Straciłeś pracę z powodu koronawirusa? Te pieniądze są dla Ciebie!

Czytaj dalej
Fot. Archiwum prywtane
Leszek Kalinowski

Straciłeś pracę z powodu koronawirusa? Te pieniądze są dla Ciebie!

Leszek Kalinowski

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze trwa konkurs na projekty unijne, które mają pomóc osobom młodym w założeniu własnej firmy. Dla młodych ludzi będzie to szansa na usamodzielnienie się na rynku pracy, a dla regionu - na powstanie nowych miejsc pracy. Rozmawiamy o tym z Waldemarem Stępakiem, dyrektorem WUP.

Czy ogłoszenie naboru projektów ma związek z epidemią koronawirusa?
Pierwotnie na ten rok mieliśmy zaplanowane trzy różne konkursy na projekty wspierające osoby młode na rynku pracy. Wszystkie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Nasze plany musieliśmy zmienić z powodu epidemii koronawirusa. Część środków publicznych, w tym pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało przeznaczone na inne zadania. Ogłaszamy więc jeden konkurs z PO WER, na większą kwotę – 20 mln zł, z przeznaczeniem na pomoc osobom, które straciły pracę z powodu epidemii COVID-19.

Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z dotacji na założenie działalności gospodarczej?
O dotacje będą mogły ubiegać się osoby od 18 do 29 roku życia, które są bierne zawodowo lub bezrobotne, ale niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Tak jak wspomniałem, wsparcie skierowane będzie wyłącznie do osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Ponowne znalezienie pracy może być znacznie utrudnione, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę prawdopodobieństwo złożonej sytuacji ekonomicznej, stąd właśnie taki kierunek pomocy.

Czy każda firma, instytucja może napisać projekt i złożyć na konkurs? Z pewnością będą to projekty niełatwe, wymagające dużego doświadczenia.
Rzeczywiście doświadczenie jest w tym przypadku niezbędne, gwarantuje skuteczność prowadzonych usług. O dofinansowanie projektów mogą starać się podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a do tego niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Powinny mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w udzielaniu dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie albo rozwój przedsiębiorstw w ostatnich sześciu latach, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowy konieczny warunek do spełnienia to posiadanie siedziby na terenie naszego województwa, czy też filii lub delegatury działającej w Lubuskiem od co najmniej pięciu lat. Taki wymóg wynika z regionalnego charakteru wsparcia.

Na czym będzie polegać udział w projekcie osób młodych? Czy będzie to tylko otrzymanie dotacji na założenie firmy?
Projekt to nie tylko wsparcie finansowe. Udział w projekcie rozpocznie się od rekrutacji i rozmowy z doradcą zawodowym, który oceni predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie uczestnicy wezmą udział w szkoleniach. Ich tematyka to przykładowo: księgowość, przepisy podatkowe i ZUS, sporządzenie biznesplanu, pozyskiwanie i obsługa klienta, reklama. Tak przygotowani merytorycznie
uczestnicy będą ubiegać się o dotację w wysokości maksymalnie 23 050 zł. Dodatkowo młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć przez pół roku na wsparcie pomostowe w wysokości maksymalnie minimalnego wynagrodzenia za pracę na pokrycie bieżących wydatków, takich jak podatki, opłaty do ZUS czy koszty administracyjne. Jak widać, jest to kompleksowa pomoc, która stworzy dobre podstawy do powstania trwałych miejsc pracy. Warto przypomnieć, że udział w projektach jest bezpłatny.

Z kim powinni kontaktować się młodzi ludzie chcący wziąć udział w projekcie?
Jak już mówiłem, obecnie trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów. Po jego zakończeniu, wyłonieniu realizatorów i podpisaniu z nimi umów, na stronie WUP zamieścimy listę operatorów z danymi kontaktowymi. Operatorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia akcji promocyjnej swoich projektów, tak aby dotrzeć z informacją do zainteresowanych osób. Muszą też zapewnić dostęp do rekrutacji i projektów osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Na jakim etapie jest konkurs? Czy chętne podmioty mogą już składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 3 do 21 sierpnia br. Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym regulamin konkursu, zamieszczone są na stronie WUP oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

Organizujemy również spotkania w siedzibie WUP w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, a także on-linie na temat zasad konkursu. W naszym urzędzie funkcjonuje Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego - tel. 68 456 56 04, e-mail: [email protected], w którym można uzyskać szczegółowe informacje o naborze.

Jakie są pana oczekiwania co do prowadzonego naboru?
- Liczę na to, że znajdą się chętne instytucje otoczenia biznesu chcące poprowadzić projekty wspierające osoby młode. Powstanie nowych firm to powstanie nowych miejsc pracy w naszym województwie, to lepsze wykorzystanie zasobów rynku pracy i - co bardzo ważne - poprawa sytuacji zawodowej i prywatnej osób młodych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a mają pomysł na własny biznes. Zachęcamy podmioty do wzięcia udziału w konkursie, a przyszłych uczestników do udziału w projektach i zakładania nowych firm.
Dziękuję za rozmowę.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[

Leszek Kalinowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.