Prawnik poradzi za darmo

Czytaj dalej
Fot. Łukasz Koleśnik
Marek Białowąs

Prawnik poradzi za darmo

Marek Białowąs

Od nowego roku działa nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla najuboższych, młodych i seniorów. Jeśli masz sprawę dla prawnika zobacz, gdzie w swoim powiecie uzyskasz jego wsparcie.

Bezpłatną pomoc reguluje ustawa uchwalona latem 2015 r. przez poprzedni parlament. 26 sierpnia ub. r. podpisał ją prezydent. Od początku tego roku funkcjonuje we wszystkich powiatach w kraju. Przewiduje ona bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającym zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

- Zainteresowane osoby muszą się do nas zgłosić osobiście - mówi Dorota Fedko, radca prawny, udzielająca bezpłatnych porad w urzędzie gminy w Trzebiechowie oraz siedzibie starostwa w Zielonej Górze. - Powinny mieć ze sobą dowód osobisty lub legitymację kombatancką. Aby udokumentować prawo do darmowej porady. Warto też wziąć ze sobą dokumenty dotyczące sprawy, aby można dobrze opisać swój problem.

Pomoc, jaką niosą prawnicy, określa ustawa i przewiduje m.in.: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze, sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

- Pomoc nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wyjaśnia Anna Kurp, członek zarządu stowarzyszenia Civis Sum, które obsługuje kilka punktów porad prawnych w woj. lubuskim. - A także spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Zgodnie z ustawą porady udzielane są bezpłatnie w przeciętnym wymiarze pięć dni w tygodniu, co najmniej przez 4 godz. dziennie. Pomoc świadczą adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą to robić aplikanci adwokaccy i radcowscy, którzy działają z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego.

Powiat, tak jak zrobiono to w powiecie zielonogórskim, może powierzyć prowadzenie połowy punktów na swym terenie organizacjom pozarządowym.

- My dzięki temu, że współpracujemy dodatkowo z ośrodkami pomocy społecznej nie zostawiamy nikogo w potrzebie. Osoby, którym przepisy ustawy zablokowały udzielenie pomocy odsyłamy do naszego stowarzyszenia - mówi A. Kurp. - Tam, już po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, udzielamy darmowego wsparcia praktycznie wszystkim.
Jak dużym zainteresowaniem cieszy się darmowa pomoc prawników? - Przez pierwsze dwie godziny dyżuru jest dużo ludzi. Dziś mam już trzy osoby czekające w kolejce - mówi Magdalena Apanowicz, radca prawny udzielająca porad w Krośnie Odrzańskim. - Najczęściej ludzie zwracają się o pomoc w sprawie alimentów, prawa administracyjnego i cywilnego. Często też pomagam w pisaniu pism do urzędu lub sądu.

Nie wszędzie jednak informacja o możliwościach otrzymania darmowej porady dotarły. - Pełnię dyżury raz w tygodniu w Zielonej Górze i Trzebiechowie i jeszcze nie było u mnie nawet jednej osoby - opowiada Dorota Fedko. - Jednak to dopiero początek funkcjonowania ustawy i myślę, że z czasem ludzie się pojawią z prośbą o pomoc.

Tu uzyskasz pomoc prawną

Powiat zielonogórski

Powiat krośnieński

Powiat świebodziński

Marek Białowąs

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.