuje mi najlepszą cenę?
Zgodnie z zapisami prawa obowiązującymi od ok. dwóch miesięcy, nie może pani sprzedać ziemi rolnej komukolwiek. Poprawione prawo dotyczące obrotu gruntami sprecyzowało, że ziemię rolną mogą kupować niemal wyłącznie rolnicy.


Rolnik od rolnika ziemię kupi bez przeszkód

6. Co zrobić, jeśli ziemię rolną będzie chciał kupić gospodarz z odległej gminy?
W takiej sytuacji można przygotować tzw. warunkowy akt nabycia gruntów. Jeden z egzemplarzy notariusz musi wysłać do Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeśli nie będzie zainteresowania tymi gruntami ze strony rolników - najbliższych sąsiadów - ani innych racjonalnych przesłanek, to rolnik z odległej gminy będzie mógł kupić tę ziemię.


Kiedy ANR ingeruje w sprzedaż ziemi

RED.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.