Powiat świebodziński: Na drogi pieniędzy jak nigdy

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
Czesław Wachnik

Powiat świebodziński: Na drogi pieniędzy jak nigdy

Czesław Wachnik

W gminach powiatu świebodzińskiego zaplanowano miliony złotych na inwestycje. Mają być nowe drogi, wodociągi, kanalizacje, a nawet nowa siedziba urzędu.

Gospodarka

Świebodzin. Na inwestycje zapisano 20 mln zł. Z tych pieniędzy na rozbudowę ŚDK zaplanowano 1,5 mln zł. Jednak najwięcej (4,18 mln zł) przeznaczy się na budowę kanalizacji burzowo - deszczowej za tzw. spinką. Z innych większych zadań wymieńmy budowę oświetlenia w Wilkowie (700 tys. zł), zagospodarowanie podwórek przy ul. 3 Maja i Ży-mirskiego 23 (razem 1,2 mln zł), przebudowę ul. Cegielnianej (1,8 mln zł) i ulic Polnej i Moniuszki (1,6 mln zł). Mieszkańcy Grodziszcza doczekają się ścieżki rowerowej do Świe-bodzina (870 tys. zł).

Zbąszynek. Na inwestycje trafi 6 mln zł, z czego na drogi 4 mln zł. Rozbudowane zostanie skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej. Zmodernizowana zostanie też nawierzchnia ulic dochodzących do niego. Z innych dużych inwestycji wymieńmy przebudowę ulic Długiej i Targowej. Zbudowane zostanie rondo na drodze wojewódzkiej 302.

Lubrza.
Największą inwestycją (4,3 mln zł) będzie budowa nowej siedziby urzędu gminy wraz domem kultury w Lubrzy. Na drogi trafi prawie 1,2 mln zł, w tym w Mostkach 400 tys. zł, a w Nowej Wiosce 670 tys. zł. Na oświetlenie ulic i placów wyda się 100 tys. zł, a rozbudowę oczyszczalni ścieków też 100 tys. zł. Prawie 300 tys. zł przeznaczy się na oczyszczalnię w Laskach oraz sieć wodociągową w Romanówku.

Skąpe. Najwięcej, bo około 3 mln zł trafi na budowę kanalizacji w Pałcku. Około 500 tys. zł ma kosztować modernizacja sieci wodociągowej w Rado-szynie, a 600 tys. zł przebudowa tamtejszej drogi. Kolejne wydatki to 300 tys. zł na budowę chodnika w Niesulicach i 80 tys. zł w Ciborzu. Przewiduje się też termomodernizację budynków przedszkoli i przebudowę boiska w Ołoboku.

Łagów. Najwięcej, bo 400 tys. zł, przeznaczy się na remont szkoły w Łagowie. Kolejnym zadaniem będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Żelecho-wie i Poźrzadle oraz modernizacja sieci wodociągowej w Żelechowie i Sieniawie. Opracuje się też dokumentację rewitalizacji centrum Łagowa.

Szczaniec. Na wydatki inwestycyjne zapisano 2,5 mln zł. Z większych wydatków to 400 tys. zł na remont drogi w Szczańcu. Prawie 300 tys. zł trafi na modernizację drogi w Dąbrówce Małej, a 250 tys. zł w Ojerzycach. Inwestycją za 1,2 mln zł ma być budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kilku wsiach.

Prawo lokalne

Świebodzin. Opłaty ze ścieki i dostawę wody wzrastają minimalnie, bo o 1,33 proc. Za odpady bez segregacji opłata 7,8 zł, natomiast segregowane o 50 gr mniej.

Zbąszynek. Łącznie w przypadku wody i ścieków wzrost wyniósł o 30 gr.
Lubrza. Opłaty za wodę i ścieki be zmian. W przypadku śmieci segregowanych opłata miesięczna 6,5 zł, ale niesegregowanych już 12 zł, czyli 2 zł więcej.

Skąpe. Opłaty za wodę i ścieki wzrosły łącznie o 16 gr. Obecnie wynoszą 4,28 za wodę i 7,20 zł z ścieki.

Szczaniec. Opłaty ze ścieki i wodę bez zmian. Ale w gminie nadal opłaty są najwyższe w powiecie, 14,14 zł za 1 msześc.

Łagów. Opłaty za ścieki i wodę bez zmian. Tu płaci się najmniej 8,43 brutto za m sześc.

Czesław Wachnik

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.