Stawka minimalna 12 zł za godzinę obejmie także samozatrudnionych

Czytaj dalej
Fot. Krzysztof Kapica
Zbigniew Biskupski

Stawka minimalna 12 zł za godzinę obejmie także samozatrudnionych

Zbigniew Biskupski

Wynagrodzenie świadczących pracę w cyklu godzinowym będzie chronione na takich samych zasadach jak pracowników na etacie.

Przepisy ustalające minimalną stawkę godzinową w wysokości 12 zł brutto wkraczają w decydującą fazę legislacji. Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała w czwartek nowy projekt ustawy przygotowanej przez rząd.

Pierwotny projekt przepisów, przedstawiony przez resort pracy w styczniu, spotkał się ze sporą krytyką, zwłaszcza ze strony organizacji pracodawców. Nowy – przygotowany przez rząd 18 marca i przesłany partnerom społecznym do konsultacji – uwzględnił wiele uwag i najprawdopodobniej wkrótce, po akceptacji przez Radę Ministrów, trafi do prac parlamentarnych.
Przede wszystkim minimalna stawka 12 zł za godzinę pracy będzie miała zastosowanie zarówno do umów-zleceń zawieranych przez firmę z osobą cywilną, jak i umów o świadczenie usług – jak formalnie takie umowy są nazywane w odniesieniu do samozatrudnionych, a więc osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników. Stawka 12 zł za godzinę ma obowiązywać do końca 2017 r., następnie zaś będzie waloryzowana, czyli praktycznie podwyższana procentowo o tyle samo, o ile będzie rosło wynagrodzenie minimalne za pracę.

Stawka 12 zł za godzinę ma obowiązywać do końca 2017 r., następnie zaś będzie waloryzowana

Minimalne wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie miało zastosowanie do wszystkich takich umów bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itp.). Stosowanie minimalnego wynagrodzenia jedynie do umów, w których wynagrodzenie określane jest w stawce godzinowej, mogłoby bowiem być źródłem nadużyć. W celu uniknięcia stosowania minimalnego wynagrodzenia wystarczające byłoby bowiem ustalenie wynagrodzenia w innej formie, np. w formie stawki miesięcznej, do których projektowana regulacja nie miałaby już zastosowania.

Partnerzy społeczni uzgodnili ponadto, że minimalne wynagrodzenie w wysokości 12 zł za godzinę wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2017 r. Pierwszy projekt zakładał termin 1 lipca br. (druga wersja ustawy – 1 września). – Przyjęcie tych uzgodnień da przedsiębiorcom czas i możliwość dostosowania się do tej rewolucyjnej zmiany – zauważa dr Grzegorz Baczewski z Konfederacji „Lewiatan”.

Minimalna stawka 12 zł za godzinę pracy będzie miała zastosowanie zarówno do umów-zleceń zawieranych przez firmę z osobą cywilną, jak i umów o świadczenie usług

Dla pracodawców ważne jest, iż rząd wycofał się z pomysłu nakładającego obowiązek prowadzenia ewidencji godzin dla każdego zleceniobiorcy oraz specjalnych uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) – w tym kontroli ewidencji nawet w nocy. Ostatecznie PIP będzie mogła przeprowadzić kontrolę wypłacania przez podmiot kontrolowany minimalnego wynagrodzenia oraz udokumentowania potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez zleceniobiorców na zasadach dotychczas obowiązujących przy kontroli przepisów dotyczących prawa pracy.

Mocą nowych przepisów przedsiębiorca albo osoba działająca w jego imieniu, która wypłaca wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnego wynagrodzenia, będzie podlegała karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Zbigniew Biskupski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.