Sandra Soczewa

Opłaca się uwierzyć w siebie

Sandra Soczewa

Powiatowe centra pomocy rodzinie otrzymały wsparcie z samorządowego budżetu województwa. Dzięki temu w powiecie strzelecko - drezdeneckim organizowany będzie projekt „Aktywna integracja”. Z kolei w Międzyrzeczu będzie można dołączyć do inicjatywy „Uwierz w siebie. Możesz więcej”.

Do pośredniaka i do kina

- Najogólniej mówiąc, projekt skierowanych jest do tych osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Są to więc m.in. nasi podopieczni, rodziny zastępcze oraz niepełnosprawni - mówi Dorota Kowalik, koordynator projektu w Drezdenku. To właśnie do tego PCPR-u mieszkańcy całego powiatu mogą zgłaszać się od początku stycznia o pomoc w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. - Naszym celem jest aktywizacja tych osób pod względem społecznym oraz zawodowym - wyjaśnia Kowalik.
Pracownicy PCPR-u pomogą bezrobotnym znaleźć pracę przez udział w zajęciach rozwojowych i różnych warsztatach. Na pomoc mogą jednak liczyć też osoby samotne. Takie, których kontakt z otoczeniem jest sporadyczny. - Dla niektórych możliwość opuszczenia czterech ścian z opiekunem będzie już dużą atrakcją. Dla innych będzie to np. wyjście do kina. Ważne jest, by te osoby przełamywały bariery i na nowo odnajdywały się w społeczeństwie - tłumaczy Dorota Kowalik. Część osób już zostało zaangażowanych w projekt. Kolejne mogą przyłączyć się do projektu od początku 2017 r.

Będą małe sukcesy!

Szefowa PCPR-u w Międzyrzeczu Elżbieta Górna cieszy się, że takie projekty są realizowane. W tym powiecie będzie to projekt o wartości ponad 1,3 mln zł (wkład własny placówki to prawie 200 tys. zł).

W Międzyrzeczu i okolicach w projekcie mogą brać udział osoby, które są m.in. wychowankami domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, są długotrwale bezrobotne lub niepełnosprawne. - Naszym zadaniem będzie nakłonić te osoby do tego, by zarejestrowały się w urzędzie pracy, uczęszczały na szkolenia, podniosły swoje kwalifikacje i ostatecznie znalazły pracę - mówi Górna. W projekcie mogą wziąć udział 122 osoby, w tym 30 niepełnosprawnych. - Naprawdę warto skorzystać. Oferujemy wsparcie i pełne przygotowanie do tego, by znaleźć pracę - zachęca szefowa instytucji. I dodaje: - „Uwierz w siebie. Możesz więcej” to powinno być motto dla każdej osoby, która postanowi coś zmienić - mówi E. Górna.

Jest szansa na fachową pomoc

- Sami będziemy starali się zdefiniować potrzeby tych osób i pomóc im w aktywizacji. Jeśli okaże się jednak, że sposoby pracy naszego pracownika nie będą odnosić efektów, wtedy poprosimy o pomoc specjalistów - wyjaśnia Dorota Kowalik z PCPR-u w Drezdenku.

Kto jest objęty wsparciem PCPR?

Wszyscy ci, którzy są zagrożeni wykluczeniem społeczno - zawodowym oraz ubóstwem. PCPR_będzie nawiązywał współpracę też z podopiecznymi placówek opieki społecznej. - Będziemy działać także tzw. pocztą pantoflową. To często pokazuje nam skalę problemu i pozwala dotrzeć do tych osób, które nie proszą o pomoc. Mam na myśli osoby starsze i niepełnosprawne - mówi Dorota Kowalik.

Sandra Soczewa

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.