Resort likwiduje niebezpieczne punkty

Czytaj dalej
Fot. Jarosław Jakubczak
Szymon Szadkowski

Resort likwiduje niebezpieczne punkty

Szymon Szadkowski

Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury w tym roku chce przeznaczyć 600 mln zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych

Mniej ofiar śmiertelnych, budowa chodników dla pieszych, poprawa stanu istniejących dróg, przebudowa skrzyżowań, remont mostów i wiaduktów, budowa azylów dla pieszych, zatok autobusowych - to niektóre cele do osiągnięcia poprzez inwestycje realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN).

Pierwsze inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PLMN zostały skierowane do realizacji w styczniu 2016 r. Było to 16 zadań o wartości 35 mln zł. Do listy PLMN zostało dołączonych 276 kolejnych. Limit finansowy dla 292 inwestycji zaplanowanych na 2016 r. został określony na poziomie 300 mln zł.

Na polskich drogach ma być bezpieczniej i nowocześniej

Oprócz obecnie realizowanych inwestycji uruchomionych zostanie 156 kolejnych zadań finansowanych ze środków budżetowych, do łącznej wartości wydatków 306 mln zł. To kwota, która będzie przeznaczona na realizację 448 zadań, takich jak np. przebudowa skrzyżowań, budowa azylów dla pieszych, zatok autobusowych, lewoskrętów, chodników.

W 2016 r. 336 mln zł w ramach rozdzielanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) subwencji przeznaczonych będzie na w sumie 190 zadań, m.in.: dofinansowanie przepraw promowych w Świnoujściu oraz likwidację zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych złym stanem technicznym np. wiaduktów czy mostów na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Kolejnym elementem działań podejmowanych przez MIB na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach jest Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jego celem jest budowa nowych i poprawa stanu istniejących dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Na ten cel w 2016 r. zostały zarezerwowane środki w wysokości 800 mln zł, dofinansowanie uzyskało prawie 500 zadań zlokalizowanych na drogach powiatowych i gminnych.

W latach 2016-2023 limit wydatków zaplanowano do poziomu 4,8 mld zł

W ramach programów finansowanych przez ministra infrastruktury i budownictwa w 2016 r. zrealizowanych zostanie ponad 1300 zadań na łączną kwotę 1 mld 742 mln zł. Wydatki ponoszone na realizację tych zadań określone zostały jako roczne limity oszczędności w ramach wydatków na duże zadania inwestycyjne. W latach 2016-2023 limit wydatków zaplanowano do poziomu 4,8 mld zł.

Realizacja PLMN pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych, dla których klasa ryzyka została określona jako największa, bardzo duża i duża.

Autor: Szymon Szadkowski

Szymon Szadkowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.