Kaśka Borek

Prawa pacjenta. Refundowane okulary i wózki

wyroby medyczne Fot. Fot. 123rf Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdza oddział wojewódzki NFZ, w którym jesteś zarejestrowany
Kaśka Borek

Narodowy Fundusz Zdrowia może dopłacić Ci do zakupu różnych wyrobów medycznych. Te wyroby to między innymi kule, wózki inwalidzkie, ortezy, aparaty słuchowe, peruki, materace.

Na NFZ, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje refundacja wyrobów medycznych. Te wyroby to między innymi, protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, peruki, cewniki i materace przeciwodleżynowe.

Jak dostać dofinansowanie

Dofinansowanie do wyrobu medycznego można uzyskać pod warunkiem przedstawienia zlecenia na zaopatrzenie. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, przykładowo: na pomoce optyczne dla niedowidzących - okulista, na aparat słuchowy - laryngolog, na pieluchomajtki - urolog, chirurg, neurolog czy nasz lekarz rodzinny.

Na co pieniądze

Fundusz może dofinansować lub sfinansować w całości zaopatrzenie w wyroby medyczne:

Jak starać się o pomoc

1. Aby ubiegać się o zaopatrzenie w wyroby medyczne, należy przedstawić odpowiednie zlecenie - wystawione przez uprawnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli w praktyce takiego, który ma umowę z NFZ.

Uwaga! Lekarz może zlecić zaopatrzenie pod warunkiem, że istnieją odpowiednie wskazania medyczne do wystawiania zlecenia, które zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

2. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do jego wystawienia. Potem udajemy się z nim do naszego oddziału NFZ lub do jego delegatury. Tam rejestrujemy i potwierdzamy zlecenie.

3. Po uzyskaniu potwierdzenia NFZ można zgłosić się do wybranego przez siebie punktu (na terenie całego kraju), który ma podpisaną umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Gdy zlecenie ma błędy

Jeśli ma błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ministra zdrowia, oddział funduszu zwraca je bez potwierdzenia, jednocześnie informując nas o przyczynie odmowy.

To warto wiedzieć

1. Jako pacjent masz prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert różnych producentów. Pamiętaj jednak, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości określonego limitu. Jeśli cena wybranego produktu będzie wyższa, będziesz musiał dopłacić różnicę między kwotą brutto a kwotą refundacji.

Jaką kwotę dopłacisz z własnej kieszeni? Określa to rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dziennik Ustaw, 2013 rok, poz. 1565). Rozporządzenie to szczegółowo określa poziom finansowania, w tym limit cen. Jeśli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż ta określona limitem, to właśnie w takiej sytuacji dopłacasz różnicę pomiędzy nią a kwotą refundacji.

2. Każdy punkt, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek posiadać co najmniej jeden wyrób medyczny w cenie, która nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną przez ministra zdrowia.

Uwaga! Nie dotyczy to wyrobów, które są wykonywane na indywidualne zamówienie.

3. Świadczenia gwarantowane obejmują także naprawę niektórych wyrobów medycznych ujętych w wykazie w ramach limitu ceny tej naprawy (na przykład wózka inwalidzkiego).

Gdy wyrób się popsuje

Aby naprawić wyrób medyczny w ramach świadczenia gwarantowanego, należy wypełnić zlecenie naprawy i potwierdzić je w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Naprawa odbywa się z reguły w miejscu zakupu danego wyrobu.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.