Tomasz Skłodowski

Trybunał Konstytucyjny wyrzucił ustawę o trybunale do kosza jako niekonstytucyjną

Tomasz Skłodowski

Trybunał Konstytucyjny, przy zdaniu odrębnym dwóch sędziów, uznał, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK jest niezgodna z Konstytucją RP.

Według większości sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwalona 28 grudnia nowelizacja ustawy o trybunale jest w całości niezgodna z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji.

Zgodnie z uzasadnieniem orzeczenia przedstawionym przez sędziego Stanisława Biernata, za niezgodne z ustawą zasadniczą sędziowie uznali przepisy m.in. w następujących punktach:

  1. Brak vacatio legis w nowelizacji ustawy. Nie wykazano ważnego interesu publicznego dla braku vacatio legis w noweli.
  2. Wymóg większości dwóch trzecich głosów do wydania wyroku w pełnym składzie. Konstytucja nie daje podstaw do różnicowania większości głosów niezbędnej do wyroku w pełnym składzie.
  3. Zapis, że pełny skład TK to minimum 13 sędziów – ustawodawca nie ma pełnej swobody przy ustalaniu składów orzekających, bo musi m.in. zapewniać ich efektywność.
  4. Wydłużenie terminów na rozpatrzenie spraw w TK. Wymóg długiego czekania na rozprawę w TK nie uwzględnia specyfiki spraw, to niedopuszczalna ingerencja władzy ustawodawczej w niezależność TK.
  5. Przepisy o rozpoznawaniu spraw według kolejności wpływu – tempo badania spraw w TK zależy od ich skomplikowania, a nie od daty wpływu.
  6. Możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz wszczynania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK na wniosek prezydenta RP lub ministra sprawiedliwości.
  7. Usunięcie z ustawy o TK rozdziału o stwierdzeniu przez trybunał przeszkody w sprawowaniu funkcji prezydenta RP.

Po ogłoszeniu wyroku prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński podkreślił, że rząd ma obowiązek opublikować orzeczenie TK. – Nie można uchylać się od stosowania prawa – oświadczył, odnosząc się do wczorajszej zapowiedzi premier Beaty Szydło, że wyrok TK nie zostanie opublikowany i nie będzie miał mocy prawnej.

Premier Szydło uznała, że wczorajsze posiedzenie trybunału odbyło się niezgodnie z prawem, bo według przepisów nieobowiązującej już ustawy z czerwca 2015 r.

Podobne zdanie miało dwoje sędziów TK, którzy złożyli tzw. zdanie odrębne do wczorajszego orzeczenia. Sędziowie Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski uznali, że „Trybunał Konstytucyjny powinien orzekać na podstawie ustawy znowelizowanej przez PiS, którą oceniał”.

– Jesteśmy gotowi do kompromisu, ale nie będziemy akceptować działań bezprawnych – oświadczył po orzeczeniu TK minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że wczorajsze orzeczenie nie ma żadnej mocy prawnej.

– Nie możemy tego komunikatu opublikować – powiedział natomiast rzecznik rządu Rafał Bochenek. Rząd uważa, że brak publikacji wyroku oznacza, iż nie ma on mocy prawnej.

– Mamy kryzys konstytucyjny – ocenił lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Natomiast była premier Ewa Kopacz oceniła, że wczorajszy wyrok TK będzie powodem dalszych sporów politycznych i przyniesie Polsce wstyd w Europie.

Pierwsze zmiany ustawy o TK po wyborach prezydenckich

Prezydent RP nie odbiera ślubowania od sędziów, PiS zmienia prawo

PiS wybiera nowych sędziów, TK ich nie uznaje

Trybunał orzeka, nowa ustawa wchodzi w życie

Tomasz Skłodowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.