OPRAC. (GM)

Spłata części spadku. Co zrobić, gdy rodzina żąda za dużo?

Spłata części spadku. Co zrobić, gdy rodzina żąda za dużo? Fot. 123rf
OPRAC. (GM)

Brat żąda spłaty swojej części spadku, ale w zawyżonej wysokości. Co mam zrobić? Na pytanie Czytelniczki odpowiada Anna Winnicka - Skalniak, adwokat.

- Po śmierci rodziców, wraz z rodzeństwem, odziedziczyliśmy zabudowaną domem jednorodzinnym nieruchomość gruntową. Każde z nas ma po ¼ udziału w tej nieruchomości. Od 3 lat mieszkam w tym domu i zrobiłam gruntowny remont. Dwie siostry chcą zrzec się swojego udziału na moją rzecz w podziękowaniu za moją opiekę nad zmarłą mamą. Brat natomiast żąda spłaty w kwocie odpowiadającej wysokości jego udziału wg stanu aktualnego i aktualnych cen rynkowych. Kwota ta jest moim zdaniem znacznie zawyżona, gdyż koszty remontu ponosiłam tylko ja. Czy żądanie brata jest zasadne?

- Samo żądanie brata w zakresie spłaty jest jak najbardziej zasadne. Chcąc znieść współwłasność odziedziczonej nieruchomości należy złożyć w sądzie wniosek o dział spadku i zniesienie współwłasności. W trakcie takiego postępowania sąd może, na pani wniosek i za zgodą uczestników postępowania, przyznać nieruchomość na pani własność z ewentualnym obowiązkiem spłaty na rzecz rodzeństwa. Kwestią sporną pozostaje jednak wysokość tejże spłaty. Wskazania wymaga, iż zgodnie z obowiązującym prawem, stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku, jego zaś wartość - według cen z chwili dokonania działu.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (III CZP 58/74) „spadek stanowi ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego, skoro zaś otwiera się on z chwilą śmierci spadkodawcy, to według tej daty określa się stan spadku i według tego stanu nabywa spadkobierca spadek”. Powyższa okoliczność jest niezwykle istotna z uwagi na fakt, iż w chwili otwarcia spadku wspólna nieruchomość była w stanie znacznie gorszym niż w chwili obecnej i według tego stanu, bez uwzględnienia poczynionych przez panią nakładów w postaci kosztów remontu, winna zostać wyceniona. Jeżeli dojdziecie państwo do porozumienia w zakresie ceny nieruchomości i wysokości spłaty, sąd uwzględni państwa wspólne żądanie.

eżeli nie osiągniecie państwo porozumienia w tym zakresie, na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania, sąd może przeprowadzić dowód z opinii biegłego sądowego z dziedziny wyceny nieruchomości i zgodnie z tą wyceną wyliczona zostanie należna bratu spłata. Należy pamiętać, iż przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, do których uiszczenia będą państwo zobowiązani przez sąd. Osiągnięcie porozumienia pozwoli państwu zaoszczędzić sporo czasu i wydatków.

OPRAC. (GM)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.