Ulga rehabilitacyjna. Jakie dokumenty

Czytaj dalej
Fot. fot.123rf
Kaśka Borek

Ulga rehabilitacyjna. Jakie dokumenty

Kaśka Borek

Jesteś osobą niepełnosprawną lub ją utrzymujesz? Możesz skorzystać z ulgi podatkowej.

Jesteś osobą niepełnosprawną lub masz ją na swoim utrzymaniu? To sprawdź, czy poniesione przez ciebie wydatki – te na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych – uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Bo możesz je uwzględnić, obliczając podatek.

Przeważnie będziesz jednak musiał udokumentować poniesione wydatki.

Jakie dokumenty

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających to, że je ponieśliśmy. Mogą to być na przykład faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego – o ile wynika z nich, kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Dokumenty nie zawsze są jednak potrzebne

Nie trzeba zbierać kwitów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

Uwaga, to jednak trzeba wiedzieć!

Na żądanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej zawsze musimy przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

W szczególności musimy:

Dlaczego musimy to zrobić?

Dlatego, że każda ulga podatkowa to przywilej – można z niego skorzystać tylko wówczas, gdy spełniamy wszystkie warunki. Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń. Brak ustawowego wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem nie pozbawia urzędników prawa do zwrócenia się do osoby, która skorzystała z odliczenia, o wykazanie, że dany wydatek został przez nią faktycznie poniesiony oraz że spełnia ona pozostałe warunki do zastosowania odliczenia.

Warto wiedzieć: w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że „organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku na cel rehabilitacyjny w takim samym stopniu, jak wykorzystywanie przez każdego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodnić swoje twierdzenie, że poniósł określone wydatki. Istotnym jest bowiem, że owa limitowana ulga powoduje obniżenie podstawy do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc podatnik winien wykazać, że ją poniósł. Nie jest ona świadczeniem należnym podatnikowi z mocy prawa” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1912/2008).

Zapamiętaj!

Jednym z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest możliwość udokumentowania poniesionych wydatków.

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu, który stwierdza ich poniesienie i zawiera w szczególności: dane identyfikujące odbiorcę usługi lub towaru oraz sprzedającego, kwotę zapłaty. Pamiętaj, że dowodem tym wcale nie musi być faktura VAT.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.