Ulga na dzieci - ile sobie odliczysz

Czytaj dalej
Kaśka Borek

Ulga na dzieci - ile sobie odliczysz

Kaśka Borek

Wychowujesz dzieci? To możesz zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o ulgę na nie. Kto i kiedy może z tej ulgi skorzystać? Na jakich zasadach? Wyjaśnili to eksperci od podatków

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać wychowujący je podatnicy: to znaczy rodzice (zastępczy również) i opiekunowie prawni.
Jest jednak jeszcze jeden warunek: z ulgi skorzystają osoby, uzyskujące dochody opodatkowane według skali podatkowej, składające roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.

Na jakie dzieci
Ulga jest dla tych, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:
- małoletnie;
- w każdym wieku - jeśli otrzymywały zasiłek, dodatek pielęgnacyjny, rentę socjalną;
- do ukończenia przez nie 25. roku życia – jeśli się uczą. Ale uwaga, w tym przypadku są ograniczenia dotyczące ewentualnych dochodów tych dorosłych już dzieci.
Zapamiętaj: dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Wysokość ulgi
Przy obliczaniu wysokości ulgi pod uwagę bierze się te miesiące kalendarzowe, w których wykonywaliśmy władzę rodzicielską, pełniliśmy funkcję rodziny zastępczej czy sprawowaliśmy opiekę nad dzieckiem.
Prawo do ulgi oraz jej wysokość zależą od liczby wychowywanych dzieci.

Gdy wychowujesz jedno dziecko
1. Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).
Ale nie każdemu opiekunowi jedynaka należą się te pieniądze! Istnieje bowiem kryterium dochodowe.

2. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że roczne dochody osoby wychowującej dziecko nie przekroczyły kwoty:
A 56.000 zł - w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym także przez część roku);
A 112.000 zł łącznie - gdy chodzi o podatnika i jego małżonka oraz o osobę wychowującą samotnie dziecko.
Jeżeli nastąpiło przekroczenie tych limitów, to ulga na jedno dziecko nie należy się.
Kryterium dochodowe obejmuje wszystkie dochody opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (to jest przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenia społeczne. Zalicza się do nich przykładowo dochody z pracy, praw majątkowych, emerytur i rent.
Gdy wychowujesz dwoje dzieci
1. Przy ustalaniu prawa do ulgi dla opiekunów dwojga i więcej dzieci nie ma znaczenia wysokość uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym.

2. Kwota odliczenia wynosi
92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie 1.112,04 zł).

Gdy masz troje dzieci
1. Wtedy również nie ma znaczenia wysokość uzyskanego dochodu w roku podatkowym.

2. Odliczeniu podlega kwota:

Gdy masz czworo dzieci lub więcej
Wówczas kwota przysługującego odliczenia wynosi:

Również nie ma znaczenia wysokość dochodu uzyskanego w roku podatkowym.

Uwaga!
W przypadku zeznania, w którym skorzystano z odliczenia ulgi prorodzinnej na co najmniej troje dzieci, urząd dokona zwrotu podatku w preferencyjnym terminie 30 dni od dnia złożenia - pod warunkiem, że zeznanie będzie złożone drogą elektroniczną (na przykład poprzez system e-deklaracje ze strony Ministerstwa Finansów).

Gdy zarabiasz mało
Podatnicy mający niskie dochody nie pozwalające im odliczać od podatku kwotę ulgi na dzieci, mogą wystąpić o zwrot kwoty tej ulgi, której nie udało im się odliczyć od podatku. Mogą oni wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.