Płać 13 złotych i nie kombinuj, bo czeka Cię szybka kontrola...

Czytaj dalej
Fot. 123rf
(AG)

Płać 13 złotych i nie kombinuj, bo czeka Cię szybka kontrola...

(AG)

Ruszyła akcja, zachęcająca pracowników nieotrzymujących minimalnego wynagrodzenia na umowie zleceniu do zażądania kontroli w firmie.

Stowarzyszanie Agencji Zatrudnienia (SAZ), największa w Polsce branżowa organizacja, pozytywnie ocenia akcję Państwowej Inspekcji Pracy i NSZZ Solidarność, zachęcając pracodawców do włączenia się do niej. SAZ przypomina, że za niewypłacenie należnych pracownikom kwot wynagrodzenia oraz opłat ubezpieczeniowych mogą odpowiadać również sami pracodawcy.

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę pracy w przypadku umów zleceń oraz umów o świadczenie usług weszły w życie w styczniu 2017 roku. Jednak jeszcze przed wprowadzeniem przepisów w życie, jesienią zeszłego roku, eksperci SAZ prognozowali, iż nie wiadomo, jak zachowa się rynek, a w szczególności jak zachowają się duże przedsiębiorstwa, zatrudniające pracowników do biznesu sieciowego oraz firmy i instytucje z sektora publicznego.

Niestety, część pracodawców nadal próbuje obejść przepis o stawce godzinowej. Iwona Szmitkowska, prezes SAZ, tak komentuje to zjawisko:
– Potrącanie pracownikowi tymczasowemu nawet połowy wynagrodzenia z tytułu użytkowania odzieży roboczej czy narzędzi do pracy to łamanie prawa i takie działania nie powinny mieć miejsca. Kampanie edukacyjne i realne narzędzia kontrolne z pewnością przyczynią się do uregulowania rynku i eliminacji nadużyć.

SAZ radzi również przedsiębiorcom, aby weryfikowali podmioty, z usług których korzystają w pozyskiwaniu pracowników. Przestrzega także przed przyjmowaniem ofert zatrudnienia pracowników za kwoty niższe niż 13 zł brutto za godzinę. Jakiego tłumaczenia nie przedstawiłby pośrednik (np. powołania się na dofinansowanie z Unii Europejskiej) warto bardzo dokładnie skontrolować taki podmiot oraz jego ofertę.

Pracodawcy winni zdawać sobie sprawę, że w ich interesie jest weryfikacja agencji zatrudniania, a w szczególności monitoring wypłaty minimalnego wynagrodzenia pracownikom tymczasowym zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej.

– Wymagający rynek pracownika i brak rąk do pracy to czas, kiedy pracodawcy powinni jeszcze dokładniej sprawdzać czy agencja zatrudnienia, która ich reprezentuje dba o ich wizerunek dobrego pracodawcy i zapewnia pracownikom rynkową stawkę. Dodatkowo istnieje również potencjalne ryzyko obciążenia wyrównaniem zaległościami nieuczciwych agencji pracodawców użytkowników – tłumaczy Iwona Szmitkowska, prezes SAZ.

Przedstawiciele SAZ zwracają także uwagę na możliwość zwiększenia zatrudnienia w oparciu o umowę o dzieło przez nieuczciwych pracodawców – nawet w przypadkach, kiedy świadczone usługi będą de facto zleceniem. Ten model zatrudnienia będzie bardziej atrakcyjny dla pracodawców ze względu na możliwość ograniczenia kosztów.

Wiceminister pracy Stanisław Szwed przypomniał niedawno, że w Polsce na umowy cywilno-prawne zatrudnionych jest 1,3 mln pracowników.

W tym roku zaplanowano ponad 20 tysięcy kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Z dotychczas przeprowadzonych kontroli wynika, że 80 proc. przedsiębiorców właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wciąż jednak pozostaje 20 proc. pracodawców, którzy „kombinują”.

Wiceminister Szwed zadeklarował, że jeśli kontrole nie przyniosą efektu, możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych regulacji, dotyczących np. ewidencjonowania czasu pracy czy ograniczenia katalogu umów o dzieło, na które często bezpodstawnie są zamieniane umowy o pracę.

(AG)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.