(red.)

Starosta prostuje wypowiedź wójta w sprawie autobusów

(red.)

Sprostowanie do wypowiedzi wójta gminy Bledzew Leszka Zimnego w artykule z „GL” z 17 lutego „Autobusy PKS niestety nadal omijają naszą wieś”.

Mając na uwadze zapisy ustawy o transporcie, twierdzenie, że „komunikacja publiczna nie jest zadaniem gminy, tylko powiatu” jest nieprawdziwe. Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.: transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Do zadań powiatu w zakresie transportu drogowego osób należy wydawanie, na wniosek przedsiębiorcy, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. W publicznym transporcie drogowym obowiązują zasady gospodarki rynkowej. Starosta, uwzględniając interes przedsiębiorcy, nie może wymusić na nim świadczenia nierentownych usług.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania te obejmują m.in. sprawy lokalnego transportu zbiorowego (zapewnienie połączeń komunikacyjnych). Zgodnie z zapisem ustawy o transporcie do zadań wójta należy wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy. Samorząd może podjąć decyzję o dopłacie z budżetu gminy do kosztów utrzymania deficytowego połączenia (takie przypadki występują w kraju)” - napisał starosta Grzegorz Gabryelski.

(red.)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.