Porady prawne: Jaka jest minimalna pensja w 2016?, Co zmieniają nowe przepisy dot. prawa pracy?

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Grażyna Mazurek

Porady prawne: Jaka jest minimalna pensja w 2016?, Co zmieniają nowe przepisy dot. prawa pracy?

Grażyna Mazurek

Na pytania Czytelników dotyczace prawa pracy odpowiada Jolanta Jankowska, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

- Jaka jest wysokość najniższego wynagrodzenia w 2016 r., którą pracownik musi otrzymać do ręki?
- Pensja minimalna w 2016 roku wynosi 1850 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy będzie wynosiła ok.1355 zł. netto. Wyjątek od tej reguły stanowi wynagrodzenie pracownika rozpoczynającego swoją pracę zawodową. Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, w pierwszym roku pracy nie może ono być niższe niż 80 proc. tego wynagrodzenia. czyli 1480 zł brutto (ok.1097 zł. na rękę).

- Przepisy, które weszły w życie 22 lutego, zmieniają okresy wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony. Czy istnieje obowiązek zmiany informacji pisemnej, którą otrzymuje pracownik?
- Przepisy wprost nie regulują tych zagadnień , ale pracownik nie możne mieć nieaktualnych informacji o przysługujących mu uprawnieniach. Zatem po wejściu w życie nowych przepisów należy zmienić treść informacji pisemnej pracownikom zatrudnionym na czas określony i poinformować, że ich okres wypowiedzenia nie wynosi dwa tygodnie, lecz zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

- Pierwszą umowę miałem od 1 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r., następna została zawarta od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Od kiedy ta umowa stanie się umową na czas nieokreślony według nowych przepisów?
- Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy zmieniającej do umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów (tj. 22 lutego 2016 r.) stosuje się art. 25 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy w nowym brzmieniu, z tym że do maksymalnego 33-miesięcznego dopuszczalnego okresu zatrudnienia na umowę lub umowy terminowe, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Od dnia 22 lutego 2016 r liczy się maksymalny 33-miesięczny okres zatrudnienia na podstawie terminowej umowy o pracę, który upłynie w dniu 21 listopada 2018 r. Z dniem 22 listopada 2018 r. pracownik będzie zatrudniony na umowę na czas nieokreślony.

Grażyna Mazurek

Dziennikarz działu łączności z Czytelnikami

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.