Projekt "Klucz do lepszego życia" to szansa na pracę dla bydgoszczanek 50+

Czytaj dalej
Fot. Tomasz Czachorowski
Małgorzata Pieczyńska

Projekt "Klucz do lepszego życia" to szansa na pracę dla bydgoszczanek 50+

Małgorzata Pieczyńska

Warsztaty motywacyjno-integracyjne, kreacja własnego wizerunku, szkolenia i staże - to tylko niektóre działania, jakie mają zaktywizować bydgoszczanki 50+ i pomóc im odnaleźć się na rynku pracy. A wszystko bezpłatnie w ramach nowego projektu bydgoskiego MOPS-u "Klucz do lepszego życia".

- Rekrutacja już się zaczęła. Na razie zgłosiło się 10 pań - mówi Emilia Przybyło, kierownik Zespołu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - W projekcie może wziąć udział maksymalnie 30 kobiet powyżej 50. roku życia. Muszą mieszkać w Bydgoszczy i być nieaktywne na rynku pracy. Mogą to być np. kobiety korzystające z pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach i deficytach społecznych, zagrożone wykluczeniem społecznym, ale też takie, które np. podczas pandemii straciły pracę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. - Bydgoszczanki, które się do niego zakwalifikują, będą miały możliwość darmowego uczestnictwa w różnych formach wsparcia - wyjaśnia Emilia Przybyło. - Najpierw w ramach aktywizacji społecznej odbędą się warsztaty motywacyjno-integracyjne, trening umiejętności i kompetencji społecznych. Panie będą mogły też skorzystać z porad psychologa.

Będą stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestniczek projektu

Na razie w projekcie nie zostały określone konkretne profile zawodowe.

- Ustalimy je, ale gdy porozmawiamy z uczestniczkami projektu. Zależy nam, by te profile odpowiadały ich oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy - mówi Emilia Przybyło. - Stąd przewidziano indywidualną diagnozę potencjału zawodowego każdej z pań. Planujemy też warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz dotyczące kreacji własnego wizerunku. Uczestniczki czekają też: kurs podstawowy z obsługi komputera oraz liczne szkolenia i staże zawodowe. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zaoferujemy im również warsztaty manualne z elementami integracji, spotkania edukacyjne i ewaluacyjne.

Już w czasie trwania kursów, szkoleń czy staży uczestniczki będą otrzymywały stypendia szkoleniowe lub stażowe. Wysokość stypendium szkoleniowego uzależniona będzie od liczby godzin, natomiast stypendium stażowe wypłacane będzie po zakończonym miesiącu stażu (w wysokości ok. 1400 zł).

Zgłoszenia do 31 października w bydgoskim MOPS-ie

Projekt potrwa do 31 marca 2023 r. Jest realizowany z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, czyli jeszcze ze starej perspektywy unijnej.

Zgłaszać można się do 31 października br. Wystarczy pobrać ze strony internetowej MOPS-u formularz zgłoszeniowy (dostępny w formie załącznika), wypełnić go drukowanymi literami i przekazać do MOPS-u w Bydgoszczy (ul. Ogrodowa 9). Można to zrobić za pośrednictwem pracowników socjalnych z terenowych ośrodków pomocy społecznej, dostarczyć do skrzynki podawczej w głównej siedzibie MOPS (ul. Ogrodowa 9) lub wysłać pocztą w kopercie z dopiskiem: „Klucz do lepszego życia” (pokój 47C).

Projekt, który pomoże bydgoszczankom po 50. uwierzyć w siebie

Po wstępnej, pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, koordynator projektu skontaktuje się z wybranymi osobami informując o dalszych krokach.

To kolejny nowy projekt aktywizacji kobiet, jaki realizuje bydgoski MOPS. - Pierwszy miał miejsce w latach 2005-2007 - mówi Emilia Przybyło. - Wtedy był to projekt "Bydgoszczanki na start" i zakończył się sukcesem. Wiele pań podjęło pracę.

Zdaniem bydgoskiej psycholog Magdaleny Żyły takie projekty, jak “ Klucz do lepszego życia” są szczególnie cenne teraz, gdy podczas pandemii wiele osób straciło pracę.

- Kobietom po 50. roku życia trudno znaleźć zatrudnienie, bo jednak pracodawcy stawiają na młodsze osoby - mówi Magdalena Żyła. - To co mi się podoba w tym projekcie, to kompleksowa opieka, która otrzymają panie. Bo jest w nim aktywizacja społeczna i zawodowa, czyli zostaną zaopiekowane praktycznie z każdej strony. A wsparcie psychologa na pewno pomoże w budowaniu pewności siebie. To ważne, że od tego właśnie się zaczyna się ten projekt. Im więcej takich inicjatyw, tym lepiej.

Małgorzata Pieczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.