Maciej Badowski

Skok Polska zawieszony.Jest wniosek o upadłość

Skok Polska zawieszony.Jest wniosek o upadłość Fot. Tomasz Czachorowski
Maciej Badowski

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła w czwartek działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność SKOK Polska oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

W lipcu ubiegłego roku KNF ustanowiła w SKOK Polska zarządcę komisarycznego. Z jego ustaleń wynika, że SKOK Polska wykazywała na koniec lipca głęboką niewypłacalność. Okazało się, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone - wartość udziałów tych spółek w bilansie została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) odmówiła udzielenia pomocy. Dodatkowo zarząd Kasy Krajowej, w odpowiedzi na nowy wniosek zarządcy komisarycznego SKOK Polska, podjął uchwałę o odmowie udzielenia SKOK Polska pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Polska.

Skok Polska zawieszony.Jest wniosek o upadłość
Tomasz Czachorowski

KNF stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Polska w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i wdrożyła postępowanie administracyjne w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Polska przez bank. Żaden bank nie był zainteresowany ofertą.

W związku z tym jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Polska i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalnąprzesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane depozyty łącznie do równowartości 100 tys. euro (ok. 437 tys. zł).

Maciej Badowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.