Alicja Kucharska

Przybędzie miejsca dla kultury?

- Zamek byłby miejscem idealnym na wernisaże i wystawy. Nie mamy galerii z prawdziwego zdarzenia - mówi Stanisław Mosiejko, dyrektor ŚDK Fot. Alicja Kucharska - Zamek byłby miejscem idealnym na wernisaże i wystawy. Nie mamy galerii z prawdziwego zdarzenia - mówi Stanisław Mosiejko, dyrektor ŚDK
Alicja Kucharska

Świebodziński Dom Kultury oraz Lubuskie Centrum Ortopedii złożyły wspólny wniosek o dofinansowanie projektu „Nowa przestrzeń dla kultury w Świebodzinie”. Walczą o 15 milionów

W październiku, mówiąc o temacie rozbudowy i modernizacji Świebodzińskiego Domu Kultury, mówiło się o złożeniu projektu wspólnie ze gminą Zbąszynek. Z pomysłu się wycofano i ŚDK miał zawalczyć o dofinansowanie samodzielnie. Zdecydowano się jednak na współpracę - z pozoru nieoczywistą, bo… z Lubuskim Centrum Ortopedii (daw. LORO)!

Co ma medycyna do kultury? LCO zabytkowy niszczejący zamek, a ŚDK od lat chrapkę na rozbudowę i modernizację. - Gmina Świebodzin oraz Świebodziński Dom Kultury zdecydowały się na współpracę z LCO. Wnioskodawcą, czyli liderem projektu jest centrum ortopedii, my natomiast jesteśmy partnerami - komentuje insp. Małgorzata Czaplińska z Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych. - Prowadząc analizę kryteriów oceny wniosków w ramach dziedzictwa kulturalnego, wiedziałam, że będziemy potrzebować „partnera” mającego doświadczenie w prowadzeniu działalności kulturalnej. Oczywistym następstwem było zaproszenie do współpracy gminy, który takowe działania wykonuje w ramach swojej działalności - dodaje Elżbieta Kozak, prezes LCO.

Jest pomysł na zamek

Partnerzy projektu pt. „Nowa przestrzeń dla kultury w Świebodzinie” postarają się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Z programu można uzyskać 85 proc. kosztów kwalifikowanych.Pod koniec listopada złożono wniosek o dofinansowanie robót związanych z adaptacją ruin zamku oraz rozbudową domu kultury. Jak wyjaśnia nam E. Kozak, w związku ze złożeniem wniosku, zmianie ulega program funkcjonalno-użytkowy, w części dotyczącej prowadzonej działalności, jeśli chodzi o plany LCO względem zamku. Zamiast - projektowanej - medycznej - będzie tam rozwijana działalność kulturalna. - Zlecając przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego w 2015 roku cel był jeden: zaadaptować ruiny zamku zgodnie z prowadzoną przez szpital działalnością statutową. Nie były jednak znane kryteria oceny wniosków, ani też harmonogram ogłaszania programów. Podano je do publicznej wiadomości w połowie 2016 roku. LCO mogło czekać na środki z działania infrastruktury społecznej i zdrowotnej, jednak tam nasze zadanie znalazło się na liście rezerwowej. Ryzyko oraz niepewność były zbyt duże, by czekać z założonymi rękami - mówi E. Kozak, która zaznacza, że niemal cały czas poszukiwano rozwiązania i programu, w który wpisywałaby się adaptacja ruin zamku. We wrześniu ogłoszono nabór wniosków w działaniu zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego, gdzie koniecznym wyznacznikiem jest prowadzenie działalności kulturalnej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

Z uwagi na to, że świebodziński zamek jest obiektem zabytkowym szanse z pewnością wzrastają. Dzięki ewentualnemu dofinansowaniu skorzystałyby dwa świebodzińskie obiekty. W końcu udałoby się rozbudować i zmodernizować ŚDK oraz zaadaptowano by niszczejący zamek. Wstępnie mówi się o remoncie wewnątrz i na zewnątrz.

Wymarzone miejsce

Co ważne, pierwotnie mówiło się, że zamek w przyszłości miałby zostać zaadaptowany na działalność medyczną. Takowej, nie będzie można prowadzić w zamku przez pięć lat, czyli przez okres trwałości projektu. - Będzie tam realizowana działalność kulturalna - zaznacza inspektor UM. Dyrektor domu kultury Stanisław. Mosiejko już ma pomysł, jak wykorzystać pomieszczenia zamku. - Byłyby idealnym miejscem na zajęcia plastyczne, wernisaże, wystawy. Nie mamy galerii z prawdziwego zdarzenia, a wielu artystów działa na naszym gruncie. Skorzystaliby również seniorzy, których sekcje są bardzo liczne - mówi dyrektor.

Premiowane są również kwestie związane z technologią informacyjną, dlatego i takie zostały uwzględnione. Mówi się o systemie e-usług, sprzęcie multimedialnym, systemie rezerwacji. Wpływ na efekt końcowy może mieć również kryterium ochrony krajobrazu kulturowego, co niewątpliwie spełnia już sam pomysł renowacji sypiących się murów zamku. - Wszystko, co planowaliśmy wcześniej pozostaje bez zmian. Dodatkową kwestią są rozwiązania informatyczne, np. kiosk multimedialny czy też rezerwacja biletów on-line - dodaje Mosiejko.

- Projekt świetnie wpisuje się w poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Świebodzina oraz turystów. Zyskamy wszyscy: szpital wyremontowane ruiny, a miasto rozbudowany dom kultury. Startując samodzielnie tych szans byśmy nie uzyskali, a wniosek - z dużym prawdopodobieństwem - przepadłby w pierwszym etapie - podsumowuje prezes LCO. Szacowana wartość inwestycji to około 18 mln. Partnerzy projektu mogą ubiegać o 85 proc. kosztów, czyli około 15 mln.

Alicja Kucharska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.