Po emeryturę do wyznaczonego oddziału ZUS

Czytaj dalej
Fot. Pixabay
AG

Po emeryturę do wyznaczonego oddziału ZUS

AG

6 kwietnia br. w artykule pt. „Po pracy w kilku krajach należy się kilka emerytur” napisaliśmy m.in. o tym, gdzie trzeba załatwiać formalności związane z uzyskaniem emerytur z krajów, z którymi mamy podpisane porozumienia o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dziś powracamy do tego tematu, gdyż w ostatnim czasie zmieniło się „przypisanie” niektórych krajów do oddziałów ZUS-u. Poniżej podajemy więc poprawne zestawienie.

Ustalanie prawa do zagranicznego świadczenia dokonuje obecnie jeden z siedmu oddziałów ZUS:

* I Oddział ZUS w Łodzi – dla osób ubezpieczonych ostatnio na Cyprze, w Grecji, na Malcie i we Włoszech, a także w Kanadzie i Korei Południowej;
* Oddział ZUS w Nowym Sączu – dla osób ubezpieczonych ostatnio w Czechach i na Słowacji;
* Oddział ZUS w Tarnowie – dla osób ubezpieczonych ostatnio w Austrii, Lichtensteinie, Słowenii, na Węgrzech i w Szwajcarii;
* Oddział ZUS w Opolu – dla osób ubezpieczonych ostatnio w Niemczech;
* Oddział ZUS w Szczecinie – dla osób ubezpieczonych ostatnio w Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, na Litwie, Łotwie, w Norwegii i Szwecji;
* I Oddział ZUS w Warszawie – dla osób ubezpieczonych ostatnio w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Rumunii, Wielkiej Brytanii (do 30.09.2015 r.) , a także w USA, Macedonii, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Czarnogórze;
* Oddział ZUS w Rzeszowie – dla osób ubezpieczonych ostatnio w Hiszpanii, Portugalii i na Ukrainie;
* Oddział ZUS w Gdańsku – dla osób ubezpieczonych ostatnio w Wielkiej Brytanii (od 1.10.2015 r.).
Wyżej wskazane jednostki ZUS są właściwe także w odniesieniu do osób posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, ale zamieszkałych w wyżej wymienionych państwach.

Możliwe jest również złożenie wniosku w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, który przekaże wniosek do rozpatrzenia właściwej jednostce organizacyjnej ZUS.

Przykład 1. Osoba ubezpieczona przebyła okresy ubezpieczenia wyłącznie za granicą w dwóch państwach członkowskich: we Francji i w Belgii, z tytułu których ubiega się o przyznanie francuskich i belgijskich świadczeń emerytalnych.
Wniosek o przyznanie emerytur z Francji oraz z Belgii może złożyć bezpośrednio do instytucji belgijskiej, w której ubezpieczona była ostatnio. Możliwe jest również złożenie wniosku za pośrednictwem wyznaczonej jednostki organizacyjnej ZUS, którą w przypadku zainteresowanego jest I Oddział ZUS w Warszawie, współpracujący z właściwymi instytucjami francuskimi i belgijskimi.

Przykład 2. Osoba zamieszkała w Szwecji przebyła okresy ubezpieczenia wyłącznie w Polsce jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność na własny rachunek, z tytułu których ubiega się o przyznanie polskiej emerytury. Wniosek o przyznanie polskiej emerytury może złożyć bezpośrednio do polskiej wyznaczonej jednostki organizacyjnej ZUS. Ze względu na państwo zamieszkania, właściwy będzie Oddział ZUS w Szczecinie.
Możliwe jest również złożenie wniosku za pośrednictwem szwedzkiej instytucji ubezpieczeniowej, która przekaże wniosek do Oddziału ZUS w Szczecinie.

AG

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.