Ulga na dzieci - ile sobie odliczysz

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Ulga na dzieci - ile sobie odliczysz

Kaśka Borek

Wychowujesz dzieci? Możesz zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o ulgę na nie. Eksperci z izby skarbowej wyjaśnili nam, kto i kiedy z niej skorzysta oraz na jakich zasadach.

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać wychowujący je podatnicy: to znaczy rodzice (zastępczy również) i opiekunowie prawni.
Jest jednak jeszcze jeden warunek: z ulgi skorzystają osoby, uzyskujące dochody opodatkowane według skali podatkowej, składające roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.

Na jakie dzieci

Ulga jest dla tych, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

Zapamiętaj: dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Wysokość ulgi

Przy obliczaniu wysokości ulgi pod uwagę bierze się te miesiące kalendarzowe, w których wykonywaliśmy władzę rodzicielską, pełniliśmy funkcję rodziny zastępczej czy sprawowaliśmy opiekę nad dzieckiem.

Prawo do ulgi oraz jej wysokość zależą od liczby wychowywanych dzieci.

Gdy wychowujesz jedno dziecko

 1. Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1.112,04 zł).
  Ale nie każdemu opiekunowi jedynaka należą się te pieniądze! Istnieje bowiem kryterium dochodowe.
 2. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że roczne dochody osoby wychowującej jedno dziecko nie przekroczyły kwoty:
  - 56.000 zł - w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym także przez część roku);
  - 112.000 zł łącznie - gdy chodzi o podatnika i jego małżonka oraz osobę samotnie wychowującą dziecko.

Kryterium dochodowe obejmuje wszystkie dochody opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (to jest przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenia społeczne. Zalicza się do nich przykładowo dochody z pracy, praw majątkowych, emerytur i rent.

Gdy wychowujesz dwoje dzieci

 1. Przy ustalaniu prawa do ulgi dla opiekunów dwojga i więcej dzieci nie ma znaczenia wysokość uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym.
 2. Kwota odliczenia wynosi 92, 67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie 1.112,04 zł).

Gdy masz troje dzieci

 1. 1. Wtedy również nie ma znaczenia wysokość uzyskanego dochodu w roku podatkowym.
 2. 2. Odliczeniu podlega kwota:
  - po 92,67 zł miesięcznie (rocznie po 1.112, 04 zł) na pierwsze i drugie dziecko;
  - 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2.000,04 zł) na trzecie dziecko.

Gdy masz czworo dzieci lub więcej

Wówczas kwota przysługującego odliczenia wynosi:

Również nie ma znaczenia wysokość dochodu uzyskanego w roku podatkowym.

Uwaga!
W przypadku zeznania, w którym skorzystano z odliczenia ulgi prorodzinnej na co najmniej troje dzieci, urząd dokona zwrotu podatku w preferencyjnym terminie 30 dni od dnia złożenia - pod warunkiem, że zeznanie będzie złożone drogą elektroniczną (np. poprzez system e-Deklaracje ze strony Ministerstwa Finansów).
Konsultacja: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

Ważne informacje

Gdy wychowujesz dziecko z małżonkiem
Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub dowolnie ustalonej proporcji.

Uwaga, za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się osoby:

Czy musicie udowadniać, że masz dzieci? Nie. Ale na żądanie urzędu trzeba okazać dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

Ulga nie jest dla wszystkich z dziećmi

 1. Nie przysługuje rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej i opiekunom prawnym, z którymi dziecko nie zamieszkuje.
 2. Nie przysługuje również tym, którzy uzyskują:

- dochody opodatkowane 19 proc. stawką podatku - są to na przykład przedsiębiorcy wybierający takie właśnie opodatkowanie;
- przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Uwaga! Ale jeżeli osoby wymienione w punkcie 2 uzyskują również dochody opodatkowane według skali podatkowej - czyli na przykład dostają wynagrodzenie za pracę, emeryturę albo rentę - to w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, składanym z tytułu ich uzyskiwania, mogą skorzystać z ulgi na dziecko (którą zwiemy czasami także ulgą rodzinną).

W praktyce

Wyjaśniamy zasady na przykładach

Jak liczyć ulgę, gdy wychowujesz jedno dziecko.

A tak to liczysz, gdy masz na utrzymaniu troje dzieci.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.