Sprawdzamy pracę spółek w mieście

Czytaj dalej
Fot. Aleksandra Bulaczek
Aleksandra Bulaczek

Sprawdzamy pracę spółek w mieście

Aleksandra Bulaczek

Jak wygląda sprawa finansowania zielonogórskich spółek? Czy w najbliższym czasie planują inwestycje?

Wielu z nas zastanawia się, jaka jest sytuacja finansowa zielonogórskich spółek. Ilu pracowników zatrudniają? Ile przeznaczają na ich wynagrodzenia? Czy potrzebują dotacji z urzędu miasta? Jakie inwestycje szykują w najbliższym czasie? O te informacje zapytaliśmy spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” oraz Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. O udzielenie informacji poprosiliśmy także Miejski Zakład Komunikacji.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Zielonej Góry i Dzielnicy Nowe Miasto. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku Spółka zatrudniała 307 pracowników i do dnia dzisiejszego poziom ten nie uległ zmianie. W roku ubiegłym pracownikom wypłacono wynagrodzenia w kwocie ogółem 16,2 mln zł.

A co z najbliższymi inwestycjami Spółki? - W ramach planowanych inwestycji na lata 2016-2020, w miesiącu lipcu Spółka złoży wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie do Projektu IV Etapu, który obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Zielonej Górze-Ochli, Zielonej Górze-Zatoniu, renowację kolektora o długości 1.000 metrów na ul. Węglowej w Zielonej Górze, budowę sieci wodociągowej w Zielonej Górze-Krępie, budowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Wilkanowie, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze-Łężycy. Ogólny koszt inwestycji wynosi 90 mln zł – poinformował Adam Bielecki z ZWiK Sp. z o.o.

W Parku Naukowo-Technologicznym UZ Sp. z o.o. zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 9 osób pracuje na stanowiskach badawczych. Spółka jest samofinansującą się instytucją. - Spółka przejęła infrastrukturę i laboratoryjną nieruchomość w listopadzie 2015 roku. Po pierwszym roku funkcjonowania osiągnęliśmy zadowalający wynik, co rzadko się zdarza. Nie korzystaliśmy z linii kredytowej, z pomocy Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, ale czerpaliśmy fundusze z projektów, zleceń, które realizowane były wspólnie z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Należy pamiętać, że PNT UZ w ramach projektu, udziela sektorowi MŚP pomocy de minimis na świadczone usługi. Firma zewnętrzna realizując zlecenia w Parku, może taką pomoc otrzymać w wysokości np. 50 proc. wartości usługi. Wówczas otrzymuje fakturę na pozostałe 50 proc. ceny usługi. Jeżeli połączymy te dwa aspekty, to na dzień dzisiejszy nasza Spółka PNT UZ jest samofinansującą się instytucją - mówi prezes Parku naukowo-Technologicznego, Roman Kielec.

Roman Kielec, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu zielonogórskiego
Aleksandra Bulaczek Roman Kielec, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu zielonogórskiego

Co stoi za sukcesem Parku Naukowo-Technologicznego UZ? Z pewnością świetnie prowadzone akcje promocyjne. - Żeby promocję uaktywnić otwieramy się na społeczność lokalną, na uczelnię, pracowników badawczych UZ, studentów i wspomagamy ich infrastrukturą badawczą. Odwiedzają nas także szkoły średnie i gimnazja, czego dowodem były zorganizowane 13 maja tego roku Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jeśli chodzi zaś o sektor MŚP, w czasie organizowanych przez nas konferencji, przedstawiamy ofertę Spółki oraz proponujemy zapoznanie się z laboratoriami. A mamy co zaoferować! Nasz PNT posiada bowiem jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów wśród Parków Naukowo-Technologicznych - mówi prezes Kielec.

W roku 2015 zielonogórski MZK zatrudniał u siebie średnio 298 osób

O stan finansowy zapytaliśmy również Miejski Zakład Komunikacji. Co prawda, MZK nie jest miejską spółką, ale samorządowym zakładem budżetowym Miasta Zielona Góra, jednak na potrzeby naszych czytelników, zielonogórski MZK również udostępnił niezbędne informacje w tym zakresie. Według danych z roku 2015, MZK zatrudniał średnio 298 osób. -Dotacja przedmiotowa dla Zakładu wynosiła 17 448,5 tys. zł., a fundusz płac 14 535,0 tys. zł – podaje dyrektor MZK w Zielonej Górze, Barbara Langner. Najbliższa inwestycją, którą chce wdrożyć MZK jest zakup nowych autobusów.

Autor: Aleksandra Bulaczek

Aleksandra Bulaczek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.